Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 6:1-81

6  Le′vis+ sønner var Ger′sjon,+ Ke′hat+ og Mera′ri.+  Og Ke′hats sønner var Am′ram,+ Jiz′har+ og He′bron+ og Uz′ziel.+  Og Am′rams+ sønner var Aron+ og Moses,+ samt [datteren] Mir′jam.+ Og Arons sønner var Na′dab+ og A′bihu,+ Elea′zar+ og I′tamar.+  Elea′zar+ blev fader til Pi′nehas.+ Pi′nehas blev fader til Abisju′a.+  Og Abisju′a blev fader til Buk′ki; og Buk′ki blev fader til Uz′zi.+  Og Uz′zi blev fader til Zera′ja; og Zera′ja blev fader til Me′rajot.+  Me′rajot blev fader til Amar′ja; og Amar′ja blev fader til A′hitub.+  Og A′hitub blev fader til Za′dok;+ og Za′dok blev fader til Ahi′ma’az.+  Og Ahi′ma’az blev fader til Azar′ja. Og Azar′ja blev fader til Joha′nan. 10  Og Joha′nan blev fader til Azar′ja.+ Det var ham der virkede som præst i det hus som Salomon byggede i Jerusalem. 11  Derpå blev Azar′ja fader til Amar′ja.+ Og Amar′ja blev fader til A′hitub.+ 12  Og A′hitub blev fader til Za′dok.+ Og Za′dok blev fader til Sjal′lum. 13  Og Sjal′lum blev fader til Hilki′ja. Og Hilki′ja+ blev fader til Azar′ja. 14  Og Azar′ja blev fader til Sera′ja.+ Og Sera′ja blev fader til Jo′zadak.+ 15  Og Jo′zadak måtte vandre af sted dengang Jehova førte Juda og Jerusalem i landflygtighed ved Nebukadne′zars hånd.* 16  Le′vis sønner+ var Ger′sjom,* Ke′hat og Mera′ri. 17  Og dette er navnene på Ger′sjoms sønner: Lib′ni+ og Sjim′i.+ 18  Og Ke′hats+ sønner var Am′ram+ og Jiz′har og He′bron og Uz′ziel.+ 19  Og Mera′ris sønner var Ma′li og Mu′sji.+ Og dette var levitternes slægter efter deres forfædre:+ 20  Fra Ger′sjom: hans søn Lib′ni,+ hans søn Ja′hat, hans søn Zim′ma, 21  hans søn Jo′a,+ hans søn Id′do, hans søn Ze′ra, hans søn Jea′teraj. 22  Ke′hats sønner var hans søn Ammina′dab, hans søn Ko′ra,+ hans søn As′sir, 23  hans søn Elka′na og hans søn Eb′jasaf+ og hans søn As′sir, 24  hans søn Ta′hat, hans søn U′riel, hans søn Uzzi′ja og hans søn Sja′ul. 25  Og Elka′nas+ sønner var Ama′saj og A′himot. 26  Elka′na; Elka′nas sønner var hans søn Zo′faj+ og hans søn Na′hat, 27  hans søn E′liab,+ hans søn Je′roham, hans søn Elka′na.+ 28  Og Samuels+ sønner var den førstefødte, [Joel,] og den anden, Abi′ja.*+ 29  Mera′ris sønner var Ma′li,+ hans søn Lib′ni, hans søn Sjim′i, hans søn Uz′za, 30  hans søn Sjim′a, hans søn Haggi′ja, hans søn Asa′ja. 31  Og følgende var dem som David+ satte til at stå for ledelsen af sangen ved Jehovas hus efter at arken havde fået et hvilested.+ 32  Derpå virkede de som tjenere*+ i forbindelse med sangen+ foran teltboligen, mødeteltet, indtil Salomon byggede Jehovas hus i Jerusalem;+ og de tog vare på deres tjeneste i overensstemmelse med det de var bemyndiget til.+ 33  Og disse, samt deres sønner, tog vare [på tjenesten]: Af kehatitternes sønner sangeren He′man,+ søn af Joel,+ søn af Samuel,+ 34  søn af Elka′na,+ søn af Je′roham, søn af E′liel,+ søn af To′a, 35  søn af Zuf,+ søn af Elka′na, søn af Ma′hat, søn af Ama′saj, 36  søn af Elka′na, søn af Joel, søn af Azar′ja, søn af Zefan′ja, 37  søn af Ta′hat, søn af As′sir, søn af Eb′jasaf,+ søn af Ko′ra,+ 38  søn af Jiz′har,+ søn af Ke′hat, søn af Le′vi, søn af Israel. 39  Og hans broder A′saf,+ som stod til højre for ham: A′saf var søn af Berek′ja,+ søn af Sjim′a, 40  søn af Mikael, søn af Ba’ase′ja, søn af Malki′ja, 41  søn af Et′ni, søn af Ze′ra, søn af Ada′ja, 42  søn af E′tan, søn af Zim′ma, søn af Sjim′i, 43  søn af Ja′hat,+ søn af Ger′sjom,+ søn af Le′vi. 44  Og af deres brødre Mera′ris+ sønner, som stod til venstre, var der E′tan,+ søn af Ki′sji,+ søn af Ab′di, søn af Mal′luk, 45  søn af Hasjab′ja, søn af Amaz′ja, søn af Hilki′ja, 46  søn af Am′zi, søn af Ba′ni, søn af Sje′mer, 47  søn af Ma′li, søn af Mu′sji,+ søn af Mera′ri,+ søn af Le′vi. 48  Og deres brødre levitterne+ var overgivet til hele tjenesten+ ved teltboligen, den [sande] Guds hus. 49  Og Aron+ og hans sønner bragte røgofre+ på brændofferalteret+ og på røgelsesalteret+ for alt arbejdet med det højhellige og for at skaffe Israel+ soning,+ ifølge alt hvad den [sande] Guds tjener Moses havde påbudt. 