Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 24:1-31

24  Og Arons sønner havde deres skifter. Arons sønner var Na′dab+ og A′bihu,+ Elea′zar+ og I′tamar.+  Imidlertid døde Na′dab og A′bihu+ før deres fader,+ og de havde ingen sønner, men Elea′zar+ og I′tamar fortsatte som præster.  Og David samt Za′dok+ af Elea′zars sønner og Ahime′lek+ af I′tamars sønner delte dem så i skifter med henblik på deres hverv i varetagelsen af deres tjeneste.+  Da man fandt at Elea′zars sønner havde flere overhoveder end I′tamars sønner, delte man dem i skifter, så Elea′zars sønner, som overhoveder for [deres]* fædrenehuse, fik seksten, og I′tamars sønner, [som overhoveder] for deres fædrenehuse, fik otte.  Endvidere delte de dem i skifter ved lodkastning,+ disse sammen med de andre, for der skulle være øverster for det hellige sted+ og øverster for den [sande] Gud [både] blandt Elea′zars sønner og blandt I′tamars sønner.  Derpå skrev levitternes sekretær,+ Netan′els søn Sjema′ja, dem ned foran kongen og fyrsterne og præsten Za′dok+ og Eb′jatars+ søn Ahime′lek+ og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse,+ ét fædrenehus udtaget for Elea′zar+ og ét udtaget for I′tamar.*+  Og loddet faldt således: det første på Jeho′jarib,+ det andet på Jeda′ja,  det tredje på Ha′rim, det fjerde på Se′orim,  det femte på Malki′ja, det sjette på Mij′jamin, 10  det syvende på Hak′koz, det ottende på Abi′ja,+ 11  det niende på Je′sjua, det tiende på Sjekan′ja, 12  det ellevte på El′jasjib, det tolvte på Ja′kim, 13  det trettende på Hup′pa, det fjortende på Jesjeb′ab, 14  det femtende på Bil′ga, det sekstende på Im′mer, 15  det syttende på He′zir, det attende på Happiz′zez, 16  det nittende på Peta′ja, det tyvende på Jehez′kel, 17  det enogtyvende på Ja′kin, det toogtyvende på Ga′mul, 18  det treogtyvende på Dela′ja, det fireogtyvende på Ma’az′ja. 19  Dette var deres hverv+ i forbindelse med deres tjeneste,+ når de skulle gå ind i Jehovas hus ifølge deres lovlige ret+ gennem deres forfader Aron, sådan som Jehova, Israels Gud, havde påbudt ham. 20  Og af de øvrige af Le′vis sønner var der af Am′rams+ sønner Sju′bael;+ af Sju′baels sønner Jede′ja; 21  af Rehab′ja:+ af Rehab′jas sønner overhovedet Jissji′ja; 22  af jizharitterne+ Sje′lomot;+ af Sje′lomots sønner Ja′hat; 23  og [He′brons] sønner:+ overhovedet var Jeri′ja,*+ Amar′ja den anden, Jaha′ziel den tredje, Jekam′am den fjerde. 24  Uz′ziels sønner: Mi′ka; af Mi′kas+ sønner var der Sja′mir. 25  Mi′kas broder var Jissji′ja; af Jissji′jas sønner var der Zekar′ja. 26  Mera′ris+ sønner var Ma′li+ og Mu′sji;+ Ja’azi′jas* sønner var Be′no. 27  Mera′ris sønner: Af Ja’azi′ja: Be′no og Sjo′ham og Zak′kur og Ib′ri. 28  Af Ma′li var der Elea′zar, som ikke fik nogen sønner.+ 29  Af Kisj: Kisj’ sønner var Jera′me’el. 30  Og Mu′sjis sønner var Ma′li+ og E′der og Je′rimot.+ Dette var levitternes sønner efter deres fædrenehuse.+ 31  Og de kastede ligeledes lod,+ ligesom deres brødre, Arons sønner, gjorde foran kong David og Za′dok og Ahime′lek og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse. Med hensyn til fædrenehuse+ var overhovedet ligestillet med sin yngste broder.

Fodnoter

„deres“, Sy og 5 hebr. mss.
„et fædrenehus ét for ét for Eleazar, og ét for ét for Itamar“, LXX.
„Hebrons sønner: overhovedet var Jerija“, i overensstemmelse med LXXLagarde og 23:19.
„Ja’azijas“, M; LXX: „Uzzijas“.