Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

1. Johannes 2:1-29

2  Mine småbørn, jeg skriver dette til jer for at I ikke skal begå en synd.*+ Og dog, hvis nogen begår en synd, har vi en hjælper*+ hos Faderen, Jesus Kristus, en retfærdig.+  Og han er sonoffer*+ for vore synder,+ og ikke blot for vore+ men også for hele verdens.+  Og på dette kender vi at vi har lært ham at kende, om vi fortsat holder hans bud.+  Den der siger: „Jeg har lært ham at kende,“+ og dog ikke holder hans bud,+ er en løgner, og sandheden er ikke i denne.+  Men den der overholder hans ord,+ i denne er kærligheden til Gud virkelig gjort fuldkommen.+ På dette kender vi at vi er i samhørighed med ham.+  Den der siger at han forbliver i samhørighed+ med ham, er skyldig også selv fortsat at vandre sådan som Han vandrede.+  I elskede, jeg skriver ikke et nyt bud til jer, men et gammelt bud+ som I har haft fra begyndelsen.+ Dette gamle bud er det ord som I har hørt.  På den anden side er det et nyt bud jeg skriver til jer, hvilket er sandt i hans og i jeres tilfælde, for mørket+ er ved at forsvinde og det sande lys+ skinner allerede.  Den der siger at han er i lyset og dog hader+ sin broder, er stadig i mørket.+ 10  Den der elsker sin broder forbliver i lyset,+ og der er ingen årsag til snublen og fald hos ham.+ 11  Men den der hader sin broder er i mørket og vandrer i mørket,+ og han ved ikke hvor han går hen,+ for mørket har forblindet hans øjne. 12  Jeg skriver til jer, børnlille, fordi jeres synder er blevet tilgivet jer for hans navns skyld.+ 13  Jeg skriver til jer, fædre, fordi I har lært ham at kende, ham som er fra begyndelsen.+ Jeg skriver til jer, unge mænd,+ fordi I har sejret over den onde.+ Jeg har skrevet til jer, børn,+ fordi I har lært Faderen at kende.+ 14  Jeg har skrevet til jer, fædre,+ fordi I har lært ham at kende, ham som er fra begyndelsen.+ Jeg har skrevet til jer, unge mænd, fordi I er stærke+ og Guds ord* forbliver i jer+ og I har sejret over den onde.+ 15  Elsk ikke verden eller det der er i verden.+ Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham;+ 16  for alt det der er i verden+ — kødets begær+ og øjnenes begær+ og praleriet med* de midler man har at leve af+ — er ikke af Faderen, men er af verden.+ 17  Og verden forsvinder, og det gør dens begær også,+ men den der gør Guds vilje+ forbliver for evigt.+ 18  Børn, det er den sidste time,+ og som I har hørt at antikrist* kommer,+ således er der allerede nu kommet mange antikrister;+ deraf erkender vi at det er den sidste time. 19  De udgik fra os, men de var ikke af vor slags;+ for hvis de havde været af vor slags, ville de være forblevet hos os.+ Men [de forlod os] for at det kunne blive gjort kendt at ikke alle er af vor slags.+ 20  Og I har en salvelse* fra den hellige;+ alle har I kundskab.+ 21  Jeg har ikke skrevet til jer fordi I ikke kender sandheden,+ men fordi I kender den,+ og fordi ingen løgn er af sandheden.+ 22  Hvem er løgneren om det ikke er den der fornægter og siger at Jesus ikke er Messias?+ Denne er antikrist,+ den der fornægter Faderen og Sønnen.+ 23  Enhver der fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen.+ Den der bekender+ Sønnen, har også Faderen.+ 24  Men hvad jer angår, så lad det som I har hørt fra begyndelsen forblive i jer.+ Hvis det I har hørt fra begyndelsen forbliver i jer, vil I også forblive i samhørighed+ med Sønnen og i samhørighed med Faderen.+ 25  Og dette er hvad der er lovet os, det han selv lovede os, det evige liv.+ 26  Dette har jeg skrevet til jer om dem som prøver at vildlede jer.+ 27  Men hvad jer angår, så forbliver den salvelse+ I modtog fra ham, i jer, og I trænger ikke til at nogen skal undervise jer;+ men ligesom salvelsen fra ham underviser jer i alt+ og er sand+ og ikke er løgn, ja, således som den har undervist jer, skal I forblive i samhørighed+ med ham. 28  Og nu, børnlille,+ forbliv i samhørighed+ med ham, så at vi, når han bliver gjort kendt,+ må have frimodighed+ og ikke blive gjort til skamme [og fjernet] fra ham ved hans nærværelse.*+ 29  Når I ved at han er retfærdig,+ så erkender I at enhver som øver retfærdighed er blevet født som følge af ham.+

Fodnoter

„I . . . skal begå en synd“. Gr.: hamarʹtēte, et verbum i konjunktiv aorist. A Grammar of New Testament Greek, af James H. Moulton, bd. I, 1908, s. 109, siger: „Aoristen udtrykker en ’punktuel’ handling, det vil sige, den betragter en handling som et punkt: den repræsenterer begyndelsespunktet . . . eller fuldførelsespunktet . . . eller den ser på hele handlingen som noget der simpelt hen har fundet sted, uden at skelne mellem de enkelte trin i forløbet.“
El.: „trøster (paraklet)“. Gr.: paraʹklēton.
Ordr.: „soning“. Lat.: propitiaʹtio. Se He 9:5, fdn.
„Guds ord“. B: „ordet“.
El.: „den selvglade (indbildske) fremvisning af“.
„antikrist“. Gr.: antiʹchristos; lat.: antichriʹstus; J17(hebr.): tsar hammasjīʹach.
„salvelse“. Gr.: chrisʹma; lat.: unctioʹnem.
Se Till. 5B.