Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

1. Krønikebog 26:1-32

26  Portvagternes+ skifter var: Af koraitterne+ Mesjelemʹja,+ søn af Koʹre af Aʹsafs sønner.  Og Mesjelemʹja havde sønnerne: Zekarʹja, den førstefødte; Jediʹael, den anden; Zebadʹja, den tredje; Jatʹniel, den fjerde;  Eʹlam, den femte; Jehohaʹnan,* den sjette; Eljoeʹnaj, den syvende.  Og Oʹbed-Eʹdom+ havde sønnerne: Sjemaʹja, den førstefødte; Joʹzabad, den anden; Joʹa, den tredje; og Saʹkar, den fjerde; samt Netanʹel, den femte;  Amʹmiel, den sjette; Isʹsakar, den syvende; Pe’ulʹletaj, den ottende; for Gud havde velsignet ham.+  Og hans søn Sjemaʹja fødtes der sønner som var herskere i deres fædrenehus, for de var dygtige krigere.  Sjemaʹjas sønner var Otʹni og Reʹfael og Oʹbed, Elzaʹbad, hvis brødre var dygtige mænd, Eʹlihu og Semakʹja.  Alle disse hørte til Oʹbed-Eʹdoms sønner, de og deres sønner og deres brødre, dygtige mænd med kraft til tjenesten, toogtres som tilhørte Oʹbed-Eʹdom.  Og Mesjelemʹja+ havde sønner og brødre, dygtige mænd, atten. 10  Og Hoʹsa, [en] af Meraʹris sønner, havde følgende sønner: Sjimʹri var overhoved, for skønt han ikke var den førstefødte,+ gjorde hans fader ham til overhoved;+ 11  Hilkiʹja var den anden; Tebalʹja, den tredje; Zekarʹja, den fjerde. Hoʹsas sønner og brødre var i alt tretten. 12  Med hensyn til disse portvagtskifter havde overhovederne pligter svarende til deres brødre+ med at forrette tjeneste i Jehovas hus. 13  Altså kastede de lod+ om de forskellige porte for både den mindste og den største efter deres fædrenehuse.+ 14  Og loddet mod øst faldt på Sjelemʹja.+ For hans søn Zekarʹja,+ en rådgiver+ med indsigt, kastede de lod, og hans lod faldt mod nord.+ 15  For Oʹbed-Eʹdom blev det mod syd, og hans sønner+ fik huset med forrådsrummene.+ 16  For Sjupʹpim og Hoʹsa+ blev det mod vest lige ved Sjalʹleketporten, ved landevejen der fører op, vagthold+ svarende til vagthold;+ 17  mod øst var der seks levitter; mod nord daglig fire; mod syd daglig+ fire; og til forrådsrummene,+ to og to; 18  til søjlegangen mod vest, fire ved landevejen,+ to ved søjlegangen. 19  Dette var de skifter der var for portvagterne af koraitternes+ sønner og af Meraʹris+ sønner. 20  Af levitterne var Ahiʹja den der stod for den [sande] Guds hus’ skatte+ og for skattene af helliggaver.+ 21  Af Laʹdans+ sønner, gersjonitternes sønner som tilhørte Laʹdan, overhovederne for de fædrenehuse som tilhørte gersjonitten Laʹdan: Jehi’eʹli.+ 22  Jehi’eʹlis sønner, Zeʹtam og hans broder Joel,+ stod for Jehovas hus’ skatte.+ 23  Af amramitterne, jizharitterne, hebronitterne [og] uzzielitterne+ 24  var endvidere Sjeʹbuel,*+ søn af Moses’ søn Gerʹsjom, leder af skatkamrene. 25  Og hans brødre gennem Elieʹzer:+ dennes søn Rehabʹja+ og dennes søn Jesjaʹja og dennes søn Joʹram og dennes søn Zikʹri og dennes søn Sjeʹlomot. 26  Denne Sjeʹlomot og hans brødre stod for alle skattene af de helliggaver+ som kong David+ og overhovederne for fædrenehusene,+ samt tusind- og hundredførerne og hærens øverster havde helliget. 27  Noget fra krigene,+ ja af byttet,+ havde de helliget til vedligeholdelsen af Jehovas hus. 28  Desuden alt hvad seeren+ Samuel og Saul, Kisj’ søn, og Abʹner,+ Ners søn, og Joʹab,+ Zeruʹjas+ søn, havde helliget. Alt hvad man havde helliget var i Sjeʹlomits* og hans brødres varetægt. 29  Af jizharitterne+ stod Kenanʹja og hans sønner for arbejdet udadtil+ som forstandere og dommere+ over Israel. 30  Af hebronitterne+ stod Hasjabʹja og hans brødre, dygtige mænd,+ et tusind og syv hundrede, for tilsynet med Israel i egnen vest for Jordan med hensyn til alt arbejde for Jehova og tjenesten for kongen. 31  Af hebronitterne var Jeriʹja+ overhoved for hebronitterne, ifølge deres slægtsfortegnelser, efter fædrenehuse. I Davids fyrretyvende+ regeringsår opsøgte man dem og fandt dygtige krigere iblandt dem i Jaʹzer+ i Giʹlead.+ 32  Og hans brødre, dygtige mænd,+ udgjorde to tusind og syv hundrede, overhoveder for fædrenehuse.+ Da overdrog kong David dem tilsynet med rubenitterne og gaditterne og manassitternes halve stamme+ i ethvert anliggende+ der vedrørte den [sande] Gud og kongen.

Fodnoter

Betyder „Jehova har vist gunst“, „Jehova har været nådig“. Hebr.: Jehōchananʹ. Jf. fdn. til Joh Titel.
„Sjubael“, LXXVgc. Jf. 23:16, fdn.
„Sjelomits“, MVgc; LXX: „Sjelomots“.