Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 8:1-40

8  Og Benjamin+ blev fader til Be′la,+ sin førstefødte, Asj′bel,+ den anden, og Ahe′ra,+ den tredje,  No′ha,+ den fjerde, og Ra′fa, den femte.  Og Be′la fik sønner, Ad′dar og Ge′ra+ og A′bihud,  og Abisju′a og Na’a′man og Aho′a,  og Ge′ra og Sjefu′fan+ og Hu′ram.+  Og følgende var E′huds sønner: Disse var overhoveder for fædrenehuse blandt indbyggerne i Ge′ba,+ og man førte dem i landflygtighed til Ma′nahat,  nemlig Na’a′man og Ahi′ja samt Ge′ra — det var ham der førte dem i landflygtighed, og han blev fader til Uz′za og A′hihud.  Og Sjahara′jim blev fader til [børn] i Mo′abs område+ efter at han havde sendt dem — sine hustruer Hu′sjim og Ba′ara — bort.  Og med sin hustru Ho′desj blev han fader til Jo′bab og Zib′ja og Me′sja og Mal′kam, 10  og Je′uz og Sake′ja og Mir′ma. Disse var hans sønner, overhoveder for fædrenehusene. 11  Og med Hu′sjim blev han fader til A′bitub og Elpa′al. 12  Og Elpa′als sønner var E′ber og Mi′sjam og Sje′med, som byggede O′no+ og Lod+ og dens småbyer, 13  og Beri′a og Sje′ma. Dette var overhoveder for fædrenehuse blandt indbyggerne i Aj′jalon.+ Det var dem der jog indbyggerne i Gat bort. 14  Og [der var] A′jo,* Sja′sjak og Je′remot 15  og Zebad′ja og A′rad og E′der 16  og Mikael og Jisj′pa og Jo′ha, Beri′as+ sønner; 17  og Zebad′ja og Mesjul′lam og Hiz′ki og He′ber 18  og Jisj′meraj og Jizli′a og Jo′bab, Elpa′als sønner; 19  og Ja′kim og Zik′ri og Zab′di 20  og Elie′naj og Zil′letaj og E′liel 21  og Ada′ja og Bera′ja og Sjim′rat, Sjim′is+ sønner; 22  og Jisj′pan og E′ber og E′liel 23  og Ab′don og Zik′ri og Ha′nan 24  og Hanan′ja og E′lam og Antoti′ja 25  og Jifde′ja og Pe′nuel, Sja′sjaks sønner; 26  og Sjam′sjeraj og Sjehar′ja og Atal′ja 27  og Ja’aresj′ja og Eli′ja og Zik′ri, Je′rohams sønner. 28  Disse var overhoveder for fædrenehusene, overhoveder ifølge deres slægtsfortegnelser. Disse boede i Jerusalem.+ 29  Og i Gi′beon+ boede Gi′beons fader [Je′iel],* og hans hustrus navn var Ma′aka.+ 30  Og hans søn, den førstefødte, var Ab′don, og Zur og Kisj og Ba′al og Na′dab+ 31  og Ge′dor og A′jo og Ze′ker.+ 32  Og Mik′lot blev fader til Sjim′a.+ Også de boede over for deres brødre i Jerusalem, sammen med [andre af] deres brødre. 33  Og Ner+ blev fader til Kisj;+ og Kisj blev fader til Saul;+ og Saul blev fader til Jo′natan*+ og Malkisju′a+ og Abina′dab+ og Esj′ba’al.+ 34  Og Jo′natans søn var Me′ribba’al.+ Og Me′ribba’al blev fader til Mi′ka.+ 35  Og Mi′kas sønner var Pi′ton og Me′lek og Tare′a+ og A′haz. 36  Og A′haz blev fader til Jehoad′da; og Jehoad′da blev fader til A′lemet og Az′mavet og Zim′ri. Og Zim′ri blev fader til Mo′za; 37  og Mo′za blev fader til Bin′a; hans søn var Ra′fa,+ hans søn El’a′sa, hans søn A′zel. 38  Og A′zel havde seks sønner, og dette var deres navne: Az′rikam, Bo′keru og Jisj′mael og Sjear′ja og Obad′ja og Ha′nan. Alle disse var A′zels sønner. 39  Og hans broder E′sjeks sønner var U′lam, hans førstefødte, Je′usj, den anden, og Elife′let, den tredje. 40  Og U′lams sønner blev dygtige+ krigere som spændte buen+ og havde mange sønner+ og sønnesønner, et hundrede og halvtreds. Alle disse stammede fra Benjamins sønner.

Fodnoter

„Og [der var] Ajo“, M; LXXA,Lagarde: „Og deres brødre var“.
„Gibeons fader Je’iel“, LXXLagarde og 9:35.
„Jonatan“. Hebr.: Jehōnathan′.