Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 26:1-32

26  Portvagternes+ skifter var: Af koraitterne+ Mesjelem′ja,+ søn af Ko′re af A′safs sønner.  Og Mesjelem′ja havde sønnerne: Zekar′ja, den førstefødte; Jedi′ael, den anden; Zebad′ja, den tredje; Jat′niel, den fjerde;  E′lam, den femte; Jehoha′nan,* den sjette; Eljoe′naj, den syvende.  Og O′bed-E′dom+ havde sønnerne: Sjema′ja, den førstefødte; Jo′zabad, den anden; Jo′a, den tredje; og Sa′kar, den fjerde; samt Netan′el, den femte;  Am′miel, den sjette; Is′sakar, den syvende; Pe’ul′letaj, den ottende; for Gud havde velsignet ham.+  Og hans søn Sjema′ja fødtes der sønner som var herskere i deres fædrenehus, for de var dygtige krigere.  Sjema′jas sønner var Ot′ni og Re′fael og O′bed, Elza′bad, hvis brødre var dygtige mænd, E′lihu og Semak′ja.  Alle disse hørte til O′bed-E′doms sønner, de og deres sønner og deres brødre, dygtige mænd med kraft til tjenesten, toogtres som tilhørte O′bed-E′dom.  Og Mesjelem′ja+ havde sønner og brødre, dygtige mænd, atten. 10  Og Ho′sa, [en] af Mera′ris sønner, havde følgende sønner: Sjim′ri var overhoved, for skønt han ikke var den førstefødte,+ gjorde hans fader ham til overhoved;+ 11  Hilki′ja var den anden; Tebal′ja, den tredje; Zekar′ja, den fjerde. Ho′sas sønner og brødre var i alt tretten. 12  Med hensyn til disse portvagtskifter havde overhovederne pligter svarende til deres brødre+ med at forrette tjeneste i Jehovas hus. 13  Altså kastede de lod+ om de forskellige porte for både den mindste og den største efter deres fædrenehuse.+ 14  Og loddet mod øst faldt på Sjelem′ja.+ For hans søn Zekar′ja,+ en rådgiver+ med indsigt, kastede de lod, og hans lod faldt mod nord.+ 15  For O′bed-E′dom blev det mod syd, og hans sønner+ fik huset med forrådsrummene.+ 16  For Sjup′pim og Ho′sa+ blev det mod vest lige ved Sjal′leketporten, ved landevejen der fører op, vagthold+ svarende til vagthold;+ 17  mod øst var der seks levitter; mod nord daglig fire; mod syd daglig+ fire; og til forrådsrummene,+ to og to; 18  til søjlegangen mod vest, fire ved landevejen,+ to ved søjlegangen. 19  Dette var de skifter der var for portvagterne af koraitternes+ sønner og af Mera′ris+ sønner. 20  Af levitterne var Ahi′ja den der stod for den [sande] Guds hus’ skatte+ og for skattene af helliggaver.+ 21  Af La′dans+ sønner, gersjonitternes sønner som tilhørte La′dan, overhovederne for de fædrenehuse som tilhørte gersjonitten La′dan: Jehi’e′li.+ 22  Jehi’e′lis sønner, Ze′tam og hans broder Joel,+ stod for Jehovas hus’ skatte.+ 23  Af amramitterne, jizharitterne, hebronitterne [og] uzzielitterne+ 24  var endvidere Sje′buel,*+ søn af Moses’ søn Ger′sjom, leder af skatkamrene. 25  Og hans brødre gennem Elie′zer:+ dennes søn Rehab′ja+ og dennes søn Jesja′ja og dennes søn Jo′ram og dennes søn Zik′ri og dennes søn Sje′lomot. 26  Denne Sje′lomot og hans brødre stod for alle skattene af de helliggaver+ som kong David+ og overhovederne for fædrenehusene,+ samt tusind- og hundredførerne og hærens øverster havde helliget. 27  Noget fra krigene,+ ja af byttet,+ havde de helliget til vedligeholdelsen af Jehovas hus. 28  Desuden alt hvad seeren+ Samuel og Saul, Kisj’ søn, og Ab′ner,+ Ners søn, og Jo′ab,+ Zeru′jas+ søn, havde helliget. Alt hvad man havde helliget var i Sje′lomits* og hans brødres varetægt. 29  Af jizharitterne+ stod Kenan′ja og hans sønner for arbejdet udadtil+ som forstandere og dommere+ over Israel. 30  Af hebronitterne+ stod Hasjab′ja og hans brødre, dygtige mænd,+ et tusind og syv hundrede, for tilsynet med Israel i egnen vest for Jordan med hensyn til alt arbejde for Jehova og tjenesten for kongen. 31  Af hebronitterne var Jeri′ja+ overhoved for hebronitterne, ifølge deres slægtsfortegnelser, efter fædrenehuse. I Davids fyrretyvende+ regeringsår opsøgte man dem og fandt dygtige krigere iblandt dem i Ja′zer+ i Gi′lead.+ 32  Og hans brødre, dygtige mænd,+ udgjorde to tusind og syv hundrede, overhoveder for fædrenehuse.+ Da overdrog kong David dem tilsynet med rubenitterne og gaditterne og manassitternes halve stamme+ i ethvert anliggende+ der vedrørte den [sande] Gud og kongen.

Fodnoter

Betyder „Jehova har vist gunst“, „Jehova har været nådig“. Hebr.: Jehōchanan′. Jf. fdn. til Joh Titel.
„Sjubael“, LXXVgc. Jf. 23:16, fdn.
„Sjelomits“, MVgc; LXX: „Sjelomots“.