Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Efterlign deres tro

Afslutning

Afslutning

’Efterlign dem som gennem tro og tålmodighed arver løfterne.’ — HEBRÆERNE 6:12.

1, 2. Hvorfor er det vigtigt at vi styrker vores tro i dag? Illustrér.

TRO. Det er et smukt ord, et ord der står for en meget tiltalende egenskab. Men når vi støder på det, vil det være godt at tænke på et andet ord: „Livsvigtigt!“ Hvis vi ikke har tro, er det livsvigtigt at vi får det. Og hvis vi har tro, er det livsvigtigt at vi beskytter og styrker vores tro. Hvorfor?

2 Forestil dig at du rejser gennem en vidtstrakt ørken. Du har hårdt brug for vand. Når du finder noget, må du beskytte det mod solen så det ikke fordamper. Undervejs er du også nødt til at fylde mere på så du har nok til hele rejsen. I dag lever vi alle i en åndelig ørken, en verden hvor sand tro — ligesom vand i en ørken — er en mangelvare og meget let kan forsvinde hvis ikke den beskyttes og der hele tiden bliver fyldt på, så at sige. Ligesom vi ikke kan leve uden vand, sådan kan vi ikke overleve åndeligt uden tro. — Rom. 1:17.

3. Hvad har Jehova gjort for at hjælpe os til at styrke vores tro, og hvilke to ting skal vi huske at gøre?

3 Jehova ved hvor vigtigt det er for os at have en stærk tro, og han ved også hvor svært det er at opbygge og bevare troen i dag. Det er uden tvivl derfor han har sørget for nogle gode eksempler vi kan efterligne. Han inspirerede apostlen Paulus til at skrive: ’Efterlign dem som gennem tro og tålmodighed arver løfterne.’ (Hebr. 6:12) Og det er derfor Jehovas organisation har tilskyndet os til at gøre alt hvad vi kan for at efterligne mænd og kvinder der havde en stærk tro, som for eksempel dem vi har læst om i denne bog. Men hvad skal vi gøre nu? Lad os huske to ting: (1) Vi skal blive ved med at styrke vores tro; (2) vi skal blive ved med at holde os håbet klart for øje.

4. Hvordan har Satan vist sig at være en fjende af troen, men hvorfor skal det ikke bekymre os?

4 Bliv ved med at styrke din tro. Troen har en magtfuld fjende — Satan, denne verdens hersker. Han har forvandlet den nuværende ordning til en åndeligt udtørret ørken hvor det er svært at bevare troen. Han er langt stærkere end os. Giver det os grund til at være bekymrede for at vi ikke kan opbygge og styrke vores tro? Bestemt ikke! Jehova er en magtfuld ven for alle der ønsker at få sand tro. Han forsikrer os om at vi med hans hjælp kan stå Djævelen imod og endda få ham til at flygte fra os! (Jak. 4:7) Vi står ham imod ved hver dag at bruge tid på at styrke og opbygge vores tro. Hvordan kan vi gøre det?

5. Hvordan fik de trofaste mænd og kvinder der omtales i Bibelen, tro? Forklar.

 5 Som vi har set, var tro ikke noget de trofaste mænd og kvinder vi læser om i Bibelen, var født med. De blev levende beviser på at tro er et resultat af Jehovas hellige ånd. (Gal. 5:22, 23) De bad om hjælp, og derfor blev Jehova ved med at styrke deres tro. Lad os gøre som de gjorde, og aldrig glemme at Jehova giver gavmildt af sin ånd til dem der beder om den og handler i harmoni med deres bønner. (Luk. 11:13) Er der mere vi kan gøre?

6. Hvordan kan vi få størst udbytte af at læse de bibelske beretninger?

6 Her i bogen har vi kun beskæftiget os med nogle få eksempler på mennesker der havde en enestående tro. Der er mange, mange flere! (Læs Hebræerne 11:32). Hver især giver de os rigeligt med stof til et dybtgående personligt studium under bøn. Men hvis vi blot haster igennem de bibelske beretninger om mennesker der havde en stærk tro, vil vores egen tro ikke blive solidt grundfæstet. For at få fuldt udbytte af vores bibellæsning må vi tage os tid til at se på sammenhængen i beretningerne og baggrunden for dem. Hvis vi altid husker at disse ufuldkomne mænd og kvinder havde „de samme svagheder som vi“, vil deres eksempel blive mere virkeligt for os. (Jak. 5:17) Vi vil kunne sætte os ind i hvordan de må have følt det da de stod over for udfordringer og problemer som ligner dem vi har.

