Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 AFSNIT 9

Hvad vi kan lære af Messias som fører og leder

Hvad vi kan lære af Messias som fører og leder

GUD havde forudsagt at han ville udnævne Messias til at lede alle mennesker. Gud ved hvilken leder vi har brug for, og han har valgt den bedst mulige leder. Hvilken form for leder viste Messias sig at være? En stor general? En dygtig politiker? En klog filosof? Ifølge Bibelen var Messias en ganske særlig profet — Jesus Kristus. — Mattæus 23:10.

Gud sørgede for at Jesus var fuldkommen, hellig, da han blev født. Og Jesus modstod alle Satans forsøg på at få ham til at bryde sin loyalitet over for Gud. Både i ord og gerning genspejlede Jesus til fuldkommenhed Guds egenskaber — hans magt, retfærdighed, visdom og kærlighed. Lad os se hvad vi kan lære af Jesu eksempel.

Jesus havde stor omsorg for andre

Han brugte sin gudgivne magt til at hjælpe andre. Jesus havde stor omsorg for andre og brugte den kraft han havde fået af Gud, til at tage sig af deres behov. Ved en lejlighed sagde han: „Jeg har inderligt ondt af de mange mennesker, for . . . de har ikke noget at spise.“ (Markus 8:2) Derefter sørgede Jesus mirakuløst for mad til den store folkeskare der var kommet for at høre på hans undervisning.

Jesus rejste desuden ofte rundt for at undervise, og han „kurerede enhver form for sygdom og enhver form for skrøbelighed blandt folket“. (Mattæus 4:23) Der var derfor mange der opsøgte ham, og „alle de mange mennesker søgte at røre ved ham, da en kraft udgik fra ham og helbredte alle“. (Lukas 6:19) Ja, Jesus var ikke kommet „for at lade sig betjene men for at tjene og give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange“. (Mattæus 20:28) * Hvor mange ledere har en sådan selvopofrende indstilling?

Jesus holdt meget af børn

Han genspejlede Guds retfærdighed. Jesus adlød Guds lov, og han viste at han forstod principperne bag dens bud. Følgende ord var som talt ud af hans mund: „At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.“ (Salme 40:8) Jesus behandlede alle — både rige og fattige, mænd og kvinder, børn og voksne — med værdighed og respekt og uden partiskhed, ligesom Gud gør. På et tidspunkt talte Jesu disciple strengt til nogle forældre som tog deres børn med hen til Jesus. Men Jesus sagde: „Lad de små børn komme hen til mig; søg ikke at hindre dem, for Guds rige tilhører sådanne.“ — Markus 10:14.

Han genspejlede Guds visdom. Jesus havde stor indsigt i hvad der bor i mennesker. „Han vidste selv hvad der var i mennesket.“ (Johannes 2:25) Selv de betjente der af Jesu fjender var blevet sendt ud for at arrestere Jesus, måtte indrømme: „Aldrig har noget andet menneske talt således.“ Hvor fik Jesus sin visdom fra? Han sagde: „Den lære  jeg fører er ikke min, men hans som har sendt mig.“ — Johannes 7:16, 46.

Jesus havde medfølelse med de syge og helbredte dem

Han genspejlede Guds kærlighed. Jesus havde også stor medfølelse med andre. En mand der var „fuld af spedalskhed“, bønfaldt ham: „Herre, hvis blot du vil, kan du gøre mig ren.“ Jesus fik inderligt ondt af ham og „rakte sin hånd frem og rørte ved ham og sagde til ham: ’Jeg vil. Bliv ren.’ Og straks forsvandt spedalskheden fra ham.“ (Lukas 5:12, 13; Markus 1:41, 42) Jesus ønskede af hjertet at helbrede manden.

Har Jesus også omsorg for dig? Jesus giver selv svaret: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle.“ — Mattæus 11:28, 29.

Jesus er den bedste leder vi kunne ønske os. Og han indbyder os til at ’lære af ham’. Hvis du gør det, vil du få et lykkeligt liv.