Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Peter 1:1-25

1  Peter,* en Jesu Kristi apostel,+ til de midlertidige indbyggere+ der er spredt rundt om*+ i Ponʹtus, Galaʹtien, Kappadoʹkien,+ Asien og Bityʹnien, dem der er udvalgt+  efter Guds, Faderens, forudviden,+ med helliggørelse ved ånden,+ til lydighed og bestænkelse+ med Jesu Kristi blod:+ Måtte ufortjent godhed og fred blive jer stadig rigeligere til del.+  Velsignet være vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader,+ for i sin store barmhjertighed har han givet os en ny fødsel*+ til et levende håb+ ved Jesu Kristi opstandelse+ fra de døde,  til en uforgængelig og ubesmittet og uvisnelig arv.+ Den er bevaret* i himlene til jer,+  som bliver bevogtet* ved Guds kraft gennem tro+ til en frelse+ der er rede til at blive åbenbaret+ i den sidste tid.+  Over dette glæder I jer usigeligt, skønt I nu en kort tid, om nødvendigt, bedrøves ved forskellige prøvelser,+  for at den prøvede ægthed* af jeres tro,+ som er af langt større værdi end guld der forgår til trods for at det prøves med ild,+ kan blive fundet at være årsag til pris og herlighed og ære ved Jesu Kristi åbenbarelse.*+  Skønt I aldrig har set ham, elsker I ham.+ Skønt I ikke ser ham nu, tror I dog på ham og glæder jer overmåde med en uudsigelig og herliggjort glæde,  idet I når* endemålet* for jeres tro, jeres sjæles frelse.+ 10  I denne frelse har profeterne flittigt gransket og forsket,+ de som profeterede+ om den ufortjente godhed der var bestemt for jer.+ 11  De blev ved med at undersøge hvilken tid+ eller hvilken slags [tid] ånden+ i dem angav om Kristus,*+ når den forud vidnede om de lidelser der var bestemt for Kristus+ og om de herligheder+ der skulle følge efter disse. 12  Det blev åbenbaret dem at det ikke var sig selv+ men jer de tjente med det der nu er blevet meddelt+ jer gennem dem som har forkyndt jer den gode nyhed ved hellig ånd+ udsendt fra himmelen. Netop dette nærer engle et brændende ønske om at spejde* ind i.+ 13  Gør derfor jeres sind klar til at arbejde,*+ hold jer fuldstændig ædru;+ sæt jeres håb* til den ufortjente godhed+ der skal bringes til jer ved Jesu Kristi åbenbarelse.+ 14  Som lydige børn* skal I ophøre med at lade jer forme+ efter de ønsker I før havde i jeres uvidenhed, 15  men I skal, i overensstemmelse med den Hellige som kaldte jer, også selv være hellige i hele [jeres] adfærd,+ 16  for der står skrevet: „I skal være hellige, for jeg er hellig.“+ 17  Og hvis I påkalder Faderen, som dømmer upartisk*+ efter hver enkelts gerning, må I færdes med frygt+ den tid jeres udlændighed+ varer. 18  For I ved at det ikke var med forgængelige ting,+ med sølv eller guld, I blev udfriet*+ fra den frugtesløse form for adfærd som er overleveret jer fra forfædrene. 19  Men det var med dyrebart blod,+ som [med blodet] af et dadelfrit og fejlfrit lam,+ nemlig Kristi [blod].+ 20  Han var ganske vist forud kendt før verdens grundlæggelse,*+ men ved tidernes ende blev han gjort kendt for jeres skyld,+ 21  I som gennem ham har fået tro på Gud,+ der oprejste ham fra de døde+ og gav ham herlighed,+ så jeres tro og håb kunne være rettet mod Gud.+ 22  Nu da I har renset+ jeres sjæle* ved lydighed mod sandheden, med en broderlig hengivenhed+ til følge som er uden hykleri, så elsk hinanden inderligt* af hjertet.+ 23  I er jo født på ny,+ ikke ved en forgængelig+ men ved en uforgængelig+ sæd,*+ gennem [den] levende og blivende+ Guds ord.+ 24  For „alt kød er som græs, og al dets herlighed er som græssets blomst;+ græsset visner, og blomsten falder af,+ 25  men Jehovas* ord forbliver til evig tid.“+ Og dette er „ordet“,+ det som er blevet jer forkyndt+ som en god nyhed.

Fodnoter

„Peter“. Gr.: Peʹtros, betyder „klippestykke“.
Ordr.: „adspredelsens fastboende udlændinge“. Se Jak 1:1.
Ordr.: „har han avlet os igen“. Gr.: anagennēʹsas hēmasʹ; lat.: regeneraʹvit nos.
Ordr.: „arv, opbevaret“.
Ordr.: „bevogtet med en vagt“.
Ordr.: „det prøvede“, dvs. „jeres prøvede tro“.
Ordr.: „afdækning (afsløring)“. Gr.: apokalyʹpsei; lat.: revelatioʹne.
El.: „opnår“. Ordr.: „bærer hjem (som sejrspris)“.
El.: „den fuldstændige ende“, „den absolutte ende“. Gr.: to teʹlos.
El.: „Kristi ånd som var i dem, angav“.
Ordr.: „bukke (bøje) sig ned ved siden af“.
Ordr.: „Bind derfor op om jeres sinds (jeres tænkeevnes, jeres mentale opfattelsesevnes) lænder“.
El.: „hold jer ædru (nøgterne, ligevægtige) og sæt fuldstændig jeres håb“.
El.: „lydige personer“. Ordr.: „lydighedens børn“.
Ordr.: „uden at tage imod ansigter“.
Ordr.: „frigivet mod en løsesum“.
Ordr.: „nedkastning (nedlæggelse) [af sæd]“. Gr.: katabolēsʹ.
El.: „liv“. Se Till. 4A.
Ordr.: „udstrakt“.
„sæd“. Gr.: sporasʹ; lat.: seʹmine.
„Jehovas“, J7,8,13,14,16-18,20,22,23; אAB(gr.): Kyriʹou; Syp: „vor Guds“. Se Till. 1D.