Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vend tilbage til Jehova

 DEL 3

Sårede følelser – Når vi har “en grund til klage”

Sårede følelser – Når vi har “en grund til klage”

“En søster i menigheden beskyldte mig uretmæssigt for at have stjålet penge fra hende. Det kom nogle andre i menigheden for øre, og de begyndte at tage parti. Senere kom søsteren så og fortalte at hun havde fundet ud af at jeg var uskyldig. Hun sagde undskyld, men på grund af alt det jeg havde været igennem, følte jeg ikke at jeg nogen sinde ville kunne tilgive hende.” – Linda.

ER DU blevet dybt såret over noget en trosfælle har gjort? Så kan du sikkert sætte dig ind i hvordan Linda havde det. Nogle er desværre blevet påvirket så meget af andres opførsel at det har forstyrret deres tilbedelse af Jehova. Er det sket for dig?

Kan nogen “skille os fra Guds kærlighed”?

Det skal indrømmes at det kan være meget svært at tilgive en trosfælle der har såret os. Alle kristne burde jo vise hinanden kærlighed. (Johannes 13:34, 35) Den skuffelse og smerte det medfører hvis en i menigheden behandler os uretfærdigt, er næsten ikke til at bære. – Salme 55:12.

Af Bibelen fremgår det at Guds tjenere en gang imellem vil komme til at gøre noget mod hinanden der giver “grund til klage”. (Kolossenserne 3:13) Men når det så pludselig går ud over os personligt, kan det være utroligt svært at tackle. Er der noget der kan gøre det lettere for os? Overvej de følgende tre bibelske sandheder.

Vores himmelske Far lægger mærke til alt. Jehova ser alt hvad der sker, deriblandt enhver uretfærdighed vi kommer ud for, og den smerte det forårsager. (Hebræerne 4:13) Men ikke nok med det, han føler også med os. (Esajas 63:9) Det er værd at bemærke at Jehova aldrig lader “trængsel eller nød” eller noget andet, ikke engang en anden af hans tjenere, ‘skille os fra hans kærlighed’. (Romerne 8:35, 38, 39) Er vi besluttet på det samme – ikke at lade noget eller nogen komme imellem os og Jehova?

At tilgive er ikke det samme som at billige. Når vi tilgiver nogle der har behandlet os dårligt, betyder det ikke at vi bagatelliserer, retfærdiggør eller undskylder det de har gjort, eller at vi bare ser gennem fingre med det. Husk: Jehova billiger aldrig synd, men han tilgiver når der er grundlag for det. (Salme 103:12, 13; Habakkuk 1:13) Så når Jehova opfordrer os til at tilgive andre, siger han i virkeligheden at vi skal efterligne ham. Han vil “ikke være fortørnet for stedse”. – Salme 103:9; Mattæus 6:14.

Det er til gavn for os selv at vi holder op med at bære nag. Hvordan det? Jo, forestil dig at du samler en sten op og holder den ud i strakt arm. Den er ikke ret stor, så det er sikkert ikke noget problem at holde stenen et kort stykke tid. Men hvad nu hvis du forsøgte at holde den i lang tid? Hvor længe ville du kunne holde den? Nogle minutter? En time? Eller endnu længere? Du ville uden tvivl blive meget træt i armen! Det er ikke fordi stenen i sig selv bliver tungere, men jo længere tid du holder den, jo tungere føles den. Sådan er det også med det at bære nag.  Jo længere tid vi bærer nag, også selvom det kun er en lille smule, jo mere skader vi os selv. Der er altså god grund til at Jehova tilskynder os til at overvinde bitterhed. Det er til vores eget bedste! – Ordsprogene 11:17.

Det er til gavn for os selv at vi holder op med at bære nag

“Det var som om Jehova talte direkte til mig”

Hvad hjalp Linda til at holde op med at bære nag over det hendes trosfælle havde gjort? Hun mediterede blandt andet over skriftsteder der handler om tilgivelse. (Salme 130:3, 4) Noget der især virkede tilskyndende på Linda, var tanken om at Jehova vil tilgive os når vi er villige til at tilgive andre. (Efeserne 4:32 – 5:2) Om den virkning skriftstederne havde på hende, siger hun: “Det var som om Jehova talte direkte til mig.”

Med tiden lagde Linda sine sårede følelser bag sig. Hun tilgav søsteren fuldstændigt, og nu er de nære venner. Linda kom videre og er i dag travlt optaget af sin tjeneste. Jehova ønsker også at du skal komme videre, og han vil gerne hjælpe dig.