Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 23:1-32

23  Men David selv var blevet gammel+ og mæt af dage, og derfor gjorde han sin søn Salomon+ til konge over Israel.  Endvidere samlede han alle Israels fyrster+ og præsterne+ og levitterne.+  Og levitterne blev talt fra trediveårsalderen og opefter;+ og deres antal, hoved for hoved, våbenfør mand for våbenfør mand, blev otteogtredive tusind.  Af disse var der fireogtyve tusind til at føre tilsyn med arbejdet i Jehovas hus; og som forstandere+ og dommere+ seks tusind;  og fire tusind portvagter+ og fire tusind der sang lovsange+ til Jehova med [akkompagnement af] instrumenterne+ hvorom [David sagde:] „Jeg har lavet dem til lovsangen.“  Derpå delte David dem i skifter+ efter Le′vis+ sønner, Ger′sjon, Ke′hat og Mera′ri.  Af gersjonitterne var der La′dan og Sjim′i.  La′dans sønner var Je′hiel,+ overhovedet, og Ze′tam og Joel,+ tre.  Sjim′is sønner var Sje′lomot og Ha′ziel og Ha′ran, tre. Dette var overhovederne for La′dans fædrenehuse. 10  Og Sjim′is sønner var Ja′hat, Zi′na* og Je′usj og Beri′a. Disse fire var Sjim′is sønner. 11  Og Ja′hat blev overhoved, og Zi′za var den anden. Je′usj og Beri′a havde ikke mange sønner, så de blev regnet for [ét] fædrenehus+ og én tilsynsgruppe. 12  Ke′hats sønner+ var Am′ram, Jiz′har,+ He′bron+ og Uz′ziel,+ fire. 13  Am′rams sønner var Aron+ og Moses.+ Men Aron blev skilt ud+ for at han kunne hellige* Det Allerhelligste,+ han og hans sønner til fjerne tider, for at bringe røgoffer+ foran Jehova, forrette tjeneste for ham+ og udtale velsignelse+ i hans navn til fjerne tider. 14  Hvad angår den [sande] Guds mand*+ Moses, så blev hans sønner fortsat nævnt sammen med levitternes stamme.+ 15  Moses’ sønner var Ger′sjom+ og Elie′zer.+ 16  Ger′sjoms sønner var Sje′buel,*+ som var overhoved. 17  Og Elie′zers sønner var Rehab′ja,+ som var overhoved; og Elie′zer fik ikke andre sønner, men Rehab′jas sønner blev overmåde mange. 18  Jiz′hars sønner+ var Sje′lomit,+ som var overhoved. 19  He′brons sønner var Jeri′ja, som var overhoved; Amar′ja var den anden, Jaha′ziel den tredje og Jekam′am+ den fjerde. 20  Uz′ziels+ sønner var Mi′ka, som var overhoved; og Jissji′ja var den anden. 21  Mera′ris sønner+ var Ma′li og Mu′sji.+ Ma′lis sønner var Elea′zar+ og Kisj. 22  Men Elea′zar døde, og han havde ingen sønner, kun døtre. Så tog deres brødre, Kisj’ sønner, dem [som hustruer].+ 23  Mu′sjis sønner var Ma′li og E′der og Je′remot,+ tre. 24  Dette var Le′vis sønner efter deres fædrenehuse,+ overhovederne for fædrenehusene, deres tilsynsmænd, i det antal navne der var, hoved for hoved,* de der udførte arbejdet med tjenesten+ i Jehovas hus, fra tyveårsalderen og opefter.+ 25  For David havde sagt: „Jehova, Israels Gud, har givet sit folk hvile,+ og han vil blive boende i Jerusalem til fjerne tider.+ 26  Og levitterne skal heller ikke [længere] bære teltboligen eller nogen af alle redskaberne til tjenesten ved den.“+ 27  I overensstemmelse med Davids sidste ord+ var det nemlig antallet af Le′vis sønner fra tyveårsalderen og opefter [man tog]. 28  For de skulle stå til disposition* for Arons sønner+ ved tjenesten i Jehovas hus, i forbindelse med forgårdene+ og spiserummene+ og renselsen af alt det hellige+ og udførelsen af tjenesten i den [sande] Guds hus, 29  og i forbindelse med de stablede brød+ og det fine mel+ til kornofferet og de usyrede fladbrød+ og bageplade[kagerne]+ og den rørte+ dej og alt med at måle mængde og størrelse;+ 30  og med at stå+ morgen efter morgen+ for at takke+ og lovsynge+ Jehova, og det samme om aftenen; 31  og med til stadighed for Jehovas ansigt at bringe alle brændofre til Jehova på sabbatterne,+ ved nymånerne+ og ved festtiderne,+ i det rette antal som gjaldt for dem. 32  Og de skulle tage vare på bevogtningen+ af mødeteltet og bevogtningen af det hellige sted+ og bevogtningen af Arons sønner, deres brødre, i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus.+

Fodnoter

„Zina“, M; LXXVg, ét hebr. ms. og v. 11: „Ziza“.
„for at han kunne hellige (behandle . . . som helligt)“. Hebr.: lehaqdīsjō′; gr.: tou hagiasthē′nai.
„den [sande] Guds mand“. Hebr.: ’īsj ha’Ælohīm′. Se Till. 1F.
Betyder „han vendte tilbage til Gud“ el. „Guds fange“; i 24:20: „Sjubael“. Formodentlig er der tale om en søn el. efterkommer af Moses’ søn Gersjom.
„hoved for hoved“. Ordr.: „efter deres hovedskaller“.
Ordr.: „hånd“.