Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 3:1-24

3  Og dette var Davids sønner+ som fødtes ham i He′bron:+ den førstefødte var Am′non,+ [søn] af jizre’elitten+ Ahi′noam;+ den anden var Daniel, [søn] af karmelitten+ Abiga′jil;+  den tredje var Ab′salom,+ søn af Ma′aka,+ datter af Tal′maj,+ Ge′sjurs+ konge; den fjerde var Adoni′ja,+ søn af Hag′git;+  den femte var Sjefat′ja, [søn] af A′bital;+ den sjette var Jit′ream, [søn] af Eg′la,+ hans hustru.  Det var de seks der fødtes ham i He′bron; og dér regerede han så i syv år og seks måneder, og i Jerusalem regerede han i treogtredive år.+  Og disse fødtes ham i Jerusalem:+ Sjim′a+ og Sjo′bab+ og Natan+ og Salomon,+ fire [sønner] af Bat′seba,*+ Am′miels+ datter,  og Jib′har+ og Elisja′ma*+ og Elife′let,+  og No′ga og Ne′feg og Jafi′a,+  og Elisja′ma+ og Elja′da og Elife′let,+ ni [sønner],  alle Davids sønner foruden medhustruernes sønner, og Ta′mar,+ deres søster. 10  Og Salomons søn var Reha′beam;+ hans søn var Abi′ja;+ hans søn var A′sa;+ hans søn var Jo′safat;+ 11  hans søn var Jo′ram;+ hans søn var Ahaz′ja;+ hans søn var Jo′asj;+ 12  hans søn var Amaz′ja;+ hans søn var Azar′ja;+ hans søn var Jo′tam;+ 13  hans søn var A′kaz;+ hans søn var Ezeki′as;+ hans søn var Manas′se;+ 14  hans søn var A′mon;+ hans søn var Josi′as.+ 15  Og Josi′as’ sønner: den førstefødte Joha′nan,* den anden Jo′jakim,+ den tredje Zedeki′as,+ den fjerde Sjal′lum. 16  Og Jo′jakims sønner: hans søn Jekon′ja;+ hans søn Zidki′ja. 17  Og den fængslede Jekon′jas sønner var hans søn Sjeal′tiel+ 18  og Malki′ram og Peda′ja og Sjen’az′zar, Jekam′ja, Hosja′ma og Nedab′ja. 19  Og Peda′jas sønner var Zerubba′bel+ og Sjim′i; og Zerubba′bels sønner var Mesjul′lam og Hanan′ja (og Sje′lomit var deres søster); 20  og Hasju′ba og O′hel og Berek′ja og Hasad′ja, Ju′sjab-He′sed, fem [sønner]. 21  Og Hanan′jas sønner var Pelat′ja+ og Jesja′ja; [Jesja′jas] sønner var Refa′ja; [Refa′jas] sønner var Ar′nan; [Ar′nans] sønner var Obad′ja; [Obad′jas] sønner var Sjekan′ja; 22  og Sjekan′jas sønner var Sjema′ja, og Sjema′jas sønner var Hat′tusj og Ji′gal og Bari′a og Near′ja og Sja′fat, seks [sønner]. 23  Og Near′jas sønner var Eljoe′naj og Hizki′ja og Az′rikam, tre [sønner]. 24  Og Eljoe′najs sønner var Hodav′ja og El′jasjib og Pela′ja og Ak′kub og Joha′nan og Dela′ja og Ana′ni, syv [sønner].

Fodnoter

„Batseba“, Vg; M: „Batsjua“.
„Elisjama“, MLXXSyVg; to hebr. mss., 14:5 og 2Sa 5:15: „Elisjua“.
„Johanan“, MLXXSyVg; LXXLagarde: „Joahaz“.