Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 9:1-44

9  Og alle israelitterne blev indregistreret;+ og se, de står skrevet i Bogen om Israels Konger. Juda blev imidlertid ført i landflygtighed+ til Babylon* for sin troløshed.  Og de første indbyggere som [igen] var på deres ejendom* i deres byer var [nogle] israelitter,*+ præsterne,+ levitterne+ og ne′tinim-folkene.*+  Og i Jerusalem+ boede der nogle af Judas sønner+ og nogle af Benjamins sønner+ og nogle af E′fraims og Manas′ses sønner:  U′taj, søn af Am′mihud, søn af Om′ri, søn af Im′ri, søn af Ba′ni, af Judas+ søn Pe′rez’ sønner.*+  Og af sjelanitterne:*+ Asa′ja, den førstefødte, og hans sønner.  Og af Ze′ras+ sønner: Je′uel, og seks hundrede og halvfems af deres brødre.  Og af Benjamins sønner: Sal′lu, søn af Mesjul′lam, søn af Hodav′ja, søn af Hassenu′a;  og Jibne′ja, søn af Je′roham; og E′la, søn af Uz′zi, søn af Mik′ri; og Mesjul′lam, søn af Sjefat′ja, søn af Re′uel, søn af Jibni′ja.  Og deres brødre ifølge deres slægtsfortegnelser udgjorde ni hundrede og seksoghalvtreds. Alle disse mænd var overhoveder for deres respektive fædrenehuse.* 10  Og af præsterne var der Jeda′ja og Jeho′jarib og Ja′kin;+ 11  og Azar′ja,+ søn af Hilki′ja, søn af Mesjul′lam, søn af Za′dok, søn af Me′rajot, søn af A′hitub, en fører ved* den [sande] Guds hus; 12  og Ada′ja, søn af Je′roham, søn af Pasj′hur, søn af Malki′ja; og Ma′esaj, søn af A′diel, søn af Jaze′ra, søn af Mesjul′lam, søn af Mesjil′lemit,+ søn af Im′mer; 13  og deres brødre, overhoveder for deres fædrenehuse, et tusind syv hundrede og tres; stærke og dygtige mænd+ til arbejdet i forbindelse med tjenesten ved den [sande] Guds hus. 14  Og af levitterne var der Sjema′ja, søn af Has′sjub, søn af Az′rikam, søn af Hasjab′ja+ af Mera′ris sønner; 15  og Bakbak′kar, He′resj og Ga′lal; og Mattan′ja,+ søn af Mi′ka,+ søn af Zik′ri,+ søn af A′saf;+ 16  og Obad′ja, søn af Sjema′ja,+ søn af Ga′lal, søn af Jedu′tun;+ og Berek′ja, søn af A′sa, søn af Elka′na, som boede i netofatitternes+ bebyggelser. 17  Og portvagterne+ var Sjal′lum+ og Ak′kub og Tal′mon og A′himan, og deres broder Sjal′lum var overhoved, 18  og indtil da havde han været i kongens port+ mod øst. Dette var portvagterne fra Le′vis sønners lejre.+ 19  Og Sjal′lum, søn af Ko′re, søn af Eb′jasaf,+ søn+ af Ko′ra,+ og hans brødre fra hans faders hus, koraitterne,+ havde ansvar for arbejdet med at tjene som teltets dørvogtere;+ deres fædre havde nemlig haft ansvar for Jehovas lejr som vagter ved indgangen. 20  Og det var Pi′nehas,+ Elea′zars+ søn, som førhen havde været fører* for dem. Jehova var med ham.+ 21  Zekar′ja,+ Mesjelem′jas søn, var portvagt ved indgangen til mødeteltet. 22  Alle de der var udvalgt til at være portvagter ved tærsklerne udgjorde to hundrede og tolv. De [boede] i deres bebyggelser+ sådan som de var indregistreret.+ Dem havde David+ og seeren+ Samuel indsat* i deres betroede embede.+ 23  Og de og deres sønner havde ansvar for portene ved Jehovas hus, ja, ved telthuset, med hensyn til vagttjenesten.+ 24  Portvagterne var [placeret] i de fire vindretninger,* mod øst,+ mod vest,+ mod nord+ og mod syd.