Jehova sagde til Moses: ‘Kom op til mig på bjerget. Jeg vil skrive mine love på stentavler og give dem til dig.’ Så gik Moses op på bjerget og blev der i 40 dage og nætter. Mens han var der, skrev Jehova De Ti Bud på to tavler af sten og gav dem til ham.

Da der var gået noget tid, troede israelitterne at Moses aldrig ville komme tilbage. De sagde til Aron: ‘Vi vil have en der kan føre os. Lav en gud til os!’ Aron sagde: ‘Giv mig jeres guld.’ Han smeltede guldet og lavede en statue af en kalv. Folket sagde: ‘Den her kalv er vores Gud som førte os ud af Egypten!’ De begyndte at tilbede guldkalven og holde fest. Var det forkert? Ja, for folket havde jo lovet kun at tilbede Jehova. Men nu brød de deres løfte.

Jehova så hvad de lavede, og han sagde til Moses: ‘Gå ned til folket. De er ulydige mod mig og tilbeder en falsk gud.’ Moses gik ned ad bjerget med de to stentavler i hånden.

 Da Moses kom tættere på lejren, hørte han folket synge. Så kunne han se at de dansede og bøjede sig for kalven. Han blev meget vred og smed de to stentavler på jorden så de gik i stykker. Han ødelagde med det samme statuen. Så spurgte han Aron: ‘Hvordan fik folket dig til at gøre noget så forfærdeligt?’ Aron sagde: ‘Du må ikke være vred. Du ved hvordan folket er. De ville have en gud, så jeg kastede deres guld ind i ilden, og så kom den her kalv ud!’ Det skulle Aron ikke have gjort. Moses gik igen op på bjerget, og han bønfaldt Jehova om at tilgive folket.

Jehova tilgav dem der gerne ville adlyde ham. Kan du se hvor vigtigt det var at israelitterne fulgte deres leder, Moses?

“Når du aflægger et løfte til Gud, skal du ikke tøve med at holde det, for han synes ikke om dem der er tankeløse. Det du lover, skal du holde.” – Prædikeren 5:4