Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

 HISTORIE 94

Disciplene får hellig ånd

Disciplene får hellig ånd

Ti dage efter at Jesus var vendt tilbage til himlen, fik disciplene hellig ånd. Det skete på pinsedagen i år 33. Der var kommet folk til Jerusalem mange steder fra for at fejre pinsen. Cirka 120 af Jesus’ disciple var samlet i det rum hvor de havde deres mødested. Pludselig skete der noget meget fantastisk. Noget der lignede en lille flamme satte sig over hovedet på hver af disciplene, og de begyndte alle sammen at tale forskellige sprog. Man kunne også høre en høj lyd som om det blæste meget i hele huset.

Folk der var kommet til Jerusalem fra andre lande, hørte lyden, og de løb hen til huset for at se hvad der skete. De var meget overraskede da de hørte disciplene tale andre sprog. De sagde: ‘Men de mennesker her er jo fra Galilæa, så hvordan kan de tale på vores sprog?’

Nu stillede Peter og de andre apostle sig foran alle de mange mennesker. Peter fortalte dem at Jesus var blevet slået ihjel,  og at Jehova havde oprejst ham fra de døde. Peter sagde også: ‘Nu er Jesus i himlen ved Guds højre hånd, og han har givet os den hellige ånd som han har lovet. Det er derfor I har set og hørt de her mirakler.’

Det Peter sagde, gjorde et stort indtryk på folk, og de spurgte: ‘Hvad skal vi gøre?’ Han sagde til dem: ‘I skal angre jeres synder og lade jer døbe i Jesus’ navn. Så vil I også få den hellige ånd som gave.’ På den dag blev omkring 3.000 døbt. Fra da af blev der hurtigt mange flere disciple i Jerusalem. Med hjælp fra den hellige ånd oprettede apostlene flere menigheder så de kunne lære disciplene alle de ting Jesus havde fortalt dem.

“Hvis du med din mund offentligt forkynder at Jesus er Herre, og du i dit hjerte tror at Gud oprejste ham fra de døde, vil du blive frelst.” – Romerne 10:9

Lær mere

TEGNINGER

Bliv ved med at bede om hellig ånd

Børn i alderen 6 til 8 kan lave denne aktivitet der lærer dem hvor vigtigt det er at blive ved med at bede.

PROJEKTER TIL DEN TEOKRATISKE FAMILIEAFTEN

Hvordan hellig ånd styrker os til at tjene Jehova

Brug denne guide til at lære dine børn hvordan Jehova styrker os ved hjælp af sin hellige ånd.