Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 10

Troens fjende afsløres

Troens fjende afsløres

LÆNGE før Jehova Gud skabte jorden, skabte han englene i himmelen. På et tidspunkt var der imidlertid en engel som opdyrkede et ønske om at blive tilbedt, noget som med rette kun tilkommer Gud. Da engelen handlede i overensstemmelse med sit ønske, gjorde han sig selv til Satan, der betyder „modstander“, det vil sige en der modstår Gud. Hvordan modstod Satan Gud?

Satan vildledte Eva gennem en slange

Satan vildledte Eva og fik hende til at være ulydig mod Gud. Han fik hende til at tro at Jehova Gud forholdt hende noget godt ved at forbyde hende at spise frugten fra et bestemt træ. Han beskyldte Gud for at være en løgner og tilskyndede underfundigt Eva til at trodse det Gud havde sagt. Satan sagde: „Gud véd at den dag I spiser af den, vil jeres øjne blive åbnet, og I vil blive som Gud og kende godt og ondt.“ (1 Mosebog 3:5) Eva valgte at tro på Satans løgne. Hun overtrådte Guds lov og fik Adam til at gøre det samme. Satan har lige siden været fjende af alle der har ægte tro. Og han er blevet ved med at vildlede folk indtil i dag. Hvordan har han gjort det?

Uægte tro vinder udbredelse

Satan har brugt afgudsdyrkelse og menneskeskabte overleveringer til at vildlede folk

Satan gjorde brug af afgudsdyrkelse og menneskeskabte overleveringer til at føre Israels børn bort fra den ægte tro. Jesus, Messias, sagde til de religiøse ledere på hans tid at deres tilbedelse var forgæves fordi ’den lære de førte, var menneskebud’. (Mattæus 15:9) Da denne nation forkastede Messias, blev den forkastet af Gud. Jesus sagde: „Guds rige vil blive taget fra jer og givet til en nation der frembringer dets frugter.“ (Mattæus 21:43) Jesu disciple blev nu det folk der havde Guds godkendelse.

Satan forsøgte dernæst at føre Jesu disciple bort fra den ægte tro. Lykkedes det? Jesus fortalte i en profetisk billedtale hvad der ville ske. I billedtalen var der en mand der såede god hvede i sin mark. Senere kom der en fjende og såede ukrudt blandt hveden. Begge afgrøder fik lov at vokse sammen indtil høsten. Så blev ukrudtet samlet fra og brændt. Men hveden blev bragt ind i forrådshuset.

Jesus forklarede derefter sine disciple hvordan billedtalen skulle forstås. Den der såede hvede, var et billede på Jesus. „Den gode sæd,“ fortsatte han, „det er rigets sønner; men ukrudtet er den ondes sønner, og fjenden der såede det, er Djævelen. Høsten er en afslutning på en tingenes ordning, og høstfolkene er engle.“ (Mattæus 13:38, 39) Jesus sammenlignede altså sine sande disciple med hvede og forudsagde at Satan ville så falske disciple, ’ukrudt’, blandt de sande disciple. Som Jesus havde forudsagt, begyndte de falske disciple at vise sig i århundrederne efter hans død. De indførte falske læresætninger, som for eksempel treenighedslæren, læren om at der er tre personer i én Gud. De begyndte også at praktisere afgudsdyrkelse og blande sig i politik. Der var kun få der trofast holdt sig til Jesu lære.

 Ægte tro vil sejre

Men som Jesus forklarede, skulle der på et tidspunkt ske en forandring. Guds engle ville sørge for at alle der ikke havde ægte tro, ville blive samlet fra som ukrudt for at blive tilintetgjort. Det ville gøre det lettere at se hvem der havde ægte tro. Til sidst vil Satan Djævelen, der fra menneskets begyndelse har været troens fjende, blive tilintetgjort. Ja, den ægte tro vil sejre!

Men hvordan kan du finde frem til dem der har ægte tro i dag? Det spørgsmål vil blive besvaret i det næste afsnit.

Guds engle søger efter dem der ønsker at have ægte tro