Syvende del handler om kong Sauls og kong Davids liv. Den strækker sig over cirka 80 år. I begyndelsen var Saul ydmyg og frygtede Gud, men han ændrede sig hurtigt og fulgte ikke længere Jehovas ledelse. Derfor forkastede Jehova ham, og på et tidspunkt gav han Samuel besked på at salve David som den næste konge af Israel. Saul var misundelig og prøvede mange gange at slå David ihjel, men David hævnede sig aldrig. Sauls søn Jonatan vidste at det var David Jehova havde valgt, så han var loyal mod David. David begik nogle alvorlige synder, men han tog altid imod Jehovas retledning. Hvis du har børn, så hjælp dem til at se hvor vigtigt det er altid at være loyal mod Jehova og dem han vælger til at lede os.