Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

1 Krønikebog 1:1-54

1  Adam,+ Set,+ E′nosj,+   Ke′nan,+ Mahalal′el,+ Je′red,+   E′nok,+ Metu′salem,+ Le′mek,+   Noa,+ Sem,+ Kam+ og Ja′fet.+  Ja′fets sønner var Go′mer og Ma′gog+ og Ma′daj+ og Ja′van+ og Tu′bal og Me′sjek+ og Ti′ras.+  Og Go′mers sønner var Asj′kenaz+ og Ri′fat*+ og Togar′ma.+  Og Ja′vans sønner var Eli′sja+ og Tar′sis,*+ Kit′tim+ og Ro′danim.*+  Kams sønner var Kusj+ og Miz′rajim,+ Put+ og Ka′na’an.+  Og Kusj’ sønner var Se′ba+ og Havi′la og Sab′ta+ og Ra′ema+ og Sabte′ka.+ Og Ra′emas sønner var Sa′ba og De′dan.+ 10  Og Kusj blev fader til Nim′rod.+ Han var den første der blev en vældig [hersker] på jorden.+ 11  Og Miz′rajim blev fader til Lu′dim+ og A′namim og Le′habim og Naf′tuhim+ 12  og Patru′sim+ og Kas′luhim+ (som filistrene+ udgik fra) og Kaf′torim.+ 13  Og Ka′na’an blev fader til Zi′don,+ hans førstefødte, og Het+ 14  og jebusitterne+ og amoritterne+ og girgasjitterne+ 15  og hivvitterne+ og arkitterne og sinitterne+ 16  og arvaditterne+ og zemaritterne+ og hamatitterne.+ 17  Sems+ sønner var E′lam+ og As′sur+ og Arpak′sjad+ og Lud+ og A′ram, og Uz* og Hul og Ge′ter og Masj.*+ 18  Og Arpak′sjad blev fader til Sje′la,+ og Sje′la blev fader til E′ber.+ 19  Og E′ber fødtes der to sønner. Navnet på den ene var Pe′leg,*+ for i hans dage blev jordens befolkning* splittet; og navnet på hans broder var Jok′tan. 20  Og Jok′tan blev fader til Almo′dad og Sje′lef og Hazarma′vet og Je′ra+ 21  og Ha′doram og U′zal og Dik′la+ 22  og O′bal* og Abi′mael og Sa′ba+ 23  og O′fir+ og Havi′la+ og Jo′bab;+ alle disse var Jok′tans sønner. 24  Sem,+ Arpak′sjad,+ Sje′la,+ 25  E′ber,+ Pe′leg,+ Re′u,+ 26  Se′rug,+ Na′kor,+ Ta′ra,+ 27  A′bram,+ det er Abraham.+ 28  Abrahams sønner var Isak+ og Is′mael.+ 29  Dette er deres slægtsfortegnelser: Is′maels førstefødte, Ne′bajot,+ samt Ke′dar+ og Ad′be’el og Mib′sam,+ 30  Misj′ma og Du′ma,+ Mas′sa, Ha′dad+ og Te′ma, 31  Je′tur, Na′fisj og Ked′ma.+ Dette var Is′maels sønner. 32  Og Ketu′ras,+ Abrahams medhustrus, sønner:+ hun fødte Zim′ran og Jok′sjan og Me′dan+ og Mid′jan+ og Jisj′bak+ og Sju′a.+ Og Jok′sjans sønner var Sa′ba og De′dan.+ 33  Og Mid′jans sønner var E′fa+ og E′fer og Ha′nok og Abi′da og Elda′a.+ Alle disse var Ketu′ras sønner. 34  Og Abraham blev fader til Isak.+ Isaks sønner var Esau+ og Israel.+ 35  Esaus sønner var E′lifaz, Re′uel+ og Je′usj og Ja′lam og Ko′ra.+ 36  E′lifaz’ sønner var Te′man+ og O′mar, Ze′fo* og Ga′tam, Ke′naz+ og Tim′na+ og A′malek.+ 37  Re′uels sønner var Na′hat, Ze′ra, Sjam′ma og Miz′za.+ 38  Og Se′irs+ sønner var Lo′tan og Sjo′bal og Zi′beon og A′na+ og Di′sjon og E′zer og Di′sjan.+ 39  Og Lo′tans sønner var Ho′ri og Ho′mam.* Og Lo′tans søster var Tim′na.+ 40  Sjo′bals sønner var Al′van* og Ma′nahat og E′bal, Sje′fo* og O′nam.+ Og Zi′beons sønner var Aj′ja og A′na.+ 41  A′nas sønner var Di′sjon.+ Og Di′sjons sønner var Hem′dan* og Esj′ban og Jit′ran og Ke′ran.+ 42  E′zers+ sønner var Bil′han og Za′avan og A′kan.*+ Di′sjans* sønner var Uz og A′ran.+ 43  Og dette er kongerne som regerede i E′doms+ land før nogen konge+ regerede over Israels sønner: Be′la, Be′ors søn, og navnet på hans by var Dinha′ba.+ 44  Da Be′la døde, kom Jo′bab, Ze′ras søn, fra Boz′ra+ til at regere i hans sted.+ 45  Da Jo′bab døde, kom Hu′sjam fra temanitternes+ land til at regere i hans sted.+ 46  Da Hu′sjam døde, kom Ha′dad, Be′dads søn, som besejrede Mid′jan+ i Mo′abs område, til at regere i hans sted, og navnet på hans by var A′vit.+ 47  Da Ha′dad døde, kom Sam′la fra Masre′ka til at regere i hans sted.+ 48  Da Sam′la døde, kom Sja′ul fra Re′hobot ved Floden til at regere i hans sted.+ 49  Da Sja′ul døde, kom Ba′al-Ha′nan, Ak′bors søn, til at regere i hans sted.+ 50  Da Ba′al-Ha′nan døde, kom Ha′dad* til at regere i hans sted; og navnet på hans by var Pa′u,* og navnet på hans hustru var Mehe′tab’el; [hun var] datter af Ma′tred, datter af Me′zahab.+ 51  Da døde Ha′dad. Og E′doms sheiker var sheik Tim′na, sheik Al′va,* sheik Je′tet,+ 52  sheik Oholiba′ma, sheik E′la, sheik Pi′non,+ 53  sheik Ke′naz, sheik Te′man, sheik Mib′zar,+ 54  sheik Mag′diel, sheik I′ram.+ Dette var E′doms sheiker.+

