Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 4:1-43

4  Judas sønner var Pe′rez,+ Hez′ron+ og Kar′mi+ og Hur+ og Sjo′bal.+  Og Sjo′bals søn Rea′ja+ blev fader til Ja′hat; og Ja′hat blev fader til A′humaj og La′had. Dette var zoratitternes+ slægter.  Og dette var E′tams+ faders [sønner]: Jiz′re’el+ og Jisj′ma og Jid′basj (og navnet på deres søster var Hazlelpo′ni),  og Pe′nuel, Ge′dors+ fader, og E′zer, Hu′sjas fader. Dette var Hurs+ sønner; [han var] E′fratas førstefødte, Betlehems+ fader.  Og Teko′as+ fader Asj′hur+ havde to hustruer, He′la og Na’a′ra.  Med tiden fødte Na’a′ra ham Ahuz′zam og He′fer og Te′meni og Ha’ahasj′tari. Dette var Na’a′ras sønner.  Og He′las sønner var Ze′ret, Jiz′har* og Et′nan.  Og Koz blev fader til A′nub og Zobe′ba og Ha′rums søn Ahar′hels slægter.  Og Ja′bez+ nød større ære+ end sine brødre; og det var hans moder der gav ham navnet Ja′bez, idet hun sagde: „Jeg har født ham med smerte.“+ 10  Da Ja′bez påkaldte Israels Gud+ idet han sagde: „Hvis du helt sikkert vil velsigne+ mig og gøre mit område større,+ og din hånd+ viser sig at være med mig, og du griber ind mod ulykke,+ så den ikke skader mig+ — “, opfyldte Gud hvad han havde bedt om.+ 11  Og Sju′has broder Ke′lub* blev fader til Me′hir, som [blev] fader til Esj′ton. 12  Og Esj′ton blev fader til Bet-Ra′fa og Pase′a og Tehin′na, Ir-Na′hasj’ fader. Dette var Re′kas mænd. 13  Og Ke′naz’+ sønner var Ot′niel+ og Sera′ja, og Ot′niels sønner var Ha′tat. 14  Og Meo′notaj blev fader til Of′ra. Og Sera′ja blev fader til Jo′ab, Ge-Ha′rasjims* fader; de blev nemlig håndværkere.+ 15  Og Jefun′nes+ søn Ka′lebs+ sønner var I′ru, E′la og Na′am; og E′las sønner var Ke′naz. 16  Og Jehal′lelels sønner var Zif og Zi′fa, Tir′ja og A′sarel. 17  Og Ez′ras sønner var Je′ter og Me′red og E′fer og Ja′lon; og hun undfangede Mir′jam og Sjam′maj og Jisj′ba, Esjtemo′as+ fader —  18  hans jødiske hustru fødte imidlertid Je′red, Ge′dors fader, og He′ber, So′kos fader, og Jeku′tiel, Zano′as fader — og dette var sønnerne af Faraos datter Bit′ja, som Me′red tog til ægte. 19  Og de sønner Hodi′jas hustru, Na′hams søster, fik, var garmitten Ke’i′las+ fader og ma’akatitten Esjtemo′a. 20  Og Sji′mons sønner var Am′non og Rin′na, Ben-Ha′nan og Ti′lon. Og Jisj′is sønner var Zo′het og Ben-Zo′het. 21  Judas søn Sje′las+ sønner var Er, Le′kas fader, og La′eda, Mare′sjas fader, og de slægter som hører til huset der laver fint linned,+ Asjbe′as hus; 22  og Jo′kim og mændene fra Koze′ba og Jo′asj og Sa′raf, som tog moabitiske hustruer i eje,*+ og Ja′sjubi-La′hem. Og beretningerne er gamle overleveringer.+ 23  Det var dem der var pottemagere+ og indbyggere i Ne′ta’im og Gede′ra. Dér boede de, hos kongen, [og var] i arbejde hos ham.+ 24  Si′meons sønner var Ne′muel+ og Ja′min,+ Ja′rib, Ze′ra, Sja′ul,+ 25  hans søn Sjal′lum, hans søn Mib′sam, hans søn Misj′ma. 26  Og Misj′mas sønner var hans søn Ham′muel, hans søn Zak′kur, hans søn Sjim′i. 27  Og Sjim′i havde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre havde ikke mange sønner, og ingen af deres slægter havde så mange som Judas sønner.+ 28  Og de blev boende i Be′er-Sje′ba+ og Mola′da+ og Ha′zar-Sju′al+ 29  og i Bil′ha+ og i E′zem+ og i To′lad+ 30  og i Be′tuel+ og i Hor′ma+ og i Zik′lag+ 31  og i Bet-Mar′kabot og i Ha′zar-Su′sim+ og i Bet-Bir′i og i Sja’ara′jim.+ Dette var deres byer indtil Davids regeringstid. 32  Og deres fritliggende bebyggelser var E′tam og A′jin, Rim′mon og To′ken og A′sjan,+ fem byer. 33  Og alle deres fritliggende bebyggelser som lå hele vejen rundt om disse byer, strakte sig helt til Ba′al.+ Dette var de steder hvor de boede og deres slægtsregistre. 34  Og Me′sjobab og Jam′lek og Jo′sja, Amaz′jas søn, 35  og Joel og Je′hu, søn af Josjib′ja, søn af Sera′ja, søn af A′siel, 36  og Eljoe′naj og Ja’ako′ba og Jesjoha′ja og Asa′ja og A′diel og Jesi′miel og Bena′ja, 37  og Zi′za, søn af Sjif′i, søn af Al′lon, søn af Jeda′ja, søn af Sjim′ri, søn af Sjema′ja. 38  Disse, som er indgået [i slægtsfortegnelsen] med navns nævnelse, var høvdinger i deres slægter,+ og deres fædrenehuse bredte sig til en mængde. 39  Da drog de hen til indgangen til Ge′dor, helt til den østlige del af dalen, for at søge græsning til deres småkvæg. 40  Til sidst fandt de fed og god græsning,+ og landet var vidtstrakt til begge sider og roligt+ og uforstyrret; for de som boede der tidligere, stammede fra Kam.+ 41  Og disse, som er indskrevet [i slægtsfortegnelsen] med navns nævnelse, gik derind i kong Ezeki′as*+ af Judas dage og slog+ hamitternes telte* og me’unitterne som fandtes dér, og de viede dem til udslettelse,+ hvilket gælder den dag i dag; så bosatte de sig dér i deres sted, fordi der var græsning+ til deres småkvæg dér. 42  Og nogle af dem, af Si′meons sønner, drog hen til Se′irs bjergland,+ fem hundrede mand, med Pelat′ja og Near′ja og Refa′ja og Uz′ziel, Jisj′is sønner, i spidsen for sig. 43  Derpå slog de den rest der var undsluppet af A′malek,+ og de er blevet boende dér indtil den dag i dag.

Fodnoter

„Jizhar“, MVg; Mmargen: „og Zohar“.
„Kelub“, M; LXXSyVgc: „Kaleb“.
Betyder „håndværkerdal“.
El.: „som herskede i Moab“.
Se 2Kg 20:10, fdn.
„hamitternes telte“, ved en tekstrettelse; M: „deres telte“.