Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Kongebog 4:1-34

4  Og kong Salomon var fortsat konge over hele Israel,+  og dette er de øverste embedsmænd*+ han havde: Azar′ja,* præsten Za′doks søn;+  Eliho′ref og Ahi′ja, Sji′sjas sønner, var statsskrivere;+ Jo′safat,+ A′hiluds søn, var kansler,*  og Bena′ja,+ Jo′jadas søn, var over hæren,+ og Za′dok og Eb′jatar+ var præster,  og Azar′ja, Natans+ søn, var over præfekterne, og Za′bud, Natans søn, var præst, kongens ven,+  og A′hisjar var over huset, og Adoni′ram,+ Ab′das søn, var over dem der var udskrevet til tvangsarbejde.+  Og Salomon havde tolv præfekter over hele Israel, og de sørgede for fødevarer til kongen og hans hus. Én måned om året påhvilede det hver af dem at sørge for fødevarer.+  Og dette er deres navne: Hurs søn i E′fraims bjergland;+  De′kers søn i Ma′kaz og Sja’al′bim+ og Bet-Sje′mesj+ og E′lon-Bet-Ha′nan; 10  He′seds søn i Arub′bot (han havde So′ko og hele He′fers land);+ 11  Abina′dabs søn, hele Dors bjergryg+ (Salomons datter Ta′fat blev hans hustru); 12  Ba′ana, A′hiluds søn, i Ta′anak+ og Megid′do+ og hele Bet-Sje′an,+ som ligger ved siden af Zar′etan,+ neden for Jiz′re’el,+ fra Bet-Sje′an til A′bel-Meho′la,+ indtil egnen ved Jok′meam;+ 13  Ge′bers søn i Ra′mot-Gi′lead+ (han havde Manas′ses søn Ja′irs teltbyer,*+ som ligger i Gi′lead;+ han havde området Ar′gob,+ som ligger i Ba′san,+ tres store byer med mur og kobberslåer); 14  Ahina′dab, Id′dos søn, i Mahana′jim;+ 15  Ahi′ma’az i Naf′tali+ (også han tog en datter af Salomon, Ba′semat, til hustru);+ 16  Ba′ana, Hu′sjajs søn, i A′ser+ og Be′alot; 17  Jo′safat, Paru′as søn, i Is′sakar;+ 18  Sjim′i,+ E′las søn, i Benjamin;+ 19  Ge′ber, U′ris søn, i Gi′leads land,+ amoritternes konge Si′hons+ og Ba′sans+ konge Ogs+ land. Og der var én præfekt som var [over alle præfekterne] i landet. 20  Juda og Israel var talrige, så talrige som sandskornene der er ved havet.+ De spiste og drak og frydede sig.*+ 21  Og Salomon var hersker over alle rigerne fra Floden*+ til filistrenes land og til Ægyptens grænse. De bragte Salomon gaver og tjente ham alle hans levedage.+ 22  Og de daglige forsyninger af madvarer til Salomon udgjorde* tredive kor*+ fint mel og tres kor almindeligt mel, 23  ti stykker fedet hornkvæg og tyve stykker hornkvæg fra græsgangen og hundrede stykker småkvæg, foruden hjorte,+ gazeller,+ rådyr og opfedede gøge. 24  For han rådede over alt på denne side af Floden,+ fra Tif′sa til Ga′za,+ over alle kongerne på denne side af Floden;+ og han havde fred+ rundt om til alle sider.* 25  Så Juda+ og Israel boede trygt,+ hver mand under sin vinstok og sit figentræ,+ fra Dan til Be′er-Sje′ba,+ alle Salomons dage. 26  Og Salomon havde fyrre tusind båse med heste+ til sine stridsvogne,+ og tolv tusind mand i rytteriet. 27  Og disse præfekter+ sørgede for fødevarer til kong Salomon og til enhver som kom til kong Salomons bord, hver i sin måned. De lod intet mangle. 28  Og byggen og halmen til hestene og til forspandene+ bragte de til det sted hvor det skulle være, hver efter det han var pligtig til.+ 29  Og Gud* fortsatte med at give Salomon visdom+ og forstand*+ i meget stort mål og et hjerte der spændte så vidt+ som sandet der er ved havets bred.+ 30  Og Salomons visdom var større+ end alle østerlændingenes*+ visdom og al Ægyptens visdom.+ 31  Og han var visere end alle andre mennesker,* end ezraitten E′tan+ og Ma′hols sønner He′man+ og Kal′kol+ og Dar′da; og hans ry* [nåede ud] blandt alle nationerne rundt om.+ 32  Og han udtalte tre tusind ordsprog,+ og hans sange+ var et tusind og fem.* 33  Og han kunne tale om træerne, fra cederen som er på Libanon,+ til isopen+ der skyder frem på muren; og han kunne tale om dyrene+ og om de flyvende skabninger+ og om krybdyrene+ og om fiskene.+ 34  Man kom derfor fra alle folkeslagene for at høre Salomons visdom,+ fra alle jordens konger som havde hørt om hans visdom.+

Fodnoter

El.: „de fyrster“. Hebr.: hassarīm′; lat.: prin′cipes.
Hebr.: ‛Azarja′hu.
El.: „en der får (nogen) til at huske“.
„Ja’irs teltbyer“. El.: „Havvot-Ja’ir“.
I M slutter kap. 4 her.
Dvs. Eufrat.
Ordr.: „Og Salomons brød til én dag var“.
En kor svarer til 220 l. Se Ez 45:14.
„og han havde fred ved alle sine tjenere rundt om“, mange hebr. mss. og tekstudgaver.
„Gud“, MSyVg; TLXXSyHexapla: „Jehova“.
El.: „dømmekraft“, „indsigt“.
Ordr.: „alle østens sønners“.
El.: „(end enhver af) menneskeheden“. Ordr.: „det jordiske menneske“. Hebr.: ha’adham′.
Ordr.: „navn“.
„et tusind og fem“, MSyVg; LXXVg12mss: „fem tusind“.