Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

 HISTORIE 82

Jesus lærer sine disciple at bede

Jesus lærer sine disciple at bede

Alt det farisæerne gjorde, gjorde de for at imponere andre. Hvis det var noget godt, var det altid for at andre skulle lægge mærke til det. De bad til Gud på steder hvor der var mange mennesker, så alle kunne se dem. Farisæerne lærte lange bønner udenad og bad højt i synagoger og på gadehjørner for at andre kunne høre dem. Så folk undrede sig da Jesus sagde til dem: ‘I skal ikke bede ligesom farisæerne. De tror de kan imponere Gud med deres mange ord, men det kan de ikke. Bøn er noget der er mellem en selv og Jehova. I skal ikke sige de samme ting igen og igen, for Jehova vil gerne have at I fortæller ham hvordan I har det inderst inde.’

 Jesus fortsatte: ‘Sådan her skal I bede: “Vores Far i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske på jorden, ligesom den sker i himlen.”’ Jesus sagde også til dem at de hver dag skulle bede om at få mad, om at få deres synder tilgivet, og om andre personlige ting.

Jesus sagde: ‘Hold aldrig op med at bede. Bliv ved med at bede jeres Far, Jehova, om gode ting. Alle forældre ønsker at give deres børn gode ting. Hvis din søn beder om et brød, vil du så give ham en sten? Hvis han beder om en fisk, vil du så give ham en slange?’

Så forklarede Jesus hvad han mente: ‘Hvis I kan finde ud af at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil jeres Far, Jehova, så ikke give jer hellig ånd? I skal bare bede om at få den.’ Følger du Jesus’ råd? Hvilke ting beder du til Jehova om?

“Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer; bliv ved med at søge, og I vil finde; bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer.” – Matthæus 7:7