Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Efterlign deres tro

Indledning

Indledning

’Efterlign dem som gennem tro og tålmodighed arver løfterne.’ — HEBRÆERNE 6:12.

1, 2. Hvordan betragtede en rejsende tilsynsmand bibelske personer, og hvorfor ville de være gode at have som venner?

„HAN taler om bibelske personer som om de var hans gamle venner.“ En søster kom med denne kommentar efter at have hørt et foredrag der blev holdt af en ældre rejsende tilsynsmand. Og hun havde ret, for broderen havde i årtier studeret Bibelen og undervist ud fra den — ja, de troende mænd og kvinder den omtaler, var næsten blevet som gamle venner han havde kendt hele livet.

2 Ville det ikke være fantastisk at være ven med mange af de bibelske personer? Men er de så virkelige for dig? Forestil dig hvordan det ville være at tale med dem, at lære for eksempel Noa, Abraham, Rut, Elias og Ester at kende. Tænk på den indflydelse de kunne få på dit liv — på de skønne råd og den opmuntring de kunne give! — Læs Ordsprogene 13:20.

3. (a) Hvordan kan vi få gavn af at lære om troende mænd og kvinder fra fortiden? (b) Hvilke spørgsmål vil vi komme ind på?

3 Selvfølgelig vil vi få rig mulighed for at få den slags gode venskaber når der ’finder en opstandelse sted af de retfærdige’. (Apg. 24:15) Men allerede nu kan vi få gavn af at lære om troende mænd og kvinder der omtales i Bibelen. Hvordan? Apostlen Paulus gav dette råd: ’Efterlign dem som gennem tro og tålmodighed arver løfterne.’ (Hebr. 6:12) Før vi går i gang med at se på hvad vi kan lære af disse troende mænd og kvinder, lad os da overveje et par spørgsmål som Paulus’ ord rejser: Hvad er tro, og hvorfor er det vigtigt at have tro? Hvordan kan vi efterligne de tjenere for Jehova fra fortiden der havde en stærk tro?

Hvad er tro, og hvorfor er det vigtigt at have tro?

4. Hvad mener mange mennesker om det at tro, og hvorfor tager de fejl?

4 Tro er en tiltalende egenskab som alle de mænd og kvinder vi vil beskæftige os med i denne publikation, satte meget højt. Mange i dag undervurderer det at tro. De forbinder det med at have en overbevisning der ikke er solidt underbygget. Men de tager fejl. Sand tro er ikke godtroenhed; det er ikke kun en følelse; der er ikke tale om blind tro. Godtroenhed er farlig. Følelser kan komme og gå. Desuden er sand tro mere end det at tro at Gud er til, for „dæmonerne tror også — og gyser“. — Jak. 2:19.

5, 6. (a) Hvilke to ting som vi ikke kan se, retter vores tro sig mod? (b) Hvilket solidt grundlag skal vores tro bygge på? Illustrér.

 Sand tro er noget ganske andet. Læg mærke til hvordan Bibelen definerer „tro“. (Læs Hebræerne 11:1). Paulus sagde at troen retter sig mod to ting som vi ikke kan se. For det første fokuserer den på nuværende „virkeligheder som ikke ses“. Vores bogstavelige øjne kan ikke se virkelighederne i den åndelige verden — såsom Jehova Gud, hans søn eller Riget som regerer i himlen. For det andet fokuserer den på „ting der håbes på“ — begivenheder som endnu ikke er indtruffet. Lige nu kan vi ikke se den nye verden som Guds rige snart vil indføre. Betyder det da at vores tro på sådanne virkeligheder og de ting vi har håbet på, er uden grundlag?

6 Absolut ikke! Paulus forklarede at sand tro hviler på et solidt grundlag. Da han kaldte troen „den sikre forventning“, brugte han et udtryk som også kan gengives med „skøde“. Forestil dig at en eller anden gerne ville give dig et hus. Han overdrager dig skødet til huset og siger: „Her er dit nye hjem.“ Han mener selvfølgelig ikke at du bogstaveligt skal bo på selve skødet. Han mener at dokumentet er så juridisk bindende at det praktisk taget er selve huset. På lignende måde giver troen os vished om at alt hvad Gud har lovet i sit ord, er så godt som opfyldt.

7. Hvad indbefatter sand tro?

Sand tro indbefatter altså en velfunderet tillid og en urokkelig overbevisning som er centreret om Jehova Gud. Tro får os til at betragte ham som vores kærlige Far og stole på at alle hans løfter helt sikkert vil blive opfyldt. Men ægte tro indbefatter mere. Ligesom alt andet der er levende, skal den næres for at kunne overleve. Troen må vises i gerning, ellers vil den dø. — Jak. 2:26.

8. Hvorfor er tro så vigtigt?

8 Hvorfor er det så vigtigt at have tro? Paulus gav et overbevisende svar. (Læs Hebræerne 11:6). Vi kan hverken nærme os Jehova eller behage ham medmindre vi har tro. Tro er altså en betingelse for at vi kan nå det mest ophøjede mål i livet som en fornuftbegavet skabning kan have: at få et nært forhold til vores himmelske Far, Jehova, og herliggøre ham.

