Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Ægte tro — nøglen til et lykkeligt liv

 AFSNIT 13

Ægte tro fører til evig lykke

Ægte tro fører til evig lykke

„DEN retfærdige skal leve som følge af tro,“ siger Bibelen. (Romerne 1:17) Disse ord indeholder et vidunderligt løfte som berører dig. Hvordan?

Da Jesus, Messias, havde fuldført sin gerning på jorden, steg han op til himmelen for at være hos Gud. I overværelse af sine disciple „blev han løftet op . . . , og en sky tog ham op, bort fra deres øjne“. (Apostelgerninger 1:9) Gud udnævnte ham til at være en mægtig himmelsk konge. I nær fremtid vil Jesus, „Menneskesønnen“, komme „i sin herlighed, og alle englene med ham“. „Da vil han sætte sig på sin herligheds trone. Og alle nationerne skal samles foran ham, og han vil skille folk fra hinanden, ligesom en hyrde skiller fårene fra gederne.“ (Mattæus 25:31, 32) Hvornår vil dette ske?

Ifølge Bibelen ville der komme en tid med trængsler over hele jorden, og det ville være tegnet på at Messias snart ville dømme nationerne. Jesus fortalte hvad dette tegn ville indbefatte: „Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige; og der skal være store jordskælv, og det ene sted efter det andet tilfælde af pest og hungersnød; og der vil komme frygtelige ting.“ — Lukas 21:7, 10, 11.

De problemer vi har i dag, viser at Messias snart vil dømme nationerne

I dag er det tydeligt at se at Jesu ord går i opfyldelse. Inden længe vil Jesus komme og udrydde de onde. Også Satan vil til sidst blive udryddet. Hele jorden vil blive et paradis. Alle vil bo i fred med hinanden, ja, selv med dyrene. „Ulven skal holde til hos vædderlammet, og leoparden vil ligge hos kiddet, og kalven og ungløven og fedekvæget er sammen; og det er en lille dreng der fører dem. De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse.“ (Esajas 11:6, 9) „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ „Da åbnes de blindes øjne, og de døves ører lukkes op.“ (Esajas 33:24; 35:5) De døde vil endda blive oprejst. Jehova „vil tørre tårerne af alle ansigter“, og „døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere“. (Esajas 25:8; Åbenbaringen 21:4) Guds oprindelige hensigt med jorden vil da være fuldført. Hvilken vidunderlig fremtidsudsigt!

Bliv ved med at vokse i tro

Hvem vil Gud belønne med liv i Paradiset? Dem der har tro — ægte tro!

Husk at ægte tro bygger på nøjagtig kundskab ud fra Bibelen. Bliv derfor ved med at lære Gud og Jesus bedre at kende!

De der har ægte tro, vil få evigt liv i Paradiset!

Ægte tro ledsages af retfærdige gerninger. Som der siges: ’Troen er død uden gerninger.’ (Jakob 2:26) Når du gør gode gerninger, genspejler du Guds ophøjede egenskaber — magt, retfærdighed, visdom og kærlighed.  Bliv ved med at opdyrke disse egenskaber!

Du vil blive belønnet rigt for at have ægte tro. Ja, den er nøglen til et lykkeligt liv — både nu og i al fremtid!