Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

 HISTORIE 70

Engle forkynder at Jesus er blevet født

Engle forkynder at Jesus er blevet født

Herskeren i det romerske rige, kejser Augustus, befalede at alle jøder skulle registreres i den by hvor de var født. Derfor rejste Josef og Maria til Betlehem, hvor Josefs familie kom fra. Men der var ikke længe til Maria skulle føde.

Da de kom til Betlehem, kunne de ikke finde andre steder at overnatte end i en stald. Der fødte Maria sin søn Jesus. Hun pakkede ham ind i noget blødt stof og lagde ham forsigtigt i en krybbe.

I nærheden af Betlehem opholdt nogle hyrder sig udenfor om natten for at passe på deres dyr. Pludselig stod en engel foran dem, og rundt om dem strålede lyset fra Jehovas herlighed. Hyrderne blev forskrækket, men englen sagde: ‘I skal ikke være bange. Jeg har en spændende nyhed at fortælle. I dag er  Messias blevet født i Betlehem.’ I samme øjeblik kom en masse engle til syne på himlen, og de sagde: ‘Ære til Gud i himlen, og fred på jorden.’ Så var englene væk igen. Hvordan reagerede hyrderne?

Hyrderne sagde til hinanden: ‘Lad os gå ind til Betlehem med det samme.’ De skyndte sig ind til byen og fandt Josef og Maria i stalden med deres nyfødte baby.

Alle der hørte hvad englen havde sagt til hyrderne, syntes det var helt utroligt. Maria tænkte meget over englens ord, og hun glemte dem aldrig. Hyrderne gik tilbage til deres dyr og takkede Jehova for alt det de havde set og hørt.

“Jeg er kommet fra Gud, og nu er jeg her. Jeg er ikke kommet af mig selv, men Han har sendt mig.” – Johannes 8:42