9. Hvordan har Jehova vist at han er klar over hvor vigtigt det er for os at have tro?

9 Da Jehova ved hvor vigtigt det er at vi har tro, giver han os nogle gode forbilleder så vi kan lære hvordan vi kan styrke vores tro og vise den i gerning. For eksempel velsigner han den kristne menighed med trofaste mænd der fører an. Bibelen siger: „Efterlign deres tro.“ (Hebr. 13:7) Og han  har givet os mere endnu. Paulus skrev om en ’stor sky af vidner’, mænd og kvinder fra fortiden som var enestående eksempler i tro. (Hebr. 12:1) Paulus’ liste over trofaste personer i Hebræerbrevet, kapitel 11, er slet ikke komplet. Bibelen er fyldt med beretninger fra det virkelige liv om mænd og kvinder, unge og gamle, fra forskellige samfundslag som levede et liv i tro, og som vi kan lære meget af i denne gudløse verden.

Hvordan kan vi efterligne andres tro?

10. Hvordan kan vores personlige studium hjælpe os til at efterligne Bibelens trofaste mænd og kvinder?

10 Man kan ikke efterligne et andet menneske uden først at have lært vedkommende godt at kende. Når du læser denne bog, vil du lægge mærke til at der er foretaget en grundig research for at hjælpe dig til at blive godt kendt med de troende mænd og kvinder der omtales i Bibelen. Det vil være en god idé hvis du også foretager din egen research. Under dit personlige studium kan du fordybe dig i de bibelske beretninger ved at bruge de studieredskaber du har til rådighed. Mens du tænker over det du studerer, prøv så at forestille dig i hvilke omgivelser beretningen foregik, og hvad baggrunden var for den; se stedet for dig, hør lydene, indsnus duftene og — endnu vigtigere — prøv at fornemme personernes følelser. Efterhånden som du lærer disse trofaste mænd og kvinder bedre at kende, vil de blive mere virkelige og velkendte for dig — nogle af dem vil måske føles som gode gamle venner.

11, 12. (a) Hvordan kan du komme til at føle dig nærmere knyttet til Abraham og Sara? (b) Hvordan kan du få gavn af Hannas, Elias’ og Samuels eksempel?

11 Når du lærer dem rigtigt at kende, vil du få lyst til at efterligne dem. Prøv for eksempel at forestille dig at du får en ny opgave eller distriktstildeling. Gennem Jehovas organisation bliver du måske opfordret til at udvide din tjeneste på et eller andet område. Måske bliver du spurgt om du vil flytte til et område hvor der er et stort behov for flere forkyndere, eller det kan være at du bliver tilskyndet til at prøve en forkyndelsesmetode som du er uvant med eller har svært ved. Alt imens du gør dig dine overvejelser og lægger sagen frem for Jehova i bøn, kunne det da være en hjælp at tænke på Abraham? Han og Sara var villige til at forlade deres komfortable tilværelse i Ur, og de blev rigt velsignet. Når du følger deres eksempel, vil du helt sikkert føle at du kommer til at kende dem bedre og bedre.

12 Eller hvad nu hvis en du kender godt, var ondskabsfuld over for dig, og du blev fuldstændig slået ud — måske så meget at  du følte dig fristet til at blive hjemme fra møderne? Hvis du mediterer over Hannas situation og hvordan hun klarede Peninnas chikane, vil det hjælpe dig til at træffe den rette afgørelse — og det kan også få dig til at føle at Hanna er din ven. Hvis du er nedtrykt på grund af mangel på selvværd, kan du blive nærmere knyttet til Elias når du læser om de problemer han kom ud for, og hvordan Jehova trøstede ham. Og unge der bliver udsat for et stort pres fra umoralske skolekammerater, vil føle sig nærmere knyttet til Samuel efter at have læst om hvordan han tacklede den fordærvende indflydelse som Elis sønner øvede ved teltboligen.

13. Bliver din tro mindre værd i Jehovas øjne hvis du efterligner bibelske personers tro? Forklar.

13 Betyder dét at du efterligner sådanne bibelske personers tro, at du blot er et plagiat af dem, og at din tro derfor ikke er så meget værd i Jehovas øjne? Langtfra! Husk at Bibelen ligefrem opmuntrer os til at efterligne dem der lagde tro for dagen. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Thess. 3:7, 9) Desuden var nogle af de personer som vi her skal læse om, selv efterlignere af trofaste mennesker som levede før dem. For eksempel lægger man i kapitel 17 mærke til at Maria i sin tale øjensynlig citerede Hanna og helt klart havde hende som forbillede. Gjorde det Marias tro mindre værdifuld? Nej! Tværtimod hjalp Hannas eksempel Maria til at opbygge sin tro så hun selv kunne få et godt navn hos Jehova.

14, 15. Hvad indeholder denne bog, og hvordan kan vi gøre god brug af den?

14 Hensigten med denne bog er at hjælpe dig til at styrke din tro. Kapitlerne bygger på artikler fra serien „Efterlign deres tro“ der blev bragt i Vagttårnet mellem 2008 og 2013. Men der er også tilføjet nyt materiale. Der er udarbejdet spørgsmål som kan hjælpe os til at drøfte stoffet og gøre brug af det. Mange af de farverige og detaljerede billeder er nye, og allerede eksisterende billeder er blevet forstørret og forbedret. Af andre nyttige ting kan nævnes en tidslinje og nogle kort. Denne bog, Efterlign deres tro, er udarbejdet som en hjælp til bibelstudium både personligt, i familien og i menigheden. Mange familier vil også have glæde af blot at læse beretningerne højt for hinanden.

15 Det er vores ønske at denne publikation vil hjælpe dig til at efterligne den tro som Jehovas loyale tjenere i fortiden viste. Og vi håber også at den vil styrke din tro efterhånden som du får et nærmere forhold til din himmelske Far, Jehova!