Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Stævneprogram 2017

Oplysninger

Oplysninger

SÆRLIGE MØDER

BETELTJENESTE Alle døbte forkyndere på 35 år eller derunder der er interesseret i at tjene på Betel, inviteres til et møde fredag eftermiddag. Tid og sted for dette møde meddeles fra talerstolen.

SKOLEN FOR KRISTNE FORKYNDERE Pionerer mellem 23 og 65 år der er interesseret i at udvide deres tjeneste, inviteres til et møde for ansøgere til Skolen for Kristne Forkyndere søndag eftermiddag. Tid og sted for dette møde meddeles fra talerstolen.

 OPLYSNINGER

BIDRAG Det er forbundet med store udgifter at sørge for stævnefaciliteter, højttaleranlæg, videoudstyr og meget andet der gør stævnerne behagelige at overvære og hjælper os til at få et nærmere forhold til Jehova. De frivillige bidrag der gives, går til at dække disse udgifter og til at støtte det verdensomspændende arbejde. Der er opstillet bidragsbøsser mange steder på stævneområdet. Alle bidrag værdsættes meget, og Det Styrende Råd vil gerne på forhånd takke for de gavmilde bidrag til støtte for Riget.

DÅB Medmindre andet bliver meddelt, er der reserveret pladser til dem der skal døbes, foran scenen. De der skal døbes, bør sidde på de reserverede pladser inden dåbsforedraget begynder lørdag formiddag. Medbring selv håndklæde og anstændigt badetøj.

FRIVILLIG TJENESTE Hvis du gerne vil hjælpe til ved stævnet, kan du henvende dig i afdelingen Information og Frivillig Tjeneste.

FØRSTEHJÆLP Vær opmærksom på at der her KUN ydes NØDHJÆLP.

MØDEVÆRTER Mødeværterne er der for at hjælpe dig. Vær derfor samarbejdsvillig, og følg deres anvisninger, for eksempel når du skal parkere, stå i kø eller finde en plads.

SIDDEPLADSER Tag hensyn til andre. Man har lov til at reservere plads til sin nærmeste familie og dem man kører, bor eller studerer Bibelen sammen med. Læg ikke ting på pladser du ikke reserverer.

TABT OG FUNDET Alle fundne ting skal afleveres i afdelingen Tabt og Fundet. Hvis du har mistet noget, kan du henvende dig her og identificere dine ejendele. Børn der er blevet væk fra deres forældre, bringes også hertil, men pas godt på jeres børn, og hav dem hos jer.

Arrangeret af Jehovas Vidners Styrende Råd