Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HISTORIE 60

Et rige der vil herske for evigt

Et rige der vil herske for evigt

En nat havde kong Nebukadnesar en mærkelig drøm. Han tænkte så meget på den at han ikke kunne sove. Han kaldte på sine magikere og sagde til dem: ‘Forklar mig hvad min drøm betyder.’ De sagde: ‘Fortæl os hvad du drømte, store konge.’ Men Nebukadnesar sagde til dem: ‘Nej! Fortæl mig hvad jeg drømte, eller jeg slår jer ihjel.’ De sagde igen til ham: ‘Fortæl os hvad du drømte, og så vil vi forklare hvad drømmen betyder.’ Han sagde: ‘I er alle sammen ude på at snyde mig. Fortæl mig hvad jeg har drømt!’ De svarede kongen: ‘Det du beder om, er umuligt. Det er der ikke nogen mennesker der kan.’

Nebukadnesar blev så rasende at han gav ordre til at alle de vise mænd i landet skulle dræbes. Det gjaldt også Daniel, Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Men Daniel spurgte kongen om han kunne få lidt tid til at finde ud af hvad drømmen gik ud på. Så bad han og hans venner til Jehova om hjælp. Hvad gjorde Jehova?

I et syn viste Jehova Daniel hvad Nebukadnesar havde drømt, og hvad drømmen betød. Dagen efter gik Daniel hen til kongens tjener og sagde: ‘Slå ikke nogen af vismændene ihjel. Jeg kan forklare hvad kongens drøm betyder.’ Tjeneren førte Daniel til Nebukadnesar. Daniel sagde til kongen: ‘Gud har vist dig hvad der vil ske i fremtiden. Det her er din drøm: Du så en kæmpestor statue. Dens hoved var af guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave, hofter og lår var af kobber, dens ben var af jern, og dens fødder var en blanding af jern og ler. Så blev en sten revet løs fra et bjerg, og den ramte statuens fødder. Hele statuen  blev fuldstændigt knust og blæste væk som støv. Så blev stenen til et stort bjerg der fyldte hele jorden.’

Daniel fortsatte: ‘Det her er hvad din drøm betyder: Dit rige er hovedet af guld. Så vil der komme et rige der er som sølv. Bagefter kommer et rige der er som kobber, og det vil herske over hele jorden. Det næste rige vil være stærkt ligesom jern. Til sidst vil der komme et rige der er splittet; det vil både være stærkt som jern og svagt som ler. Stenen der bliver til et bjerg, er Guds rige. Det vil knuse alle de andre riger og aldrig nogensinde forsvinde.’

Kong Nebukadnesar kastede sig ned foran Daniel med ansigtet mod jorden. Han sagde: ‘Det er din Gud der har vist dig hvad drømmen betyder. Der er ingen gud der kan måle sig med ham.’ I stedet for at slå Daniel ihjel gjorde Nebukadnesar ham til leder for alle vismændene og til hersker i Babylon. Lagde du mærke til hvordan Jehova svarede på Daniels bøn?

“De samlede dem på det sted der på hebraisk kaldes Harmagedon.” – Åbenbaringen 16:16