Fodnoter

„Rifat“, LXXVg, omkring 30 hebr. mss. og 1Mo 10:3; M: „Difat“.
„Tarsis“, LXXVg og 1Mo 10:4; M: „Tarsjisjah“.
„Rodanim“, MLXX; SyVg, mange hebr. mss. og 1Mo 10:4: „Dodanim“.
„og Uz“, MSyVg; LXXA, hebr. ms.Kennicott175 og 1Mo 10:23: „og Arams sønner var Uz“.
„Masj“, Sy, 6 hebr. mss. og 1Mo 10:23; MLXXAVg: „Mesjek“.
Betyder „splittelse“, „deling“, „(vand)strøm“.
Ordr.: „jorden“.
„Obal“, Sy, 19 hebr. mss. og 1Mo 10:28; MVg: „Ebal“.
„Zefo“, omkring 30 hebr. mss. og 1Mo 36:11; M: „Zefi“.
„Homam“, MSyVg; LXX og 1Mo 36:22: „Hemam (Heman)“.
„Alvan“, mange hebr. mss. og 1Mo 36:23; MVg: „Aljan“.
„Sjefo“, nogle hebr. mss. og 1Mo 36:23; MVgc: „Sjefi“.
„Hemdan“, LXXA, mange hebr. mss. og 1Mo 36:26; MSy: „Hamran“; Vgc: „Hamram“.
„og Akan“, LXXA, 22 hebr. mss. og 1Mo 36:27; M: „Ja’akan“.
„Disjans“, Vgc og 1Mo 36:28; MLXXSyVg: „Disjons“.
„Hadad“, MLXXSyVg; i 1Mo 36:39: „Hadar“.
„Pa’u“, TLXXLagardeSyVgc, mange hebr. mss. og 1Mo 36:39; M: „Pa’i“.
„Alva“, MmargenTVg, mange hebr. mss. og 1Mo 36:40; M: „Alja“.