Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 7:1-40

7  Og Is′sakars sønner var To′la+ og Pu′a,+ Ja′sjub og Sjim′ron,+ fire [i alt].  Og To′las sønner var Uz′zi og Refa′ja og Je′riel og Ja′maj og Jib′sam og Sje′muel, overhoveder for deres fædrenehuse. Fra To′la stammede der dygtige krigere ifølge deres slægtsfortegnelser. I Davids dage+ var deres antal toogtyve tusind og seks hundrede.  Og Uz′zis sønner var Jizra′ja; og Jizra′jas sønner var Mikael og Obad′ja og Joel, Jissji′ja,      , fem* [i alt]; de var alle overhoveder.  Og sammen med dem, ifølge deres slægtsfortegnelser, efter deres fædrenehuse, var der tropper på seksogtredive tusind til krigshæren, for de havde mange* hustruer og sønner.+  Og deres brødre af alle Is′sakars slægter var dygtige krigere,+ syvogfirs tusind, ifølge indregistreringen af dem alle.+  Benjamins+ [sønner] var Be′la+ og Be′ker+ og Jedi′ael,+ tre [i alt].  Og Be′las+ sønner var Ez′bon og Uz′zi og Uz′ziel og Je′rimot og I′ri, fem [i alt], overhoveder for deres fædrenehuse, dygtige krigere; og ifølge indregistreringen+ af dem var de toogtyve tusind og fireogtredive.  Og Be′kers sønner var Zemi′ra og Jo′asj og Elie′zer og Eljoe′naj og Om′ri og Je′remot og Abi′ja og A′natot og A′lemet; alle disse var Be′kers sønner.  Og ifølge indregistreringen+ af dem i deres slægtsfortegnelser var der som overhoveder for deres fædrenehuse, dygtige krigere, tyve tusind og to hundrede. 10  Og Jedi′aels+ sønner var Bil′han; og Bil′hans sønner var Je′usj og Benjamin og E′hud og Kena′ana og Ze′tan og Tar′sjisj og Ahisja′har. 11  Alle disse var Jedi′aels sønner, efter overhovederne for deres fædrenehuse, dygtige krigere,+ sytten tusind og to hundrede der kunne drage ud med hæren i krig. 12  Og Sjup′pim+ og Hup′pim+ var sønner af Ir;+ Hu′sjim var sønner af A′her. 13  Naf′talis+ sønner var Jaha′ziel+ og Gu′ni+ og Je′zer og Sjal′lum,*+ Bil′has+ sønner. 14  Manas′ses+ sønner var As′riel, som hans aramaiske medhustru fødte [ham]. (Hun fødte Ma′kir,+ Gi′leads fader. 15  Og Ma′kir tog hustruer til Hup′pim og Sjup′pim, og navnet på hans søster var Ma′aka.) Og navnet på den anden [søn] var Ze′lofhad,+ men Ze′lofhad fik kun døtre.+ 16  Siden fødte Ma′aka, Ma′kirs hustru, en søn og gav ham navnet Pe′resj; og navnet på hans broder var Sje′resj; og hans sønner var U′lam og Re′kem. 17  Og U′lams sønner var Be′dan. Disse var sønner af Gi′lead, en søn af Ma′kir, en søn af Manas′se. 18  Og hans søster var Hammole′ket. Hun fødte Isj′hod og Abi’e′zer+ og Ma′la. 19  Og Sjemi′das sønner var A′jan og Sje′kem og Lik′hi og A′niam. 20  Og E′fraims sønner+ var Sjute′la,+ og hans søn Be′red, og hans søn Ta′hat, og hans søn El’a′da, og hans søn Ta′hat, 21  og hans søn Za′bad, og hans søn Sjute′la, og E′zer og El′ad. Mændene i Gat,+ der var født i landet, dræbte dem imidlertid fordi de kom ned for at tage deres hjorde. 22  Derpå sørgede deres fader E′fraim i mange dage,+ og hans brødre kom for at trøste ham. 23  Senere gik han ind til sin hustru, og hun undfangede+ og fødte en søn. Men han* kaldte ham Beri′a fordi det var med ulykke+ hun var i hans hus. 24  Og hans datter var Sje’e′ra, og hun byggede Nedre+ og Øvre+ Bet-Ho′ron+ og Uz′zen-Sje’e′ra. 25  Og der var hans søn Re′fa, og Re′sjef, og hans søn Te′la, og hans søn Ta′han, 26  hans søn La′dan, hans søn Am′mihud, hans søn Elisja′ma, 27  hans søn Nun,*+ hans søn Josua.*+ 28  Og deres ejendom og de steder hvor de boede var Be′tel+ og dens småbyer og mod øst Na′aran+ og mod vest Ge′zer+ og dens småbyer, og Si′kem+ og dens småbyer, lige til Ga′za* og dens småbyer; 29  og ved siden af Manas′ses sønner Bet-Sje′an+ og dens småbyer, Ta′anak+ og dens småbyer, Megid′do+ og dens småbyer, Dor+ og dens småbyer. I disse [byer] boede Israels søn Josefs+ sønner. 30  A′sers+ sønner var Jim′na+ og Jisj′va og Jisj′vi+ og Beri′a;+ og Se′ra var deres søster. 31  Og Beri′as sønner var He′ber og Mal′kiel, som var fader til Bir′zajit. 32  Og He′ber blev fader til Jaf′let og Sjo′mer og Ho′tam, og til deres søster Sju′a. 33  Og Jaf′lets sønner var Pa′sak og Bim′hal og Asj′vat. Dette var Jaf′lets sønner. 34  Og Sje′mers* sønner var A′hi og Ro′ga, Jehub′ba og A′ram. 35  Og hans broder He′lems sønner var Zo′fa og Jim′na og Sje′lesj og A′mal. 36  Og Zo′fas sønner var Su′a og Har′nefer og Sju′al og Be′ri og Jim′ra, 37  Be′zer og Hod og Sjam′ma og Sjil′sja og Jit′ran og Be’e′ra. 38  Og Je′ters sønner var Jefun′ne og Pis′pa og A′ra. 39  Og Ul′las sønner var A′ra og Han′niel og Riz′ja. 40  Alle disse var sønner af A′ser, overhoveder+ for fædrenehuse, udvalgte, dygtige+ krigere, overhoveder for høvdingerne; og ifølge deres indregistrering+ i hæren til krig var antallet af dem seksogtyve tusind mænd.+

Fodnoter

„fem“, MLXXVg; Sy: „fire“.
El.: „de skaffede sig mange“.
„Sjallum“, MLXX; LXXLagarde, 7 hebr. mss., 1Mo 46:24 og 4Mo 26:49: „Sjillem“.
El.: „man“. TSy og 4 hebr. mss.: „hun“.
„Nun“, Vg; M: „Non“.
Ordr.: „Jehosjua“.
„Gaza“, T og mange hebr. mss. Ikke Gaza i Filisterlandet, som blev tildelt Juda.
„Sjemers“, MLXXB; LXXAVg: „Sjomers“.