Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

1. Krønikebog 6:1-81

6  Leʹvis+ sønner var Gerʹsjon,+ Keʹhat+ og Meraʹri.+  Og Keʹhats sønner var Amʹram,+ Jizʹhar+ og Heʹbron+ og Uzʹziel.+  Og Amʹrams+ sønner var Aron+ og Moses,+ samt [datteren] Mirʹjam.+ Og Arons sønner var Naʹdab+ og Aʹbihu,+ Eleaʹzar+ og Iʹtamar.+  Eleaʹzar+ blev fader til Piʹnehas.+ Piʹnehas blev fader til Abisjuʹa.+  Og Abisjuʹa blev fader til Bukʹki; og Bukʹki blev fader til Uzʹzi.+  Og Uzʹzi blev fader til Zeraʹja; og Zeraʹja blev fader til Meʹrajot.+  Meʹrajot blev fader til Amarʹja; og Amarʹja blev fader til Aʹhitub.+  Og Aʹhitub blev fader til Zaʹdok;+ og Zaʹdok blev fader til Ahiʹma’az.+  Og Ahiʹma’az blev fader til Azarʹja. Og Azarʹja blev fader til Johaʹnan. 10  Og Johaʹnan blev fader til Azarʹja.+ Det var ham der virkede som præst i det hus som Salomon byggede i Jerusalem. 11  Derpå blev Azarʹja fader til Amarʹja.+ Og Amarʹja blev fader til Aʹhitub.+ 12  Og Aʹhitub blev fader til Zaʹdok.+ Og Zaʹdok blev fader til Sjalʹlum. 13  Og Sjalʹlum blev fader til Hilkiʹja. Og Hilkiʹja+ blev fader til Azarʹja. 14  Og Azarʹja blev fader til Seraʹja.+ Og Seraʹja blev fader til Joʹzadak.+ 15  Og Joʹzadak måtte vandre af sted dengang Jehova førte Juda og Jerusalem i landflygtighed ved Nebukadneʹzars hånd.* 16  Leʹvis sønner+ var Gerʹsjom,* Keʹhat og Meraʹri. 17  Og dette er navnene på Gerʹsjoms sønner: Libʹni+ og Sjimʹi.+ 18  Og Keʹhats+ sønner var Amʹram+ og Jizʹhar og Heʹbron og Uzʹziel.+ 19  Og Meraʹris sønner var Maʹli og Muʹsji.+ Og dette var levitternes slægter efter deres forfædre:+ 20  Fra Gerʹsjom: hans søn Libʹni,+ hans søn Jaʹhat, hans søn Zimʹma, 21  hans søn Joʹa,+ hans søn Idʹdo, hans søn Zeʹra, hans søn Jeaʹteraj. 22  Keʹhats sønner var hans søn Amminaʹdab, hans søn Koʹra,+ hans søn Asʹsir, 23  hans søn Elkaʹna og hans søn Ebʹjasaf+ og hans søn Asʹsir, 24  hans søn Taʹhat, hans søn Uʹriel, hans søn Uzziʹja og hans søn Sjaʹul. 25  Og Elkaʹnas+ sønner var Amaʹsaj og Aʹhimot. 26  Elkaʹna; Elkaʹnas sønner var hans søn Zoʹfaj+ og hans søn Naʹhat, 27  hans søn Eʹliab,+ hans søn Jeʹroham, hans søn Elkaʹna.+ 28  Og Samuels+ sønner var den førstefødte, [Joel,] og den anden, Abiʹja.*+ 29  Meraʹris sønner var Maʹli,+ hans søn Libʹni, hans søn Sjimʹi, hans søn Uzʹza, 30  hans søn Sjimʹa, hans søn Haggiʹja, hans søn Asaʹja. 31  Og følgende var dem som David+ satte til at stå for ledelsen af sangen ved Jehovas hus efter at arken havde fået et hvilested.+ 32  Derpå virkede de som tjenere*+ i forbindelse med sangen+ foran teltboligen, mødeteltet, indtil Salomon byggede Jehovas hus i Jerusalem;+ og de tog vare på deres tjeneste i overensstemmelse med det de var bemyndiget til.+ 33  Og disse, samt deres sønner, tog vare [på tjenesten]: Af kehatitternes sønner sangeren Heʹman,+ søn af Joel,+ søn af Samuel,+ 34  søn af Elkaʹna,+ søn af Jeʹroham, søn af Eʹliel,+ søn af Toʹa, 35  søn af Zuf,+ søn af Elkaʹna, søn af Maʹhat, søn af Amaʹsaj, 36  søn af Elkaʹna, søn af Joel, søn af Azarʹja, søn af Zefanʹja, 37  søn af Taʹhat, søn af Asʹsir, søn af Ebʹjasaf,+ søn af Koʹra,+ 38  søn af Jizʹhar,+ søn af Keʹhat, søn af Leʹvi, søn af Israel. 39  Og hans broder Aʹsaf,+ som stod til højre for ham: Aʹsaf var søn af Berekʹja,+ søn af Sjimʹa, 40  søn af Mikael, søn af Ba’aseʹja, søn af Malkiʹja, 41  søn af Etʹni, søn af Zeʹra, søn af Adaʹja, 42  søn af Eʹtan, søn af Zimʹma, søn af Sjimʹi, 43  søn af Jaʹhat,+ søn af Gerʹsjom,+ søn af Leʹvi. 44  Og af deres brødre Meraʹris+ sønner, som stod til venstre, var der Eʹtan,+ søn af Kiʹsji,+ søn af Abʹdi, søn af Malʹluk, 45  søn af Hasjabʹja, søn af Amazʹja, søn af Hilkiʹja, 46  søn af Amʹzi, søn af Baʹni, søn af Sjeʹmer, 47  søn af Maʹli, søn af Muʹsji,+ søn af Meraʹri,+ søn af Leʹvi. 