Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Kongebog 16:1-34

16  Så kom Jehovas ord imod Ba′sja til Je′hu,+ Hana′nis+ søn, og det lød:  „Eftersom jeg har løftet dig op af støvet+ og gjort dig til fører for mit folk Israel,+ men du vandrede i Jero′boams spor+ og fik mit folk Israel til at synde, så de krænkede mig med deres synder,+  se, derfor vil jeg feje rent efter Ba′sja og efter hans hus, og jeg vil gøre hans hus som Jero′boams, Ne′bats søns, hus.+  Den af Ba′sjas [slægt] som dør i byen, vil hundene æde, og den af hans [slægt] som dør på marken, vil himmelens flyvende skabninger æde.“+  Men resten af Ba′sjas historie og det han gjorde og hans store bedrifter, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie.  Derpå lagde Ba′sja sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Tir′za,+ og hans søn E′la blev konge i hans sted.  Desuden var Jehovas ord imod Ba′sja og hans hus+ kommet ved profeten Je′hu, Hana′nis søn, ikke alene på grund af alt det onde som han i Jehovas øjne havde gjort, idet han krænkede+ ham med sine hænders værk+ og blev som Jero′boams hus, men også fordi han havde slået ham* ihjel.+  I kong A′sa af Judas seksogtyvende år blev Ba′sjas søn E′la konge over Israel i Tir′za, og han var det i to år.  Imidlertid dannede hans tjener Zim′ri,+ øversten for halvdelen af stridsvognene, en sammensværgelse imod ham mens han var i Tir′za og drak+ sig beruset i huset hos Ar′za, som var over huset+ i Tir′za. 10  Zim′ri kom da ind og huggede ham ned+ og lod ham dø — det var i kong A′sa af Judas syvogtyvende år — og han blev konge i hans sted. 11  Så snart han var blevet konge og havde sat sig på tronen, slog han hele Ba′sjas hus ihjel. Han lod ingen af hans der lader vandet op ad en mur,*+ blive tilbage, hverken af hans blodhævnere*+ eller af hans venner. 12  Således tilintetgjorde Zim′ri hele Ba′sjas hus+ i overensstemmelse med det ord som Jehova+ havde talt imod Ba′sja ved profeten Je′hu,+ 13  på grund af alle Ba′sjas synder og hans søn E′las+ synder, hvormed de havde syndet og hvormed de havde fået Israel til at synde, så de krænkede Jehova, Israels Gud, med deres tomme guder.*+ 14  Men resten af E′las historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 15  Det var i kong A′sa af Judas syvogtyvende år at Zim′ri blev konge i Tir′za i syv dage,+ mens folket lå lejret ved Gib′beton,+ som tilhørte filistrene. 16  Da folket som lå lejret hørte at der blev sagt: „Zim′ri har dannet en sammensværgelse og endog slået kongen ihjel,“ gjorde hele Israel samme dag i lejren hærføreren Om′ri+ til konge over Israel. 17  Derpå drog Om′ri op fra Gib′beton sammen med hele Israel og belejrede+ Tir′za. 18  Men så snart Zim′ri så at byen var indtaget, gik han ind i tårnborgen i kongens hus og brændte kongens hus ned over sig og døde+ —  19  på grund af de synder hvormed han havde syndet ved at gøre hvad der var ondt i Jehovas øjne,+ idet han vandrede i Jero′boams spor og i den synd som han begik ved at få Israel til at synde.+ 20  Men resten af Zim′ris historie og den sammensværgelse han dannede, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 21  Det var på det tidspunkt Israels folk delte sig i to.+ Den ene halvdel af folket fulgte Tib′ni, Gi′nats søn, for at gøre ham til konge, og den anden halvdel fulgte Om′ri. 22  Men folket der fulgte Om′ri var stærkere end folket der fulgte Tib′ni, Gi′nats søn, så Tib′ni led døden og Om′ri blev konge. 23  Det var i kong A′sa af Judas enogtredivte år at Om′ri blev konge* over Israel, og det var han i tolv år. I Tir′za regerede han i seks år. 24  Så købte han Sama′rias* Bjerg af Sje′mer for to talenter* sølv og byggede på bjerget, og han gav den by som han havde bygget, navnet Sama′ria,+ efter navnet på bjergets herre,* Sje′mer. 25  Men Om′ri gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne og handlede værre end alle dem der havde været før ham.+ 26  Han fortsatte med helt at vandre i Jero′boams, Ne′bats søns, spor+ og i den synd hvormed han fik Israel til at synde, så de krænkede Jehova, Israels Gud, med deres tomme guder.+ 27  Men resten af Om′ris historie, det han gjorde og de store bedrifter han øvede, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 28  Derpå lagde Om′ri sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Sama′ria, og hans søn A′kab+ blev konge i hans sted. 29  Og A′kab, Om′ris søn, blev konge over Israel i kong A′sa af Judas otteogtredivte år, hvorpå A′kab, Om′ris søn, regerede over Israel i Sama′ria+ i toogtyve år. 30  Og A′kab, Om′ris søn, handlede værre i Jehovas øjne end alle dem der havde været før ham,+ 31  og [som om] det var for lidt+ for ham at vandre i Jero′boams, Ne′bats søns, synder,+ tog han Je′sabel,+ zidoniernes+ konge Et′ba’als datter, til hustru+ og gik hen og dyrkede Ba′al*+ og bøjede sig for ham. 32  Han rejste desuden et alter for Ba′al i ba’alshuset+ som han byggede i Sama′ria. 33  Derpå lavede A′kab den hellige pæl,*+ og A′kab gjorde således mere for at krænke+ Jehova, Israels Gud, end alle Israels konger som havde været før ham. 34  I hans dage byggede betelitten Hi′el Jeriko. Det kostede ham A′biram, hans førstefødte, at lægge grunden til den, og Se′gub, hans yngste, at sætte dens døre i, hvilket svarede til det ord som Jehova havde talt ved Josua,* Nuns søn.+

Fodnoter

„ham“, dvs. Nadab, Jeroboams søn. Se 15:25-29.
„der lader vandet op ad en mur“. Et hebr. idiom for „en mand“.
„hverken af hans blodhævnere (genløsere)“, M; hebr.: wego’alaw′. SyVg: „. . . hans slægtninge“.
Ordr.: „deres tomheder (intetheder)“.
„blev konge“, dvs. blev enehersker efter hans rivals, Tibnis, død.
„Samaria“ betyder „som tilhører klanen Sjemer“. Hebr.: Sjomerōn′.
Se Till. 8A.
Hebr.: ’adhonē′, plur. af ’adhōn′, majestætsflertal.
Hebr.: habBa′‛al; med bestemt artikel.
El.: „asjeren“. Hebr.: ha’Asjerah′.
Hebr.: Jehōsju′a‛; LXX: „Jesus“.