Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

Indledning til 7. del

Indledning til 7. del

Syvende del handler om kong Sauls og kong Davids liv. Den strækker sig over cirka 80 år. I begyndelsen var Saul ydmyg og frygtede Gud, men han ændrede sig hurtigt og fulgte ikke længere Jehovas ledelse. Derfor forkastede Jehova ham, og på et tidspunkt gav han Samuel besked på at salve David som den næste konge af Israel. Saul var misundelig og prøvede mange gange at slå David ihjel, men David hævnede sig aldrig. Sauls søn Jonatan vidste at det var David Jehova havde valgt, så han var loyal mod David. David begik nogle alvorlige synder, men han tog altid imod Jehovas retledning. Hvis du har børn, så hjælp dem til at se hvor vigtigt det er altid at være loyal mod Jehova og dem han vælger til at lede os.

I DENNE SEKTION

Israels første konge

Jehova havde givet israelitterne dommere til at lede dem, men de ville have en konge. Samuel salvede Saul til konge, men senere forkastede Jehova Saul. Hvorfor?

David og Goliat

Jehova vælger David som Israels næste konge, og David viser hvorfor det var et godt valg.

David og Saul

Hvorfor hader den ene af dem den anden, og hvad gør den der bliver hadet?

Jonatan var modig og loyal

Kongens søn og David bliver rigtig gode venner.

Kong Davids synd

En dårlig beslutning giver en masse problemer.