Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Kongebog 15:1-34

15  Og det var i kong Jero′boams,+ Ne′bats søns,+ attende år at A′bijam blev konge over Juda.+  Han regerede i tre år i Jerusalem, og hans moders navn var Ma′aka;+ [hun var] en datterdatter* af Abi′sjalom.*+  Han vandrede videre i alle sin faders synder, dem han havde begået før ham, og hans hjerte var ikke helt+ med Jehova hans Gud som hans forfader Davids hjerte,+  men Jehova hans Gud havde for Davids skyld+ givet ham en lampe+ i Jerusalem ved at indsætte hans søn efter ham og ved at lade Jerusalem bestå,*+  fordi David havde gjort hvad der var ret i Jehovas øjne, og ikke i alle sine levedage vendte sig fra alt det Han havde påbudt ham,+ bortset fra affæren med hetitten U′rias.+  Og der var krig mellem Reha′beam* og Jero′boam alle hans levedage.+  Men resten af A′bijams historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Judas kongers historie. Der var også krig mellem A′bijam og Jero′boam.+  Så lagde A′bijam sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Davidsbyen,+ og hans søn A′sa+ blev konge i hans sted.  Det var i kong Jero′boam af Israels tyvende år at A′sa blev konge over Juda, 10  og han regerede i enogfyrre år i Jerusalem, og hans bedstemoders* navn var Ma′aka;+ [hun var] Abi′sjaloms datterdatter.+ 11  Og A′sa gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne, ligesom sin forfader David.+ 12  Han sendte de mandlige tempelprostituerede ud af landet+ og fjernede alle de uhumske guder+ som hans forfædre havde lavet.+ 13  Han fratog endog sin bedstemoder Ma′aka+ titlen enkedronning,+ fordi hun havde lavet et afskyeligt afgudsbillede til den hellige pæl; og A′sa huggede hendes afskyelige afgudsbillede+ om og brændte det+ i Ke′drons Regnflodsdal.+ 14  Selv om A′sa ikke fjernede offerhøjene,+ var hans hjerte dog helt med Jehova alle hans dage.+ 15  Han bragte derpå de ting hans fader havde helliget og de ting han selv havde helliget, ind i Jehovas hus, sølv og guld og redskaber.+ 16  Og der var krig mellem A′sa og kong Ba′sja+ af Israel alle deres dage. 17  Kong Ba′sja af Israel drog således op mod Juda og byggede Ra′ma+ [stærkere] for ikke at lade nogen drage ud fra eller ind til kong A′sa af Juda.+ 18  A′sa tog derfor alt det sølv og guld der var tilbage blandt skattene i Jehovas hus samt skattene i kongens hus, og overgav det til sine tjenere, hvorpå han sendte dem til A′rams konge+ Ben-Ha′dad,+ en søn af Hez′jons søn Tabrim′mon, der boede i Damaskus,+ idet han lod sige: 19  „Der er en pagt mellem mig og dig, mellem min fader og din fader. Se, jeg sender dig en gave+ af sølv og guld. Gå hen og bryd din pagt med kong Ba′sja af Israel, så han trækker sig tilbage fra mig.“+ 20  Ben-Ha′dad hørte da på kong A′sa og sendte øversterne for sine kampstyrker mod Israels byer og slog Ij′jon+ og Dan+ og A′bel-Bet-Ma′aka+ og hele Kin′neret samt hele Naf′talis land.+ 21  Og så snart Ba′sja hørte det, holdt han op med at bygge på Ra′ma+ og blev i Tir′za.+ 22  Men kong A′sa sammenkaldte hele Juda+ — ingen var undtaget — og så bar de stenene og tømmeret fra Ra′ma bort, de [materialer] som Ba′sja havde bygget med, hvorpå kong A′sa byggede Ge′ba+ i Benjamin og Miz′pa+ [stærkere] med dem. 23  Med hensyn til resten af hele A′sas historie og alle hans store bedrifter, ja, alt hvad han gjorde, og byerne som han byggede [stærkere], om det står der jo skrevet i bogen+ med Judas kongers historie. Men på sine gamle dage+ fik han en sygdom i fødderne.+ 24  Så lagde A′sa sig til hvile hos sine fædre,+ og man begravede ham hos hans fædre i hans forfader Davids by,+ og hans søn Jo′safat+ blev konge i hans sted. 25  Og Jero′boams søn Na′dab+ blev konge over Israel i kong A′sa af Judas andet år, og han regerede i to år over Israel. 26  Han gjorde hvad der var ondt+ i Jehovas øjne og vandrede i sin faders spor+ og i hans synd, den hvormed han havde fået Israel til at synde.+ 27  Ba′sja,+ Ahi′jas søn af Is′sakars hus, dannede imidlertid en sammensværgelse mod ham, og Ba′sja slog ham ihjel ved Gib′beton,+ som tilhørte filistrene, mens Na′dab og hele Israel belejrede Gib′beton. 28  Ba′sja dræbte ham således i kong A′sa af Judas tredje år og blev konge i hans sted.+ 29  Men så snart han var blevet konge, slog han hele Jero′boams hus ihjel. Han lod ikke en eneste som trækker vejret* blive tilbage af Jero′boams [slægt], men tilintetgjorde hver og en, i overensstemmelse med det ord som Jehova havde talt ved sin tjener Ahi′ja fra Si′lo,+ 30  på grund af de synder hvormed Jero′boam syndede,+ og hvormed han fik Israel til at synde, nemlig den krænkelse hvormed han krænkede Jehova, Israels Gud.+ 31  Men resten af Na′dabs historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 32  Og der var krig mellem A′sa og kong Ba′sja af Israel alle deres dage.+ 33  Det var i kong A′sa af Judas tredje år at Ba′sja, Ahi′jas søn, blev konge over hele Israel i Tir′za, og han var det i fireogtyve år.+ 34  Og han gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne+ og vandrede i Jero′boams spor+ og i hans synd, den hvormed han fik Israel til at synde.+

Fodnoter

Ordr.: „datter“. Hebr.: bath. Se 2Kr 13:1, 2.
„Absalom“ i 2Kr 11:20, 21.
Ordr.: „blive stående“. Jf. 2Mo 9:16.
„Rehabeam“, MVg; 12 hebr. mss.: „Abijam (Abija)“; Sy: „Abija, Rehabeams søn“.
Ordr.: „hans moders“. Hebr.: ’immō′.
Ordr.: „ikke et eneste åndedræt“, MLXX.