Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 2:1-55

2  Dette var Israels+ sønner: Ruben,+ Si′meon,+ Le′vi+ og Juda,+ Is′sakar+ og Ze′bulon,+  Dan,+ Josef+ og Benjamin,+ Naf′tali,+ Gad+ og A′ser.+  Judas sønner var Er+ og O′nan+ og Sje′la.+ De tre fødtes ham af Sju′as datter, kana’anæerinden. Men Er, Judas førstefødte, viste sig at være slet i Jehovas øjne; derfor lod han ham dø.+  Og det var hans svigerdatter Ta′mar+ som fødte ham Pe′rez+ og Ze′ra. I alt havde Juda fem sønner.  Pe′rez’ sønner var Hez′ron og Ha′mul.+  Og Ze′ras+ sønner var Zim′ri og E′tan og He′man og Kal′kol og Da′ra.+ Der var fem i alt.  Og Kar′mis+ sønner var A′kar,* den der styrtede Israel i ulykke,*+ idet han handlede troløst med det der var viet til udslettelse.+  Og E′tans+ sønner var Azar′ja.  Og Hez′rons+ sønner som fødtes ham, var Jera′me’el+ og Ram+ og Ke′lubaj.* 10  Og Ram blev fader til Ammina′dab.+ Og Ammina′dab blev fader til Nah′sjon,+ Judas sønners høvding. 11  Og Nah′sjon blev fader til Sal′ma.+ Og Sal′ma blev fader til Bo′az.+ 12  Og Bo′az blev fader til O′bed.+ Og O′bed blev fader til I′saj.+ 13  Og I′saj blev fader til E′liab,+ hans førstefødte, og Abina′dab,+ den anden, og Sjim′a,+ den tredje; 14  Netan′el, den fjerde; Rad′daj, den femte; 15  O′zem, den sjette; David,+ den syvende. 16  Og deres søstre var Zeru′ja og Abiga′jil;+ og Zeru′jas sønner var A′bisjaj+ og Jo′ab+ og A′sael,+ tre. 17  Og Abiga′jil fødte Ama′sa;+ og Ama′sas fader var ismaelitten Je′ter.+ 18  Og Hez′rons+ søn Ka′leb* blev fader til sønner med sin hustru Azu′ba og med Je′riot; og dette var hendes sønner: Je′sjer og Sjo′bab og Ar′don. 19  Da Azu′ba døde, tog Ka′leb E′frat+ til ægte, og hun fødte ham Hur.+ 20  Og Hur blev fader til U′ri.+ Og U′ri blev fader til Be′zalel.+ 21  Og derefter gik Hez′ron ind til Gi′leads+ fader Ma′kirs+ datter. Og han tog hende til ægte da han var tres år gammel, og hun fødte ham Se′gub. 22  Og Se′gub blev fader til Ja′ir,+ som fik treogtyve byer+ i Gi′leads land. 23  Senere tog Ge′sjur+ og A′ram+ Hav′vot-Ja′ir+ fra dem, med Ke′nat+ og dens småbyer,* tres byer. Alle disse var sønner af Ma′kir, Gi′leads fader. 24  Og efter Hez′rons+ død i Ka′leb-E′frata fødte Hez′rons hustru Abi′ja ham Asj′hur, Teko′as+ fader. 25  Og Hez′rons førstefødtes, Jera′me’els,+ sønner var Ram,+ den førstefødte, og Bu′na og O′ren og O′zem, Ahi′ja.* 26  Og Jera′me’el fik en anden hustru hvis navn var Ata′ra. Hun [blev] moder til O′nam. 27  Og Jera′me’els førstefødtes, Rams,+ sønner var Ma′az og Ja′min og E′ker. 28  Og O′nams+ sønner var Sjam′maj og Ja′da. Og Sjam′majs sønner var Na′dab og A′bisjur. 29  Og navnet på A′bisjurs hustru var Abiha′jil, og hun fødte ham A′ban og Mo′lid. 30  Og Na′dabs+ sønner var Se′led og Ap′pajim. Men Se′led døde uden sønner. 