Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 6

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Hvad er Guds hensigt med jorden?

DA GUD skabte jorden, var hensigten at den skulle være et fuldkomment hjem til menneskene. Vi læser: „Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskesønnerne.“ — Salme 115:16.

Inden Gud skabte det første menneske, Adam, plantede han en smuk have i et lille område på jorden kaldet Eden. Ifølge Bibelen havde floderne Eufrat og Tigris (Hiddekel) deres udspring i Eden. * Man mener at Edens Have har ligget i det der i dag er det østlige Tyrkiet. Edens Have har altså virkelig eksisteret, og den lå her på jorden!

Gud skabte Adam og satte ham i Edens Have „til at dyrke den og tage sig af den“. (1 Mosebog 2:15) Senere skabte Gud en hustru til Adam, nemlig Eva. Gud gav dem denne befaling: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den.“ (1 Mosebog 1:28) Det er altså tydeligt at Gud „ikke skabte [jorden] forgæves, men dannede den til at bebos“. — Esajas 45:18.

Adam og Eva gjorde imidlertid oprør mod Gud ved med overlæg at gå imod hans befaling. Derfor fik de ikke længere lov til at bo i Edens Have. Paradiset var ikke længere menneskenes hjem. Men det var ikke det eneste Adams synd medførte. Bibelen siger: „Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden [trængte således] igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet.“ — Romerne 5:12.

Opgav Jehova det der var hans oprindelige hensigt med jorden — at den skulle være et paradis hvor menneskene kunne leve lykkeligt? Nej, for Gud har sagt: „Mit ord som går ud af min mund . . . vender ikke tilbage til mig med uforrettet sag, men vil gøre hvad jeg har behag i, og gennemføre hvad jeg har sendt det til.“ (Esajas 55:11) Paradiset vil blive genoprettet på jorden!

Hvordan vil det være at leve i Paradiset? Overvej de løfter fra Bibelen som er illustreret på de næste to sider.

^ par. 4 I Første Mosebog 2:10-14 står der: „Nu var der en flod som strømmede ud fra Eden til at vande haven, og derfra delte den sig og blev til fire hovedstrømme. Navnet på den første er Pisjon . . . navnet på den anden flod er Gihon . . . navnet på den tredje flod er Hiddekel [eller Tigris]; det er den der går øst om Assyrien. Og den fjerde flod er Eufrat.“ Det er ikke muligt med sikkerhed at identificere de to første floder i dag.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Vil Gud opfylde sin hensigt med at gøre jorden til et paradis? Hvis ja, hvornår sker det så?