Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Mosebog 46:1-34

46  Så brød Israel op, sammen med alle som var hans, og kom til Be′er-Sje′ba,+ og han gav sig til at ofre slagtofre til sin fader Isaks Gud.+  Derpå talte Gud til Israel i nattesyner og sagde:+ „Jakob, Jakob!“ hvortil han sagde: „Her er jeg!“+  Og han sagde videre: „Jeg er den [sande] Gud,+ din faders Gud.*+ Vær ikke bange for at rejse ned til Ægypten, for jeg vil gøre dig til en stor nation dér.+  Jeg vil selv rejse med dig ned til Ægypten, og jeg vil også selv helt sikkert føre dig op derfra;+ og Josef vil lægge sin hånd på dine øjne.“*+  Derpå brød Jakob op fra Be′er-Sje′ba, og Israels sønner befordrede deres fader Jakob og deres små børn og deres hustruer videre på de transportvogne som Farao havde sendt til at befordre ham på.+  Endvidere tog de deres hjorde med og deres ejendele som de havde samlet sig i Ka′na’ans land.+ Omsider kom de til Ægypten, Jakob og hele hans afkom med ham.  Han bragte sine sønner og sine sønnesønner med sig, sine døtre og sine sønnedøtre, ja hele sit afkom, med sig til Ægypten.+  Og dette er navnene på Israels sønner som kom til Ægypten:+ Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte var Ruben.+  Og Rubens sønner var Ha′nok og Pal′lu og Hez′ron og Kar′mi.+ 10  Og Si′meons+ sønner var Je′muel og Ja′min og O′had og Ja′kin+ og Zo′har og Sja′ul,+ en kana’anæisk kvindes søn. 11  Og Le′vis+ sønner var Ger′sjon,+ Ke′hat+ og Mera′ri.+ 12  Og Judas+ sønner var Er+ og O′nan+ og Sje′la+ og Pe′rez+ og Ze′ra.+ Dog døde Er og O′nan i Ka′na’ans land.+ Og Pe′rez’ sønner blev med tiden Hez′ron+ og Ha′mul.+ 13  Og Is′sakars+ sønner var To′la+ og Pu′va+ og Job og Sjim′ron.+ 14  Og Ze′bulons+ sønner var Se′red og E′lon og Ja′le’el.+ 15  Dette er Leas sønner,+ som hun fødte Jakob i Pad′dan-A′ram, tillige med hans datter Di′na.+ I alt udgjorde hans sønner og hans døtre treogtredive sjæle. 16  Og Gads+ sønner var Zif′jon og Hag′gi, Sju′ni og Ez′bon, E′ri og A′rodi og A′reli.+ 17  Og A′sers+ sønner var Jim′na og Jisj′va og Jisj′vi og Beri′a;+ og der var Se′ra, deres søster. Og Beri′as sønner var He′ber og Mal′kiel.+ 18  Dette er sønnerne af Zil′pa,+ som La′ban gav til sin datter Lea. Med tiden fødte hun Jakob disse: seksten sjæle. 19  Jakobs hustru Rakels+ sønner var Josef+ og Benjamin.+ 20  Og med tiden fødtes der Josef i Ægyptens land Manas′se+ og E′fraim,*+ som A′senat,+ datter af Potife′ra, præsten i On, fødte ham. 21  Og Benjamins sønner var Be′la+ og Be′ker+ og Asj′bel, Ge′ra+ og Na’a′man,+ E′hi og Rosj, Mup′pim+ og Hup′pim+ og Ard. 22  Dette er Rakels sønner som fødtes Jakob. I alt fjorten sjæle. 23  Og Dans+ sønner var Hu′sjim.+ 24  Og Naf′talis+ sønner var Ja′ze’el og Gu′ni+ og Je′zer og Sjil′lem.+ 25  Dette er sønnerne af Bil′ha,+ som La′ban gav til sin datter Rakel. Med tiden fødte hun Jakob disse; i alt syv sjæle. 26  Alle de sjæle som tilhørte Jakob og som kom til Ægypten, var dem der udgik af hans lænd,+ foruden Jakobs sønners hustruer. I alt seksogtres sjæle. 27  Og Josefs sønner som fødtes ham i Ægypten, var to sjæle. I alt udgjorde Jakobs hus som kom til Ægypten, halvfjerds* sjæle.+ 28  Og han sendte Juda+ foran sig til Josef for at give besked forud for sig* til Go′sen. Derpå kom de til Go′sens land.*+ 29  Så lod Josef spænde for sin vogn og tog op for at møde sin fader Israel i Go′sen.+ Da han viste sig for ham, faldt han ham straks om halsen og græd længe ved hans skulder.+ 30  Til sidst sagde Israel til Josef: „Denne gang er jeg rede til at dø,+ nu da jeg har set dit ansigt, at du stadig er i live.“ 31  Så sagde Josef til sine brødre og til sin faders husstand: „Lad mig tage op og aflægge beretning for Farao og sige til ham:+ ’Mine brødre og min faders husstand som var i Ka′na’ans land, er kommet til mig.+ 32  Og mændene er fårehyrder,+ for de blev kvægavlere;+ og deres småkvæg og deres hornkvæg og alt hvad de har, har de bragt hertil.’+ 33  Og når så Farao tilkalder jer og siger: ’Hvad er jeres beskæftigelse?’ 34  da skal I sige: ’Dine tjenere har været kvægavlere fra ungdommen af og til nu, både vi og vore forfædre,’+ for at I kan komme til at bo i Go′sens land;+ enhver fårehyrde er nemlig en vederstyggelighed for Ægypten.“+

Fodnoter

El.: „Jeg, den [sande] Gud, er din faders Gud.“
Nemlig for at lukke dem ved Jakobs død.
Efter „Efraim“ tilføjer LXX yderligere fem navne, idet teksten lyder således: „Og der fødtes Manasse sønner, som hans syriske medhustru fødte ham, nemlig Makir. Og Makir blev fader til Galaad. Og Manasses broder Efraims sønner var Sutalaam og Taam. Og Sutalaams sønner var Edem.“ Dette kan forklare hvorfor LXX i 1Mo 46:27 og 2Mo 1:5 samt Stefanus i Apg 7:14 siger 75 sjæle i stedet for 70.
„halvfjerds“, MTSyVg; LXX: „femoghalvfjerds“.
„til Josef, for at han kunne give ham besked“, Vg.
„til Josef om at møde ham i Heroopolis i landet Rameses“, LXX.