50  Og dette var Arons sønner:+ hans søn Elea′zar,+ hans søn Pi′nehas,+ hans søn Abisju′a,+ 51  hans søn Buk′ki, hans søn Uz′zi, hans søn Zera′ja,+ 52  hans søn Me′rajot,+ hans søn Amar′ja, hans søn A′hitub,+ 53  hans søn Za′dok,+ hans søn Ahi′ma’az.+ 54  Og følgende var de steder hvor de boede, deres indhegnede lejre i deres område:+ Arons sønner af kehatitternes+ slægt, for loddet faldt [først] for dem, 55  gav de He′bron+ i Judas land, med dens græsgange rundt om den. 56  Men byens opland med dets fritliggende bebyggelser+ gav de til Ka′leb,+ Jefun′nes søn.+ 57  Og Arons sønner gav de tilflugtsbyerne+ He′bron+ og Lib′na+ med tilhørende græsgange, og Jat′tir+ og Esjtemo′a+ med tilhørende græsgange, 58  og Hi′len+ med dens græsgange, De′bir+ med dens græsgange, 59  og A′sjan+ med dens græsgange, og Bet-Sje′mesj+ med dens græsgange; 60  og fra Benjamins stamme Ge′ba+ med dens græsgange, og A′lemet+ med dens græsgange, og A′natot+ med dens græsgange. Deres byer udgjorde i alt tretten+ byer blandt deres slægter. 61  Og til de øvrige af Ke′hats sønner [gav de] ved lodkastning ti+ byer fra stammens slægt, fra den halve stamme, halvdelen af Manas′se. 62  Og til Ger′sjoms+ sønner efter deres slægter [gav de] tretten byer fra Is′sakars stamme+ og fra A′sers stamme+ og fra Naf′talis stamme+ og fra Manas′ses stamme+ i Ba′san. 63  Til Mera′ris sønner+ efter deres slægter [gav de] ved lodkastning tolv byer fra Rubens stamme+ og fra Gads stamme+ og fra Ze′bulons stamme.+ 64  Således gav Israels sønner levitterne+ de [nævnte] byer med deres græsgange,+ 65  og ved lodkastning gav de fra Judas sønners stamme+ og fra Si′meons sønners stamme+ og fra Benjamins sønners stamme+ disse byer, som de nævnte ved navn. 66  Og nogle af Ke′hats sønners slægter fik byerne i deres område fra E′fraims stamme.+ 67  Således gav de dem tilflugtsbyerne Si′kem+ med dens græsgange i E′fraims bjergland, og Ge′zer+ med dens græsgange, 68  og Jok′meam+ med dens græsgange, og Bet-Ho′ron+ med dens græsgange, 69  og Aj′jalon+ med dens græsgange, og Gat-Rim′mon+ med dens græsgange; 70  og fra Manas′ses halve stamme A′ner+ med dens græsgange, og Bi′leam+ med dens græsgange, til de øvrige af Ke′hats sønners slægt.+ 71  Og til Ger′sjoms sønner+ [gav man] fra Manas′ses halve stammes slægt Go′lan+ i Ba′san med dens græsgange, og Asj′tarot+ med dens græsgange; 72  og fra Is′sakars stamme, Ke′desj+ med dens græsgange, og Dab′rat+ med dens græsgange, 73  og Ra′mot+ med dens græsgange, og A′nem+ med dens græsgange; 74  og fra A′sers stamme, Ma′sjal med dens græsgange, og Ab′don+ med dens græsgange, 75  og Hu′kok+ med dens græsgange, og Re′hob+ med dens græsgange; 76  og fra Naf′talis stamme,+ Ke′desj+ i Galilæ′a+ med dens græsgange, og Ham′mon med dens græsgange, og Kirjata′jim+ med dens græsgange. 77  Til de øvrige af Mera′ris sønner [gav man] fra Ze′bulons+ stamme Rim′mono+ med dens græsgange, Ta′bor med dens græsgange, 78  og i egnen ved Jordan, ved Jeriko, øst for Jordan, fra Rubens stamme,+ Be′zer+ i ørkenen med dens græsgange, og Ja′haz*+ med dens græsgange, 79  og Ke′demot+ med dens græsgange, og Me′fa’at+ med dens græsgange; 80  og fra Gads stamme,+ Ra′mot+ i Gi′lead med dens græsgange, og Mahana′jim+ med dens græsgange, 81  og Hesj′bon+ med dens græsgange, og Ja′zer+ med dens græsgange.

Fodnoter

I MLXX slutter kap. 5 her med v. 41.
„Gersjon“ i v. 1.
„den førstefødte, Joel, og den anden, Abija“, LXXLagardeSy, v. 33 og 1Sa 8:2; M: „den førstefødte, Vasjni, og Abija“.
„(virkede de som) tjenere“. Hebr.: mesjårthīm′; lat.: ministra′bant, „tjente de“.
„Jahaz“ i Es 15:4 og Jer 48:34; M: „Jahza“.