+ 25  Og deres brødre i deres bebyggelser skulle komme på skift i syv+ dage sammen med dem. 26  For i det betroede embede var der fire vældige krigere af portvagterne. De var levitter, og de havde ansvar for spiserummene+ og for den [sande] Guds hus’ skatte.+ 27  Og de tilbragte natten rundt om den [sande] Guds hus; for vagttjenesten+ påhvilede dem, og de havde ansvar for nøglen og [for at lukke op]* morgen efter morgen.+ 28  Og nogle af dem havde ansvar for redskaberne+ til tjenesten, for de blev talt når de bragte dem ind, og de blev talt når de bragte dem ud. 29  Og nogle af dem havde fået tildelt ansvaret for redskaberne og for alle de hellige redskaber+ og for det fine mel+ og vinen+ og olien+ og virakken+ og balsamolien.+ 30  Og nogle af præsternes sønner lavede salveblandingen+ af balsamolien. 31  Og Mattit′ja, en af levitterne — han var koraitten Sjal′lums+ førstefødte — havde det betroede embede at sørge for det der blev bagt på bageplader.+ 32  Og nogle af kehatitternes sønner, deres brødre, havde ansvar for det stablede brød,+ så det blev tilberedt sabbat efter sabbat.+ 33  Og dette var sangerne,+ overhovederne for levitternes fædrenehuse, som var i spiserummene,+ fritaget for [andre] pligter;+ for det påhvilede dem dag og nat at være parate til arbejdet.+ 34  Disse var overhoveder for levitternes fædrenehuse, overhoveder ifølge deres slægtsfortegnelser. Disse boede i Jerusalem.+ 35  Og i Gi′beon+ boede Gi′beons fader Je′iel, og hans hustrus navn var Ma′aka. 36  Og hans søn, den førstefødte, var Ab′don, og Zur og Kisj og Ba′al og Ner og Na′dab 37  og Ge′dor og A′jo og Zekar′ja+ og Mik′lot. 38  Og Mik′lot blev fader til Sjim′am. Også de boede over for deres brødre i Jerusalem, sammen med [andre af] deres brødre. 39  Og Ner+ blev fader til Kisj;+ og Kisj blev fader til Saul;+ og Saul blev fader til Jo′natan+ og Malkisju′a+ og Abina′dab+ og Esj′ba’al.+ 40  Og Jo′natans søn var Me′ribba’al.+ Og Me′ribba’al blev fader til Mi′ka.+ 41  Og Mi′kas sønner var Pi′ton og Me′lek og Tare′a [og A′haz].*+ 42  Og A′haz blev fader til Ja′ra; og Ja′ra blev fader til A′lemet og Az′mavet og Zim′ri. Og Zim′ri blev fader til Mo′za. 43  Og Mo′za blev fader til Bin′a, og hans søn var Refa′ja,+ hans søn El’a′sa, hans søn A′zel. 44  Og A′zel havde seks sønner, og dette var deres navne: Az′rikam, Bo′keru og Jisj′mael og Sjear′ja og Obad′ja og Ha′nan. Dette var A′zels+ sønner.

Fodnoter

„Babylon“, LXXVg; MSy: „Babel“.
El.: „besiddelse“, „jordbesiddelse“.
El.: „var Israel“.
„og netinim-folkene (dvs. tempeltrællene)“. Ordr.: „og de givne“. Hebr.: wehanNethīnīm′. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
„søn af Bani, af . . . Perez’ sønner“, LXX4mssVg.
„sjelanitterne“. Ordr.: „sjilonitterne“, men if. sammenhængen er det efterkommerne af Judas tredje søn, Sjela. Se 1Mo 46:12.
Ordr.: „Alle disse var mænd som var overhoveder for fædrene efter deres fædrenehus“.
„en fører ved“. Hebr.: neghīdh′; lat.: pon′tifex, „ypperstepræst“.
„fører“. Hebr.: naghīdh′; lat.: dux.
Ordr.: „grundlagt“.
Ordr.: „vinde“.
„for at lukke op“, tilføjet for at give sætningen mening; LXX: „for at lukke templets døre op“.
„og Tarea og Ahaz“, LXXLagardeVgc; M: „og Tarea“.