Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 11

Hvordan man viser ægte tro

Hvordan man viser ægte tro

DER er mange i dag der hævder at de har tro. Ifølge Jesus ville der imidlertid kun være få som havde ægte tro. Han sagde: „Bred og rummelig er den vej der fører til undergangen, og det er mange der går ind ad den; men snæver er den port og trang den vej som fører til livet, og det er få der finder den.“ — Mattæus 7:13, 14.

Hvordan kan vi kende dem der har ægte tro? „I kan kende dem på deres frugter,“ sagde Jesus. „Ethvert godt træ [frembringer] gode frugter, mens ethvert råddent træ frembringer dårlige frugter.“ (Mattæus 7:16, 17) Den ægte tro frembringer altså „gode frugter“. Den motiverer folk til at genspejle Guds egenskaber. Hvordan viser de disse egenskaber?

Bruger magt på den rigtige måde

Folk der har ægte tro, bruger deres magt og myndighed til at ære Gud og gøre noget for andre. Jesus lærte sine disciple: „Enhver der ønsker at blive stor blandt jer, skal være jeres tjener.“ (Markus 10:43) Mænd der har ægte tro, opfører sig derfor ikke tyrannisk, hverken inden for eller uden for hjemmet. De elsker deres hustruer, viser dem ære og tager sig kærligt af deres behov. Bibelen siger: „I mænd, bliv ved med at elske jeres hustruer og vær ikke bitre imod dem.“ (Kolossenserne 3:19) „I mænd skal på samme måde leve sammen med dem i overensstemmelse med kundskab, idet I viser dem ære som det svagere kar, det kvindelige, da I også er arvinger sammen med dem til den ufortjente gave som livet er, for at jeres bønner ikke skal blive hindret.“ — 1 Peter 3:7.

En hustru som har ægte tro, „skal have dyb respekt for sin mand“. (Efeserne 5:33) Hustruer skal ’elske deres mænd’ og ’elske deres børn’. (Titus 2:4) Fædre og mødre der har ægte tro, bruger tid sammen med deres børn og underviser dem i Guds love og principper. De behandler andre med værdighed og respekt, både i hjemmet, på arbejde og andre steder. De følger Bibelens vejledning: „Gå foran med at vise hinanden ære.“ — Romerne 12:10.

Guds tjenere adlyder Bibelens påbud: „Du må ikke tage imod bestikkelse.“ (2 Mosebog 23:8) De misbruger aldrig deres stilling til egen fordel. De er derimod opmærksomme på at hjælpe andre, især dem der er i nød. De følger vejledningen: „Glem ikke at gøre godt og at dele med andre, for i sådanne ofre har Gud velbehag.“ (Hebræerne 13:16) De erfarer derfor sandheden i Jesu ord: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35.

Genspejler Guds retfærdighed

De der har ægte tro, adlyder villigt Guds love, og „hans bud er ikke byrdefulde“ for dem. (1 Johannes 5:3) De  ved at „Jehovas lov er fuldkommen . . . Jehovas bestemmelser er retskafne, fryder hjertet; Jehovas bud er purt, giver øjnene lys“. — Salme 19:7, 8.

Deres ægte tro gør også at de afviser alle former for fordomme. De fremhæver ikke én race, nation eller social klasse frem for en anden, men efterligner Gud. „Gud [er ikke] partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.“ — Apostelgerninger 10:34, 35.

Ægte tro får folk til at ’bære sig ærligt ad i alle ting’. (Hebræerne 13:18) En der har ægte tro, løber heller ikke med sladder eller bagtaler andre. Salmisten David skrev om den mand Gud godkender: „Han har ikke bagtalt med sin tunge. Han har ikke gjort sin næste noget ondt.“ — Salme 15:3.

Genspejler Guds visdom

De der har ægte tro, baserer udelukkende deres tro på det der står i den hellige Bibel. De tror at „hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed“. (2 Timoteus 3:16) I forholdet til andre genspejler de „visdommen ovenfra“, som er „ren, derefter fredsstiftende, rimelig, rede til at adlyde, fuld af barmhjertighed og gode frugter“. (Jakob 3:17) De øver ikke spiritisme, de deltager ikke i skikke som Gud fordømmer, og de ’vogter sig for afguderne’. — 1 Johannes 5:21.

Viser ægte kærlighed

Profeten Moses sagde: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft.“ (5 Mosebog 6:5) De der har ægte tro, har en sådan kærlighed til Gud. De har respekt for Guds navn, Jehova. De ’takker Jehova’ og ’påkalder hans navn’ i tro. (Salme 105:1) Guds tjenere adlyder også påbuddet: „Du skal elske din næste som dig selv.“ (3 Mosebog 19:18) De øver ikke vold og bestræber sig for at ’holde fred med alle mennesker’. (Romerne 12:18) I overført betydning ’smeder de deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive’. (Esajas 2:4) De har „kærlighed til hinanden“ og udgør et verdensomspændende brodersamfund. (Johannes 13:35) Kender du nogle der lever op til denne beskrivelse?