Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Mosebog 36:1-43

36  Og dette er den historiske beretning om Esau, det er E′dom.+  Esau tog sine hustruer af Ka′na’ans døtre:+ A′da,+ hetitten E′lons datter,+ og Oholiba′ma,+ A′nas datter, hivvitten Zi′beons sønnedatter,*  og Ba′semat,+ Is′maels datter, Ne′bajots søster.+  Og A′da fødte derpå E′lifaz til Esau, og Ba′semat fødte Re′uel,  og Oholiba′ma fødte Je′usj og Ja′lam og Ko′ra.+ Dette var Esaus sønner, som fødtes ham i Ka′na’ans land.  Derpå tog Esau sine hustruer og sine sønner og sine døtre og alle sjæle i sit hus, og sin hjord og alle sine andre husdyr og al sin velstand,+ som han havde samlet sig i Ka′na’ans land, og tog af sted til et land* borte fra sin broder Jakob,+  for deres ejendele var blevet for mange til at de kunne bo sammen, og deres udlændigheds land kunne ikke ernære dem begge på grund af deres hjorde.+  Så bosatte Esau sig i Se′irs bjergland.+ Esau er E′dom.+  Og dette er den historiske beretning om Esau, E′doms stamfader, i Se′irs bjergland.+ 10  Dette er navnene på Esaus sønner: E′lifaz, søn af Esaus hustru A′da; Re′uel, søn af Esaus hustru Ba′semat.+ 11  Og E′lifaz’ sønner blev så Te′man,+ O′mar, Ze′fo og Ga′tam og Ke′naz.+ 12  Og Tim′na+ blev E′lifaz’, Esaus søns, medhustru. Med tiden fødte hun A′malek+ til E′lifaz. Dette var Esaus hustru A′das sønner. 13  Og dette er Re′uels sønner: Na′hat og Ze′ra, Sjam′ma og Miz′za.+ Dette var Esaus hustru Ba′semats+ sønner.* 14  Og dette var Oholiba′mas, A′nas datters, Zi′beons sønnedatters, Esaus hustrus, sønner: med tiden fødte hun Je′usj og Ja′lam og Ko′ra til Esau.+ 15  Dette er sheikerne*+ som stammer fra Esaus sønner: E′lifaz’, Esaus førstefødtes, sønner: Sheik Te′man,+ sheik O′mar, sheik Ze′fo, sheik Ke′naz, 16  sheik Ko′ra,* sheik Ga′tam, sheik A′malek. Dette var sheikerne der stammede fra E′lifaz+ i E′doms land. Dette var A′das sønner. 17  Og dette er Esaus søn Re′uels sønner: Sheik Na′hat, sheik Ze′ra, sheik Sjam′ma, sheik Miz′za. Dette var sheikerne som stammede fra Re′uel i E′doms land.+ Dette var Esaus hustru Ba′semats sønner. 18  Endelig er dette Esaus hustru Oholiba′mas sønner: Sheik Je′usj, sheik Ja′lam, sheik Ko′ra. Dette var sheikerne som stammede fra Oholiba′ma, A′nas datter, Esaus hustru. 19  Dette var Esaus sønner, og dette var sheikerne som stammede fra dem. Det er E′dom.+ 20  Dette er horitten Se′irs sønner, landets indbyggere:+ Lo′tan og Sjo′bal og Zi′beon og A′na+ 21  og Di′sjon og E′zer og Di′sjan.+ Dette var horitternes sheiker, Se′irs sønner, i E′doms land. 22  Og Lo′tans sønner blev derpå Ho′ri og He′mam; og Lo′tans søster var Tim′na.+ 23  Og dette er Sjo′bals sønner: Al′van og Ma′nahat og E′bal, Sje′fo og O′nam. 24  Og dette er Zi′beons sønner: Aj′ja og A′na. Det er den A′na som fandt de varme kilder* i ørkenen mens han passede sin fader Zi′beons æsler.+ 25  Og dette er A′nas børn: Di′sjon og Oholiba′ma, A′nas datter. 26  Og dette er Di′sjons* sønner: Hem′dan og Esj′ban og Jit′ran og Ke′ran.+ 27  Dette er E′zers sønner: Bil′han og Za′avan og A′kan. 28  Dette er Di′sjans sønner: Uz og A′ran.+ 29  Dette er horitternes sheiker: Sheik Lo′tan, sheik Sjo′bal, sheik Zi′beon, sheik A′na, 30  sheik Di′sjon, sheik E′zer, sheik Di′sjan.+ Dette var horitternes sheiker, efter deres sheiker, i Se′irs land. 31  Og dette er kongerne som regerede i E′doms land+ før nogen konge regerede over Israels sønner.+ 32  Og Be′la, Be′ors søn, kom til at regere i E′dom,+ og navnet på hans by var Dinha′ba. 33  Da Be′la døde, kom Jo′bab, Ze′ras søn, fra Boz′ra+ til at regere i hans sted.+ 34  Da Jo′bab døde, kom Hu′sjam fra temanitternes+ land til at regere i hans sted.+ 35  Da Hu′sjam døde, kom Ha′dad, Be′dads søn, som besejrede midjanitterne+ i Mo′abs område,+ til at regere i hans sted, og navnet på hans by var A′vit.+ 36  Da Ha′dad døde, kom Sam′la fra Masre′ka til at regere i hans sted.+ 37  Da Sam′la døde, kom Sja′ul fra Re′hobot ved Floden til at regere i hans sted.+ 38  Da Sja′ul døde, kom Ba′al-Ha′nan, Ak′bors søn, til at regere i hans sted.+ 39  Da Ak′bors søn Ba′al-Ha′nan døde, kom Ha′dar til at regere i hans sted; og navnet på hans by var Pa′u, og navnet på hans hustru var Mehe′tab’el, datter af Ma′tred, datter af Me′zahab.+ 40  Og dette er navnene på Esaus sheiker efter deres slægter, efter deres steder, ved deres navne: Sheik Tim′na, sheik Al′va, sheik Je′tet,+ 41  sheik Oholiba′ma, sheik E′la, sheik Pi′non,+ 42  sheik Ke′naz, sheik Te′man, sheik Mib′zar,+ 43  sheik Mag′diel, sheik I′ram. Dette var E′doms sheiker+ efter deres boliger i deres ejendomsland.+ Det er Esau, E′doms+ stamfader.

Fodnoter

Ordr.: „en datter af Ana, en datter af . . . Zibeon“, M; SamLXXSy: „. . . Ana, søn af . . . Zibeon“. Jf. v. 24.
„et land“, M; Sy: „Se’irs land“.
El.: „sønnesønner“.
El.: „anførerne“. LXX: „anførerne“, „førerne“, „herskerne“; Vg: „anførerne“, „fyrsterne“. Det hebr. ord i teksten er ’allufē′, af ’alluf′, som er afledt af ’æ′læf, „tusind“. Grundbetydningen af ’alluf′ er derfor „tusindfører“ og svarer til det gr. chili′archos (chiliark). Se Mr 6:21, fdn.
„sheik Kora“, MLXXSyVg; mangler i Sam. V. 5, 14, 18 viser at han var Esaus (ikke Elifaz’) søn med Oholibama.
„de varme kilder“. Hebr.: hajjemim′; lat.: a′quas ca′lidas, „varme vande“.
„Disjons“, SamLXXSyVgc og 1Kr 1:41; MVg: „Disjans“.