7-9. (a) Hvordan ville nogle af de troende mænd og kvinder der omtales i Bibelen, måske have følt det hvis de kunne have tilbedt Jehova på den måde vi gør i dag? (b) Hvorfor skal vi styrke vores tro ved at vise den i handling?

7 Vi kan også styrke vores tro gennem vores handlinger. Troen er jo „død uden gerninger“. (Jak. 2:26) Forestil dig hvor glade de mænd og kvinder vi har læst om i denne bog, ville have været hvis de var blevet bedt om at udføre de opgaver som Jehova har givet os i dag!

8 Hvad nu hvis Abraham for eksempel havde fået at vide at han i stedet for at tilbede Jehova ved simple altre af sten i ødemarken kunne gøre det sammen med organiserede grupper af trosfæller i pæne rigssale og ved store stævner, hvor de løfter han kun ’så opfyldt langt borte’, blev drøftet og forklaret i mange spændende detaljer? (Læs Hebræerne 11:13). Og hvad nu hvis Elias havde fået at vide at hans opgave ikke indbefattede at udrydde onde ba’alsprofeter mens han tjente Jehova under en ond og frafalden konges styre, men at aflægge fredelige besøg hos folk for at overbringe dem et budskab der gav trøst og håb? Mon ikke de troende mænd og kvinder der omtales i Bibelen, ville have været henrykte for at tilbede Jehova på den måde vi gør i dag?

9 Lad os derfor fortsat styrke vores tro ved at vise den i handling. Derved efterligner vi  de gode eksempler i tro der findes i Guds inspirerede ord. Som nævnt i bogens indledning vil det bevirke at vi føler at vi får et endnu nærmere venskab med disse trofaste mænd og kvinder. Men inden længe vil sådanne venskaber blive meget mere virkelige.

10. Hvad kan vi glæde os til i Paradiset?

10 Bliv ved med at holde dig håbet klart for øje. Troende mænd og kvinder har altid hentet styrke i det håb Gud har givet dem. Gør du også det? Forestil dig for eksempel hvor skønt det bliver at møde trofaste tjenere for Gud når de får livet igen i de ’retfærdiges opstandelse’. (Læs Apostelgerninger 24:15). Hvilke spørgsmål kunne du tænke dig at stille dem?

11, 12. Hvilke spørgsmål kunne du i den nye verden tænke dig at stille (a) Abel? (b) Noa? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigajil? (f) Ester?

11 Når du for eksempel møder Abel, kunne du så tænke dig at spørge ham om hvordan hans forældre var? Eller måske stille ham spørgsmålet: „Talte du nogen sinde til de keruber der vogtede indgangen til Eden? Svarede de dig?“ Og hvad med Noa? Du vil måske spørge ham: „Var du nogen sinde bange for nefilim? Hvordan sørgede du for dyrene hele det år I var i arken?“ Hvis du møder Abraham, vil du måske spørge ham: „Havde du nogen kontakt med Sem? Hvem hjalp dig til at lære Jehova at kende? Var det svært at forlade Ur?“

12 Og hvilke spørgsmål kunne du tænke dig at stille de trofaste kvinder som bliver oprejst? Det kunne være spørgsmål som: „Rut, hvad fik dig til at begynde at tjene Jehova?“ „Abigajil, var du bange for at fortælle Nabal om hvordan du havde hjulpet David?“ „Ester, hvordan gik det dig og Mordokaj senere hen i livet?“

13. (a) Hvad vil de opstandne måske spørge dig om? (b) Hvad føler du ved tanken om at kunne møde mænd og kvinder fra fortiden der havde en stærk tro?

13 Der vil selvfølgelig også være mange ting som disse gudfrygtige mænd og kvinder vil være ivrige efter at spørge dig om. Hvor bliver det spændende at fortælle dem om de sidste dage og om hvordan Jehova velsignede sit folk i svære tider! Det vil helt sikkert gøre et stort indtryk på dem at høre om hvordan Jehova opfyldte alle sine løfter. Til den tid behøver vi ikke længere blot at forestille os hvordan de bibelske personer var, for de vil være hos os i Paradiset. Bliv derfor ved med at bestræbe dig på at gøre disse mennesker virkelige for dig. Og bliv ved med at efterligne deres tro. Måtte du glæde dig over at tjene Jehova sammen med dem som dine kære venner i al evighed!