Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 7

Hvad Gud har lovet gennem profeterne

Hvad Gud har lovet gennem profeterne

PROFETERNE i fortiden troede på Guds løfter og indrettede deres liv efter dem. Hvad indebar disse løfter?

Da Adam og Eva havde gjort oprør i Eden, fremsatte Gud straks det løfte at der ville komme en som skulle knuse hovedet på „slangen“ — „den store drage . . . slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan“ — og tilintetgøre ham for evigt. (1 Mosebog 3:14, 15; Åbenbaringen 12:9, 12) Hvem ville det vise sig at være der skulle knuse slangens hoved?

Omkring 2000 år efter at Jehova havde fremsat denne profeti, gav han profeten Abraham det løfte at den der skulle komme, ville være en af hans efterkommere. Gud sagde til Abraham: „Ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig fordi du har hørt efter min røst.“ — 1 Mosebog 22:18.

I 1473 f.v.t. gav Gud Moses yderligere oplysninger om dette „afkom“. Moses sagde til Israels børn: „En profet som mig vil Jehova din Gud oprejse for dig af din midte, af dine brødre — ham skal I høre på.“ (5 Mosebog 18:15) Det lovede „afkom“ ville altså fremstå blandt Abrahams børn og være en profet som Moses.

Denne profet skulle også være en efterkommer af kong David og ville selv blive en stor konge. Gud gav kong David dette løfte: „Jeg [vil] oprejse dit afkom efter dig, . . . og jeg vil grundfæste hans kongedømmes trone for stedse.“  (2 Samuel 7:12, 13) Gud åbenbarede også at denne efterkommer af David ville blive kaldt „Fredsfyrste“ og tilføjede: „På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være, over Davids trone og over hans rige, for at det kan grundfæstes og opretholdes ved ret og ved retfærdighed, fra nu af og for stedse.“ (Esajas 9:6, 7) Denne retfærdige hersker ville altså genoprette freden og retfærdigheden på hele jorden. Men hvornår skulle han komme?

Det lovede „afkom“ ville . . . være en efterkommer af Abraham, være en profet som Moses, komme i Davids slægtslinje, fremstå i år 29 e.v.t., knuse slangen, Satan

Engelen Gabriel sagde til Guds profet Daniel: „Du skal vide og have den indsigt at fra ordet om at genrejse og genopbygge Jerusalem udgår, indtil Messias, Føreren, vil der være syv uger og toogtres uger.“ (Daniel 9:25) Disse 69 uger er åruger — uger på 7 år hver — og giver i alt 483 år. De strækker sig fra 455 f.v.t. til 29 e.v.t. *

Kom Messias, Abrahams „afkom“ og den profet der skulle være som Moses, i år 29 e.v.t.? Lad os se.