På et tidspunkt blev Belshassar konge af Babylon. En aften inviterede han tusind af landets fornemste personer til en fest. Han bad sine tjenere om at hente de guldbægre som Nebukadnesar havde taget fra Jehovas tempel. Belshassar og hans gæster drak af bægrene og priste deres guder. Pludselig viste en menneskehånd sig, og den skrev nogle mystiske ord på væggen i spisesalen.

Belshassar blev skrækslagen. Han tilkaldte sine magikere og lovede dem: ‘Hvis nogen kan forklare mig de ord her, vil jeg gøre ham til den tredjemægtigste mand i Babylon.’ De forsøgte, men ingen af dem kunne forklare hvad ordene betød. Så kom dronningen ind og sagde: ‘Der er en mand der hedder Daniel, som plejede at forklare drømme og gåder for Nebukadnesar. Han kan forklare dig hvad ordene betyder.’

Nu kom Daniel ind til kong Belshassar. Kongen sagde til ham: ‘Hvis du kan læse ordene og forklare dem, vil jeg give dig en halskæde af guld og gøre dig til den tredjemægtigste mand i Babylon.’ Daniel svarede: ‘Jeg vil ikke have nogen gaver, men jeg vil fortælle dig hvad ordene betyder. Din far, Nebukadnesar, havde for høje tanker om sig selv, og derfor ydmygede Jehova ham. Du ved hvad der skete med din far, men alligevel har du været respektløs over for Jehova, for du har drukket vin af guldbægrene fra Jehovas tempel. Derfor har Gud skrevet de her ord: MENE, MENE, TEKEL og PARSIN. Ordene betyder at mederne og perserne vil indtage Babylon, og at du ikke skal være konge mere.’

Det virkede som om det var umuligt at indtage Babylon. Byen var beskyttet af tykke mure og en dyb flod. Men samme nat angreb mederne og perserne  byen. Den persiske kong Kyros ledte vandet i floden væk så hans soldater kunne gå direkte op til byens porte. Da de kom derop, var portene åbne! Hæren stormede ind, erobrede byen og slog kongen ihjel. Så blev Kyros hersker over Babylon.

Inden der var gået et år, meddelte Kyros: ‘Jehova har sagt at jeg skal genopbygge hans tempel i Jerusalem. Alle der tilhører hans folk, og som har lyst til at hjælpe, må gerne tage afsted.’ Nøjagtigt som Jehova havde lovet, vendte mange af jøderne hjem 70 år efter at Jerusalem var blevet ødelagt. Kyros sørgede for at bægrene af guld og sølv og redskaberne som Nebukadnesar havde taget fra templet, blev sendt med tilbage. Kan du se hvordan Jehova brugte Kyros til at hjælpe sit folk?

“Hun er faldet! Babylon den Store er faldet. Hun er blevet tilholdssted for dæmoner.” – Åbenbaringen 18:2