Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

 HISTORIE 98

Folk i mange lande bliver kristne

Folk i mange lande bliver kristne

Apostlene adlød Jesus’ befaling om at den gode nyhed skulle forkyndes på hele jorden. I år 47 sendte brødrene i Antiokia Paulus og Barnabas ud på en forkynderrejse. De to flittige forkyndere rejste rundt i Lilleasien og besøgte byer som Derbe, Lystra og Ikonion.

Paulus og Barnabas forkyndte for alle, uanset om de var rige eller fattige, unge eller gamle, og mange blev kristne. Da Paulus og Barnabas forkyndte for en mand der hed Sergius Paulus, som var statholder på Cypern, forsøgte en troldmand at stoppe dem. Paulus sagde til troldmanden: ‘Jehova vil straffe dig!’ I samme øjeblik blev troldmanden blind. Da Sergius Paulus så det, fik han tro.

Paulus og Barnabas forkyndte overalt, fra hus til hus, på markeder, på gader og i synagoger. Da de helbredte en mand i Lystra der ikke kunne gå, troede folk at de var guder, og forsøgte at tilbede dem. Men Paulus og Barnabas stoppede dem og sagde: ‘I må kun tilbede Gud! Vi er bare mennesker.’ Så kom der nogle jøder der fik folk til at blive vrede på Paulus. De stenede ham, slæbte ham ud af byen og forlod ham fordi de troede han var død. Men Paulus var stadig i live! Med det samme kom brødrene og reddede ham og hjalp ham ind i byen. Senere vendte Paulus tilbage til Antiokia.

I år 49 tog Paulus på sin anden rejse. Efter igen at have besøgt brødrene i Lilleasien forkyndte han den gode nyhed  endnu længere væk – i Europa. Han kom til Filippi, Thessalonika, Athen, Korinth og andre steder. Silas, Lukas og en ung mand der hed Timotheus, fulgtes med Paulus på hans rejse. De arbejdede sammen om at oprette menigheder og hjælpe dem til at få en stærk tro. Paulus blev i Korinth i halvandet år og opmuntrede brødrene der. Han forkyndte, underviste og skrev breve til mange menigheder. Han arbejdede også med at lave telte. På et tidspunkt vendte Paulus tilbage til Antiokia igen.

I år 52 tog Paulus så på sin tredje rejse. Han begyndte i Lilleasien og kom helt til Filippi, som lå nordpå, og bagefter ned til Korinth. I flere år blev Paulus i Efesos, hvor han underviste, helbredte og hjalp menigheden. Og hver dag holdt han offentlige foredrag i en skolesal. Mange lyttede og ændrede deres liv. Til sidst, efter at have forkyndt den gode nyhed i mange lande, tog Paulus til Jerusalem.

“Gå derfor ud og gør folk fra alle nationer til mine disciple.” – Matthæus 28:19