Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Thessaloniker 4:1-18

4  Endelig, brødre, anmoder vi jer om og tilskynder jer ved Herren Jesus til, sådan som I har modtaget [vejledning] fra os om hvordan I bør vandre+ og behage Gud, og sådan som I jo vandrer, at fortsætte med at gøre det i endnu rigere mål.+  I kender jo de befalinger+ vi har givet jer ved Herren Jesus.  For dette er Guds vilje, jeres helliggørelse,*+ at I afholder jer fra utugt;*+  at enhver af jer ved hvordan han får herredømme over sit eget kar+ i hellighed+ og ære,  ikke i begærlig seksuel lidenskab,*+ sådan som de folk fra nationerne+ der ikke kender Gud;+  at ingen går så vidt som til at skade sin broder og krænke hans ret i denne sag,+ for Jehova* kræver straf for alle disse ting,+ sådan som vi forud har sagt jer og hvorom vi også grundigt har vidnet for jer.+  Gud har jo ikke kaldet os med indrømmelse til urenhed,* men i forbindelse med helliggørelse.+  Derfor, den der lader hånt om dette,+ lader ikke hånt om et menneske men om Gud,+ som giver sin hellige ånd+ i jer.  Men med hensyn til broderkærligheden+ har I ikke behov for at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud*+ til at vise hinanden kærlighed;+ 10  og I gør det jo over for alle brødrene i hele Makedoʹnien. Men vi tilskynder jer, brødre, til at fortsætte med at gøre det i endnu rigere mål, 11  og til at I sætter jer som mål at leve stille+ og passe jeres egne sager+ og arbejde med jeres hænder,+ sådan som vi har befalet jer, 12  så I kan vandre anstændigt+ over for dem udenfor+ og ikke trænge til noget.+ 13  Endvidere, brødre, ønsker vi ikke at I skal være uvidende om dem som sover ind+ [i døden], for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb.+ 14  For som vi tror at Jesus døde og opstod,+ således vil Gud også føre dem som ved Jesus er sovet ind [i døden], frem sammen med ham.+ 15  For dette siger vi jer med Jehovas* ord,+ at vi levende som bliver tilbage til Herrens* nærværelse,+ afgjort ikke skal komme forud for dem som er sovet ind [i døden]; 16  for Herren* selv vil stige ned fra himmelen+ med et kommandoråb, med en ærkeengels+ røst og med Guds trompet,+ og de som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først.+ 17  Derefter skal vi som lever og som bliver tilbage,* sammen* med dem+ rykkes bort+ i skyer+ for at møde+ Herren* i luften; og således skal vi altid være sammen med Herren.*+ 18  Bliv derfor ved med at trøste hinanden med disse ord.

Fodnoter

El.: „at I bliver anset for (behandlet som) hellige“. Gr.: ho hagiasmosʹ hymōnʹ; lat.: sanctificaʹtio veʹstra.
Se Till. 5A.
Ordr.: „ikke i begærs lidenskab“.
Se Till. 1D.
El.: „snavs“, „moralsk fordærv“, „lastefuldhed“. Gr.: akatharsiʹai, dativ sing.; J22(hebr.): letum’ahʹ, „til urenhed“.
„Gud“, אABVg; J17: „Jehova“.
Se Till. 1D.
„Herrens“, אAVg; B: „Jesu“.
„Herren“, אABVg; J7,8,13,14: „Jehova“.
El.: „som overlever“. Se Till. 5D.
El.: „samtidig“.
„Herren“, אABVg; J7,8: „Jehova“.
„Herren“, אABVg; J7,8,13,14,24: „Jehova“.