Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

 HISTORIE 80

Jesus vælger tolv apostle

Jesus vælger tolv apostle

Efter at Jesus havde forkyndt i omkring halvandet år, skulle han tage en meget vigtig beslutning. Hvem skulle han vælge som sine nære medarbejdere? Hvem skulle han oplære så de kunne føre an i den kristne menighed? Jesus ville gerne have Jehovas hjælp til at beslutte det. Så han gik op på et bjerg hvor han kunne være alene, og bad hele natten. Den næste morgen kaldte Jesus nogle af sine disciple sammen og valgte de 12 apostle. Kan du huske hvad de hed? Deres navne var: Peter, Andreas, Jakob, Johannes, Filip, Bartholomæus, Thomas, Matthæus, Jakob (Alfæus’ søn), Thaddæus, Simon og Judas Iskariot.

Andreas, Peter, Filip, Jakob

De 12 apostle skulle rejse omkring sammen med Jesus. Da han havde oplært dem, blev de sendt ud for at forkynde. Jehova gav dem kraft til at uddrive dæmoner og helbrede syge.

Johannes, Matthæus, Bartholomæus, Thomas

Jesus kaldte de 12 apostle for sine venner, og han stolede på dem. For farisæerne var apostlene bare almindelige  mennesker uden uddannelse, men de blev oplært af Jesus til deres arbejde. De ville komme til at være sammen med Jesus på de vigtigste tidspunkter i hans liv, for eksempel før hans død og efter at han var blevet oprejst fra de døde. De fleste af dem var fra Galilæa ligesom Jesus, og nogle af dem var gift.

Jakob (Alfæus’ søn), Judas Iskariot, Thaddæus, Simon

Apostlene var ufuldkomne mennesker der begik fejl. Nogle gange talte de før de tænkte, og tog nogle dårlige valg. Andre gange var de utålmodige. De diskuterede endda hvem der var den vigtigste. Men de var gode mennesker der elskede Jehova. Når Jesus ikke var der mere, ville de blive de første medlemmer af den kristne menighed og få nogle meget vigtige opgaver.

“Jeg har kaldt jer venner, for jeg har fortalt jer alt hvad jeg har hørt fra min Far.” – Johannes 15:15