48  Og deres brødre levitterne+ var overgivet til hele tjenesten+ ved teltboligen, den [sande] Guds hus. 49  Og Aron+ og hans sønner bragte røgofre+ på brændofferalteret+ og på røgelsesalteret+ for alt arbejdet med det højhellige og for at skaffe Israel+ soning,+ ifølge alt hvad den [sande] Guds tjener Moses havde påbudt. 50  Og dette var Arons sønner:+ hans søn Eleaʹzar,+ hans søn Piʹnehas,+ hans søn Abisjuʹa,+ 51  hans søn Bukʹki, hans søn Uzʹzi, hans søn Zeraʹja,+ 52  hans søn Meʹrajot,+ hans søn Amarʹja, hans søn Aʹhitub,+ 53  hans søn Zaʹdok,+ hans søn Ahiʹma’az.+ 54  Og følgende var de steder hvor de boede, deres indhegnede lejre i deres område:+ Arons sønner af kehatitternes+ slægt, for loddet faldt [først] for dem, 55  gav de Heʹbron+ i Judas land, med dens græsgange rundt om den. 56  Men byens opland med dets fritliggende bebyggelser+ gav de til Kaʹleb,+ Jefunʹnes søn.+ 57  Og Arons sønner gav de tilflugtsbyerne+ Heʹbron+ og Libʹna+ med tilhørende græsgange, og Jatʹtir+ og Esjtemoʹa+ med tilhørende græsgange, 58  og Hiʹlen+ med dens græsgange, Deʹbir+ med dens græsgange, 59  og Aʹsjan+ med dens græsgange, og Bet-Sjeʹmesj+ med dens græsgange; 60  og fra Benjamins stamme Geʹba+ med dens græsgange, og Aʹlemet+ med dens græsgange, og Aʹnatot+ med dens græsgange. Deres byer udgjorde i alt tretten+ byer blandt deres slægter. 61  Og til de øvrige af Keʹhats sønner [gav de] ved lodkastning ti+ byer fra stammens slægt, fra den halve stamme, halvdelen af Manasʹse. 62  Og til Gerʹsjoms+ sønner efter deres slægter [gav de] tretten byer fra Isʹsakars stamme+ og fra Aʹsers stamme+ og fra Nafʹtalis stamme+ og fra Manasʹses stamme+ i Baʹsan. 63  Til Meraʹris sønner+ efter deres slægter [gav de] ved lodkastning tolv byer fra Rubens stamme+ og fra Gads stamme+ og fra Zeʹbulons stamme.+ 64  Således gav Israels sønner levitterne+ de [nævnte] byer med deres græsgange,+ 65  og ved lodkastning gav de fra Judas sønners stamme+ og fra Siʹmeons sønners stamme+ og fra Benjamins sønners stamme+ disse byer, som de nævnte ved navn. 66  Og nogle af Keʹhats sønners slægter fik byerne i deres område fra Eʹfraims stamme.+ 67  Således gav de dem tilflugtsbyerne Siʹkem+ med dens græsgange i Eʹfraims bjergland, og Geʹzer+ med dens græsgange, 68  og Jokʹmeam+ med dens græsgange, og Bet-Hoʹron+ med dens græsgange, 69  og Ajʹjalon+ med dens græsgange, og Gat-Rimʹmon+ med dens græsgange; 70  og fra Manasʹses halve stamme Aʹner+ med dens græsgange, og Biʹleam+ med dens græsgange, til de øvrige af Keʹhats sønners slægt.+ 71  Og til Gerʹsjoms sønner+ [gav man] fra Manasʹses halve stammes slægt Goʹlan+ i Baʹsan med dens græsgange, og Asjʹtarot+ med dens græsgange; 72  og fra Isʹsakars stamme, Keʹdesj+ med dens græsgange, og Dabʹrat+ med dens græsgange, 73  og Raʹmot+ med dens græsgange, og Aʹnem+ med dens græsgange; 74  og fra Aʹsers stamme, Maʹsjal med dens græsgange, og Abʹdon+ med dens græsgange, 75  og Huʹkok+ med dens græsgange, og Reʹhob+ med dens græsgange; 76  og fra Nafʹtalis stamme,+ Keʹdesj+ i Galilæʹa+ med dens græsgange, og Hamʹmon med dens græsgange, og Kirjataʹjim+ med dens græsgange. 77  Til de øvrige af Meraʹris sønner [gav man] fra Zeʹbulons+ stamme Rimʹmono+ med dens græsgange, Taʹbor med dens græsgange, 78  og i egnen ved Jordan, ved Jeriko, øst for Jordan, fra Rubens stamme,+ Beʹzer+ i ørkenen med dens græsgange, og Jaʹhaz*+ med dens græsgange, 79  og Keʹdemot+ med dens græsgange, og Meʹfa’at+ med dens græsgange; 80  og fra Gads stamme,+ Raʹmot+ i Giʹlead med dens græsgange, og Mahanaʹjim+ med dens græsgange, 81  og Hesjʹbon+ med dens græsgange, og Jaʹzer+ med dens græsgange.

Fodnoter

I MLXX slutter kap. 5 her med v. 41.
„Gersjon“ i v. 1.
„den førstefødte, Joel, og den anden, Abija“, LXXLagardeSy, v. 33 og 1Sa 8:2; M: „den førstefødte, Vasjni, og Abija“.
„(virkede de som) tjenere“. Hebr.: mesjårthīmʹ; lat.: ministraʹbant, „tjente de“.
„Jahaz“ i Es 15:4 og Jer 48:34; M: „Jahza“.