Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 8

Messias fremstår

Messias fremstår

OVER 500 år efter at Daniel havde fremsat sin profeti, viste engelen Gabriel sig for en ung jomfru ved navn Maria, der var en efterkommer af kong David. „Vær hilset, du højt begunstigede, Jehova er med dig,“ sagde Gabriel til hende. (Lukas 1:28) Gabriels hilsen gjorde imidlertid Maria foruroliget. Hvad betød dette?

Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Messias

„Vær ikke bange, Maria, for du har fundet yndest hos Gud; og se, du skal undfange i dit moderliv og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus,“ sagde Gabriel. „Jehova Gud vil give ham hans fader Davids trone, . . . og der skal ikke være ende på hans kongedømme.“ (Lukas 1:30-33) Hvilken vidunderlig nyhed! Maria skulle føde Messias, det længe ventede „afkom“!

Året efter blev Jesus født i Betlehem. Den nat han blev født, var der en engel som overbragte følgende budskab til nogle hyrder: „Se, jeg forkynder jer en god nyhed om en stor glæde . . . for i dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids by.“ (Lukas 2:10, 11) Jesu familie flyttede senere til Nazaret, og der voksede Jesus op.

I år 29 e.v.t. — netop det år Messias skulle fremstå — begyndte Jesus sin gerning som Guds profet. Han var da „omkring tredive år gammel“. (Lukas 3:23) Der var mange der blev overbevist om at han var udsendt af Gud. De sagde: „En stor profet er blevet oprejst iblandt os.“ (Lukas 7:16, 17) Hvad gik Jesu lære ud på?

Jesus lærte andre at de skulle elske og tilbede Gud: Han sagde: „Jehova vor Gud er én Jehova, og du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.“ (Markus 12:29, 30) Han sagde også: „Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.“ — Lukas 4:8.

Jesus tilskyndede folk til at elske hinanden: „Du skal elske din næste som dig selv,“ sagde han. (Markus 12:31) Han sagde også: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem; det er i virkeligheden dét Loven og Profeterne siger.“ — Mattæus 7:12.

 Jesus fortalte ivrigt andre om Guds rige: „Jeg må nødvendigvis . . . forkynde den gode nyhed om Guds rige . . . ; det er jo dette jeg er sendt ud for,“ sagde han. (Lukas 4:43) Hvorfor er Guds rige så betydningsfuldt?

Bibelen fortæller at Guds rige er et himmelsk styre der skal herske over jorden. Gud har udnævnt Jesus, Messias, til at være konge i dette rige. Profeten Daniel så i et himmelsk syn at Gud ville give Messias „herredømme og ære og kongemagt“. (Daniel 7:14) Dette rige vil indføre Paradiset på hele jorden og belønne dem der tjener Gud, med evigt liv. Er det ikke en god nyhed?