Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 AFSNIT 12

Vis at du har ægte tro!

Vis at du har ægte tro!

GUD har advaret sine tjenere om at de kan forvente at deres tro vil blive sat på prøve. Bibelen siger: „Hold jer vågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.“ (1 Peter 5:8) Hvilke metoder kunne Satan benytte for at prøve at svække din tro?

Har du været udsat for denne form for modstand?

Satan kan bruge andre, også dine nærmeste, til at prøve at overtale dig til ikke at undersøge Bibelen. Jesus sagde i den forbindelse: „En mand vil få medlemmer af sin egen husstand til fjender.“ (Mattæus 10:36) Din familie og dine venner mener det sikkert godt, men er måske ikke klar over hvilke vidunderlige sandheder du er ved at lære at kende. Eller måske er de bange for hvordan andre vil reagere. Det er dog godt at huske disse ord: „At skælve for mennesker leder i snare, men den der stoler på Jehova beskyttes.“ (Ordsprogene 29:25) Hvis du holder op med at studere Bibelen for at opnå menneskers godkendelse, vil du så opnå Guds godkendelse? Bestemt ikke! Når vi derimod viser at vi har ægte tro, vil Gud hjælpe os. „Vi [hører] ikke til dem som unddrager sig, så de går til grunde, men til dem som har tro, så sjælen bevares i live.“ — Hebræerne 10:39.

Du husker måske hvordan det gik Dumas, der er omtalt tidligere. I begyndelsen gjorde hans kone nar af ham på grund af hans tro. Men senere begyndte hun at studere Bibelen sammen med ham. Hvis du holder ud og bliver ved med at gøre det du ved er rigtigt, kan det være at det får dine venner og dine nærmeste til at følge dit gode eksempel. Der er mange familiemedlemmer der er blevet ’vundet uden ord’ fordi de har lagt mærke til den „rene adfærd og dybe respekt“ hos en der har ægte tro. — 1 Peter 3:1, 2.

Satan prøver også at få folk til at tro at de har for travlt til at undersøge Bibelen. Han vil gerne have at det pres du udsættes for — personlige problemer og økonomiske bekymringer — „kvæler ordet“ så din tro „bliver uden frugt“. (Markus 4:19) Giv ikke efter for en sådan kortsigtet tankegang! Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig  at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Ja, det er nødvendigt at blive ved med at lære mere om Gud og Jesus, Messias, for at opnå evigt liv i Paradiset!

Bed om Guds hjælp

Tænk på Moses, der var en del af den egyptiske kongefamilie. Han kunne have stræbt efter rigdom, berømmelse og magt. Men Moses „valgte at blive mishandlet sammen med Guds folk frem for at have den midlertidige nydelse af synd“. Hvorfor? „Han holdt stand som så han den usynlige.“ (Hebræerne 11:24, 25, 27) Ja, Moses havde en stærk tro på Gud. Han lod det at tjene Gud komme før selviske ønsker, og Gud velsignede ham rigt. Hvis du følger Moses’ eksempel, vil Gud også velsigne dig.

Satan vil måske prøve at angribe dig på forskellige måder. Men du behøver ikke at blive hans bytte. Bibelen siger indtrængende: „Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ (Jakob 4:7) Hvordan kan du stå ham imod?

Bliv ved med at studere Bibelen. Læs i den hver dag. Undersøg hvad den lærer. Følg vejledningen i den. Når du gør det, ifører du dig „den fulde rustning fra Gud“, som kan hjælpe dig til at modstå Satans angreb. — Efeserne 6:13.

Kom sammen med dem der har ægte tro. Find frem til andre der læser Bibelen, undersøger den og følger dens vejledning. De der gør det, ’giver agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger’, og de ’opmuntrer hinanden’. De vil hjælpe dig til at vokse i tro. — Hebræerne 10:24, 25.

Kom sammen med andre der har ægte tro

Kom nær til Jehova. Bed Gud om at hjælpe dig, og stol på ham. Glem aldrig at Gud ønsker at hjælpe dig. ’Kast al jeres bekymring på ham, for han tager sig af jer.’ (1 Peter 5:6, 7) „Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også skabe en udvej, så I kan modstå den.“ — 1 Korinther 10:13.

Satan smæder Gud og påstår at ingen vil blive ved med at tjene ham hvis det medfører vanskeligheder. Men du har mulighed for at bevise at Satan er en løgner! „Vær vís,“ siger Gud, „og lad mit hjerte fryde sig, så jeg kan svare den der smæder mig.“ (Ordsprogene 27:11) Ja, vær besluttet på at vise at du har ægte tro!