31  Og Ap′pajims sønner var Jisj′i. Og Jisj′is sønner var Sje′sjan;+ og Sje′sjans sønner, A′laj. 32  Og Sjam′majs broder Ja′das sønner var Je′ter og Jo′natan. Men Je′ter døde uden sønner. 33  Og Jo′natans sønner var Pe′let og Za′za. Dette var Jera′me’els sønner. 34  Og Sje′sjan+ fik ingen sønner, kun døtre. Nu havde Sje′sjan en ægyptisk tjener+ hvis navn var Jar′ha. 35  Så gav Sje′sjan sin datter som hustru til sin tjener Jar′ha, og hun fødte ham At′taj. 36  Og At′taj blev fader til Natan. Og Natan blev fader til Za′bad.+ 37  Og Za′bad blev fader til Ef′lal. Og Ef′lal blev fader til O′bed. 38  Og O′bed blev fader til Je′hu. Og Je′hu blev fader til Azar′ja. 39  Og Azar′ja blev fader til He′lez. Og He′lez blev fader til El’a′sa. 40  Og El’a′sa blev fader til Sis′maj. Og Sis′maj blev fader til Sjal′lum. 41  Og Sjal′lum blev fader til Jekam′ja. Og Jekam′ja blev fader til Elisja′ma. 42  Og Jera′me’els broder Ka′lebs*+ sønner var Me′sja, hans førstefødte, som [blev] fader til Zif, og He′brons fader Mare′sjas sønner. 43  Og He′brons sønner var Ko′ra og Tap′pua og Re′kem og Sje′ma. 44  Og Sje′ma blev fader til Ra′ham, Jor′keams fader. Og Re′kem blev fader til Sjam′maj. 45  Og Sjam′majs søn var Ma′on; og Ma′on var fader til Bet-Zur.+ 46  Og E′fa, Ka′lebs medhustru, fødte Ka′ran og Mo′za og Ga′zez. Og Ka′ran blev fader til Ga′zez. 47  Og Ja′dajs sønner var Re′gem og Jo′tam og Ge′sjan og Pe′let og E′fa og Sja′af. 48  Og Ka′lebs medhustru Ma′aka fødte Sje′ber og Tirha′na. 49  Siden fødte hun Sja′af, Madman′nas+ fader; Sje′va, Makbe′nas fader og Gi′beas+ fader. Og Ka′lebs+ datter var Ak′sa.+ 50  Dette var Ka′lebs sønner. E′fratas+ førstefødtes, Hurs,+ sønner: Sjo′bal,+ Kir′jat-Je′arims+ fader; 51  Sal′ma, Betlehems+ fader; Ha′ref, Bet-Ga′ders fader. 52  Og Sjo′bal,+ Kir′jat-Je′arims fader, fik sønner: Ha′ro’e, halvdelen af menuhotitterne. 53  Og Kir′jat-Je′arims slægter var jitritterne+ og putitterne og sjumatitterne og misjraitterne. Det var fra disse at zoratitterne+ og esjtaolitterne+ udgik. 54  Sal′mas sønner var Betlehem+ og netofatitterne,+ At′rot-Bet-Jo′ab og halvdelen af manahatitterne, zoritterne. 55  Og de skriftlærdes slægter der boede i Ja′bez+ var tiratitterne, sjim’atitterne, sukatitterne. Dette var kenitterne+ som kom fra Ham′mat, Re′kabs+ hus’ fader.

Fodnoter

Betyder „en der styrter i ulykke (ulykkesbringer)“, „en der forvolder udstødelse“. Hebr.: ‛Akhar′; i Jos 7:1, 18: „Akan“.
„den der styrtede . . . i ulykke“. Hebr.: ‛ōkher′, et ordspil med mandens navn.
„Kaleb“ i v. 18, 19, 42.
„Kelubaj“ i v. 9.
Ordr.: „og dens (hendes) døtre“.
„Ozem, Ahija“, M; LXX: „Asom, hans broder“; Vg: „Asom og Ahia“.
„Kelubaj“ i v. 9.