Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 AFSNIT 2

Hvad indebærer det at have ægte tro?

Hvad indebærer det at have ægte tro?

Troen må, ligesom penge, være ægte for at have nogen værdi

ÆGTE tro indebærer mere end blot at tro at Gud er til. Der er millioner af mennesker som siger at de tror på Gud, men bevidst gør onde gerninger. En sådan „tro“ er som falske penge. Den ser ægte ud, men er faktisk uden værdi. Men hvad vil det sige at have ægte tro?

Ægte tro bygger på et solidt grundlag — nøjagtig kundskab om de skrifter Gud har inspireret. Disse skrifter gør det muligt for os at lære ham at kende. De åbenbarer vigtige sandheder om Gud, hans love og hans hensigt. Nogle af disse sandheder er:

  • Gud er én. Han har ingen ligemand.

  • Jesus er ikke den almægtige Gud. Han er en særlig profet for Gud.

  • Gud fordømmer alle former for afgudsdyrkelse.

  • Der vil komme en dommens dag hvor alle vil blive dømt.

  • Der er mange døde der vil blive oprejst til liv i Paradiset.

Ægte tro kommer til udtryk ved at man gør gode gerninger. Sådanne gerninger ærer Gud og er til gavn for en selv og andre. De indbefatter at man

  • tilbeder Gud.

  • opdyrker egenskaber som Gud synes om — især kærlighed.

  • afviser onde tanker og ønsker.

  • bevarer troen på Gud uanset hvilke problemer man kommer ud for.

  • hjælper andre til at lære Gud at kende.

Ægte tro kommer til udtryk i gode gerninger

 Hvordan får man ægte tro?

Troen er som en muskel; den vokser når man bruger den

Bed Gud om at hjælpe dig. Profeten Moses sagde i en bøn til Gud: „Lad mig da få kendskab til dine veje, så jeg kan kende dig, for at jeg kan finde yndest i dine øjne.“ (2 Mosebog 33:13) Gud hørte og besvarede hans bøn. Moses udviste en forbilledlig tro. Gud vil også hjælpe dig til at opdyrke ægte tro.

Tag dig tid til at studere de inspirerede skrifter. Du finder inspirerede skrifter som Toraen, Salmerne og Evangeliet i den hellige Bibel, den mest udbredte og oversatte bog i verden. Har du et eksemplar af disse skrifter?

Følg vejledningen i de inspirerede skrifter i dit daglige liv. Troen er som en muskel; den vokser når man bruger den. Jo mere du lever i overensstemmelse med din tro, jo mere vil den vokse. Du vil erfare at det er til gavn for dig at følge vejledningen fra Gud. Ja, de praktiske leveregler der findes i Bibelens inspirerede skrifter, har hjulpet mange til at få et bedre liv. I det følgende vil du kunne læse nogle eksempler på dette.