Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

1. Korinther 12:1-31

12  Nu med hensyn til de åndelige gaver,*+ brødre, ønsker jeg ikke I skal være uvidende.  I ved at da I var folk fra nationerne,+ blev I ført mod de umælende+ afguder,+ sådan som I nu blev ført.  Derfor gør jeg jer bekendt med at ingen som taler ved Guds ånd, siger: „Jesus er forbandet!“*+ og ingen kan sige: „Jesus er Herre!“ undtagen ved hellig ånd.+  Nu er der forskellige gaver,*+ men det er den samme ånd;+  og der er forskellige former for tjeneste,+ og dog er det den samme Herre;+  og der er forskellige kraftvirkninger,+ og dog er det den samme Gud+ som udvirker dem alle i alle mennesker.+  Men manifestationen af ånden gives hver enkelt til et gavnligt formål.+  Én gives der for eksempel ved ånden visdoms tale,+ en anden kundskabs tale+ ifølge den samme ånd,  en anden tro+ ved den samme ånd, en anden gaver til at helbrede+ ved den ene ånd, 10  en anden igen at udvirke kraftige gerninger,*+ en anden at profetere,+ en anden at bedømme+ inspirerede udtalelser,*+ en anden forskellige slags tungetale,+ og en anden at tolke+ tungetale. 11  Men det er den ene og samme ånd der udvirker alt dette,+ idet den fordeler+ [gaverne] til hver enkelt ganske som den vil.+ 12  For ligesom legemet er ét men har mange lemmer, og alle legemets lemmer, skønt de er mange, er ét legeme,+ således er også Messias.+ 13  For ved én ånd blev vi jo alle døbt+ til [at være] ét legeme, enten vi er jøder eller grækere, enten vi er trælle eller fri, og vi fik alle én ånd at drikke.+ 14  For legemet er jo ikke ét lem, men mange.+ 15  Hvis foden ville sige: „Da jeg ikke er en hånd, er jeg ikke en del af legemet,“ er den ikke af den grund ophørt med at være en del af legemet.+ 16  Og hvis øret ville sige: „Da jeg ikke er et øje, er jeg ikke en del af legemet,“ er det ikke af den grund ophørt med at være en del af legemet.+ 17  Hvis hele legemet var et øje, hvor ville da hørelsen være? Hvis det hele var hørelse, hvor ville da lugtesansen være? 18  Men nu har Gud sat lemmerne på legemet, hvert af dem, sådan som han ønskede.+ 19  Hvis de alle var ét lem,+ hvor ville da legemet være? 20  Men nu er der mange lemmer,+ og dog ét legeme. 21  Øjet kan ikke sige til hånden: „Dig har jeg ikke brug for;“ heller ikke hovedet til fødderne: „Jer har jeg ikke brug for.“ 22  Derimod er det langt snarere sådan at de af legemets lemmer som synes at være svagere,+ er nødvendige, 23  og de dele af legemet som vi synes er mindre ærefulde, dem omgiver vi med så meget mere ære,+ og så har vore uanstændige legemsdele fået så meget mere anstændighed, 24  mens vore anstændige legemsdele ikke har brug for noget. Men Gud har sammensat* legemet således at der vises mere ære til den del som er ringere stillet, 25  så der ikke bliver splid* i legemet, men så lemmerne har den samme omsorg for hinanden.+ 26  Og hvis ét lem lider, lider+ alle de andre lemmer sammen med det; og hvis et lem herliggøres,+ fryder alle de andre lemmer sig sammen med det.+ 27  Nu er I Kristi legeme, og hver for sig hans lemmer.+ 28  Og Gud har sat de forskellige i menigheden,+ for det første apostle,+ for det andet profeter,+ for det tredje lærere;+ derefter kraftige gerninger;*+ derefter gaver til at helbrede;+ tjenester hvorved der ydes hjælp,+ evner til at lede,*+ forskellige slags tungetale.+ 29  Ikke alle er apostle, vel? Ikke alle er profeter, vel? Ikke alle er lærere, vel? Ikke alle udfører kraftige gerninger,* vel? 30  Ikke alle har gaver til at helbrede, vel? Ikke alle taler i tunger,+ vel? Ikke alle er oversættere,+ vel? 31  Men bliv ved med nidkært at stræbe efter de største* gaver.+ Og desuden vil jeg vise jer en langt bedre vej.+

Fodnoter

El.: „de åndelige ting“, „de åndelige personer“. Ordr.: „de åndelige“. Gr.: tōn pneumatikōnʹ; Vgc(lat.): spirituaʹlibus.
Gr.: Anaʹthema, „en (noget) som er bandlyst“.
Ordr.: „nådegaver“. Gr.: charismaʹtōn.
„kraftige gerninger“. El.: „mirakler“.
„inspirerede udtalelser“. Ordr.: „ånder“. Gr.: pneumaʹtōn.
Ordr.: „sammenblandet“. Gr.: synekeʹrasen.
El.: „splittelse“. Gr.: schisʹma, „skisma“; lat.: scisʹma.
„kraftige gerninger“. El.: „mirakler“.
Ordr.: „styringer“. Gr.: kybernēʹseis; lat.: gubernatioʹnes.
Ordr.: „[er] kræfter“.
Ordr.: „de større“.