Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Mosebog 10:1-32

10  Og dette er den historiske beretning om Noas sønner,+ Sem, Kam og Ja′fet. Nu blev der efterhånden født dem sønner efter vandfloden.+  Ja′fets sønner var Go′mer+ og Ma′gog+ og Ma′daj+ og Ja′van+ og Tu′bal+ og Me′sjek+ og Ti′ras.+  Og Go′mers sønner var Asj′kenaz+ og Ri′fat+ og Togar′ma.+  Og Ja′vans sønner var Eli′sja+ og Tar′sis,+ Kit′tim+ og Do′danim.*+  Fra dem har befolkningen på nationernes øer* forgrenet sig i deres lande, hver efter sit tungemål, efter deres slægter, ifølge deres nationer.  Og Kams sønner var Kusj+ og Miz′rajim+ og Put+ og Ka′na’an.+  Og Kusj’ sønner var Se′ba+ og Havi′la og Sab′ta og Ra′ema+ og Sabte′ka. Og Ra′emas sønner var Sa′ba og De′dan.+  Og Kusj blev fader til Nim′rod.+ Han var den første der blev en vældig [hersker]* på jorden.  Han optrådte som en vældig jæger* i opposition til* Jehova. Af den grund siger man: „Ligesom Nim′rod en vældig jæger i opposition til Jehova.“+ 10  Og begyndelsen til hans rige blev Ba′bel*+ og E′rek+ og Ak′kad og Kal′ne i Si′nears land.+ 11  Fra det land drog han til Assyrien+ og gav sig til at bygge Ni′neve+ og Re′hobot-Ir og Ka′la 12  og Re′sen mellem Ni′neve og Ka′la: det er den store by. 13  Og Miz′rajim+ blev fader til Lu′dim+ og A′namim og Le′habim og Naf′tuhim+ 14  og Patru′sim+ og Kas′luhim+ (som filistrene+ udgik fra) og Kaf′torim.+ 15  Og Ka′na’an blev fader til Zi′don,+ hans førstefødte, og Het+ 16  og jebusitterne+ og amoritterne+ og girgasjitterne 17  og hivvitterne+ og arkitterne og sinitterne 18  og arvaditterne+ og zemaritterne og hamatitterne;+ og derefter spredtes kana’anæernes slægter. 19  Således kom kana’anæernes grænse til at strække sig fra Zi′don indtil Ge′rar,+ nær Ga′za,+ indtil So′doma og Gomor′ra+ og Ad′ma+ og Ze′bojim,+ nær La′sja.* 20  Dette var Kams sønner efter deres slægter, efter deres tungemål, i deres lande, ifølge deres nationer. 21  Og Sem, alle E′bersønnernes+ forfader, broder til Ja′fet, den ældste, fødtes der ligeledes efterkommere. 22  Sems sønner var E′lam+ og As′sur+ og Arpak′sjad+ og Lud og A′ram. 23  Og A′rams sønner var Uz og Hul og Ge′ter og Masj.+ 24  Og Arpak′sjad blev fader til Sje′la,+ og Sje′la blev fader til E′ber. 25  Og E′ber fødtes der to sønner. Navnet på den ene var Pe′leg,*+ for i hans dage blev jordens befolkning* splittet;+ og navnet på hans broder var Jok′tan.+ 26  Og Jok′tan blev fader til Almo′dad og Sje′lef og Hazarma′vet og Je′ra+ 27  og Ha′doram og U′zal og Dik′la+ 28  og O′bal og Abi′mael og Sa′ba+ 29  og O′fir+ og Havi′la+ og Jo′bab;+ alle disse var Jok′tans sønner. 30  Og det sted hvor de boede kom til at strække sig fra Me′sja indtil Se′far, Østens bjergland. 31  Dette var Sems sønner efter deres slægter, efter deres tungemål, i deres lande, efter deres nationer.+ 32  Dette var Noas sønners slægter efter deres afstamning, ifølge deres nationer, og fra dem har nationerne forgrenet sig på jorden efter vandfloden.+

Fodnoter

„Rodanim“, SamLXX. Se 1Kr 1:7, fdn. til „Rodanim“.
„befolkningen på nationernes øer“. Ordr.: „nationernes øer (kyster)“.
„en vældig [hersker]“. Hebr.: gibbor′. Ordet forekommer første gang i 6:4, derefter her, og så 2 gange i v. 9.
Ordr.: „en vældig til jagt“.
„i opposition til“. Ordr.: „foran“, „over for“, men i betydningen „imod“, „i trods mod“. Således også i 4Mo 16:2; Jos. 7:12, 13; 1Kr 14:8; 2Kr 14:10; Job 23:4. Hebr.: lifnē′; gr.: enanti′on, „lige over for“, „imod“.
„Babel“, MSamSy; LXXVg: „Babylon“.
„Lasja“. Ifølge traditionen identisk med oldtidens Kallirrhoe (nær Zarqa Ma‛in) på østsiden af Det Døde Hav.
Betyder (1) „splittelse“, „deling“; (2) „(vand)strøm“.
„jordens befolkning“. Ordr.: „jorden“.