Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bog om Bibelen

Den her bog vil tage dig med på en rejse gennem tiden, fra Bibelens skabelsesberetning til Jesus Kristus’ fødsel og tjeneste og videre indtil Rigets komme.

Et brev fra Det Styrende Råd

Hvordan kan man bruge bogen?

Gud skabte himlen og jorden

I Bibelen står der at Gud skabte himlen og jorden. Hvorfor skabte han en engel før han skabte alt andet?

Gud skabte den første mand og kvinde

Gud skabte den første mand og kvinde og satte dem i Edens Have. Han ville gerne have at de skulle få børn og gøre hele jorden til et paradis.

Adam og Eva var ulydige mod Gud

Hvad var særligt ved et bestemt træ i Edens Have? Hvorfor spiste Eva af frugten fra det?

Han blev vred og dræbte sin bror

Gud var glad for Abels offer men ikke for Kains. Da Kain fandt ud af det, blev han meget vred og gjorde noget frygteligt.

Noas ark

Da onde engle giftede sig med kvinder på jorden, fik de sønner der blev store og voldsomme. Der var vold overalt. Noa var anderledes – han elskede og adlød Gud.

Otte mennesker overlevede Vandfloden

Det regnede i 40 dage og 40 nætter, og det skabte en stor oversvømmelse. Noa og hans familie var i arken i over et år. Endelig kunne de komme ud.

Babelstårnet

Nogle besluttede at bygge en by med et tårn der nåede op i himlen. Hvorfor fik Gud dem til pludselig at tale forskellige sprog?

Abraham og Sara adlød Gud

Hvorfor forlod Abraham og Sara deres hjem i byen for at leve som nomader i Kanaan?

Endelig fik de en søn!

Hvordan ville Gud opfylde sit løfte til Abraham? Hvem af Abrahams sønner ville være involveret – Isak eller Ismael?

Husk på Lots kone

Gud lod det regne med ild og svovl ned over Sodoma og Gomorra. Hvorfor blev de byer ødelagt? Hvorfor skal vi huske på Lots kone?

En trosprøve

Gud sagde til Abraham: ‘Jeg vil bede dig om at tage din eneste søn og ofre ham på et bjerg i Morija.’ Hvordan reagerede Abraham på den trosprøve?

Jakob fik arven

Isak og Rebekka fik tvillingedrenge og kaldte dem Esau og Jakob. Esau havde mulighed for at få en særlig arv fordi han blev født først. Hvorfor gav han sin førstefødselsret i bytte for en portion mad?

Jakob og Esau bliver venner igen

Hvordan fik Jakob en velsignelse af en engel? Og hvordan sluttede han fred med Esau?

En slave der adlød Gud

Josef gjorde hvad der var rigtigt, men kom alligevel ud for meget ondt. Hvorfor?

Jehova glemte ikke Josef

Josef var langt væk fra sin familie, men Jehova beviste at han var med ham.

Hvem var Job?

Han adlød Jehova, også når det var svært.

Moses valgte at tjene Jehova

Som baby blev Moses reddet på grund af hans mors kloge plan.

Den brændende busk

Hvorfor brændte busken ikke op selvom der var ild i den?

De første tre plager

Farao bragte ulykke over sit eget folk fordi han var for stolt.

De næste seks plager

Hvordan var disse plager anderledes end de tre første?

Den tiende plage

Denne plage var så ødelæggende at selv den stolte Farao havde fået nok.

Miraklet ved Det Røde Hav

Farao klarede sig igennem de ti plager, men overlevede han Guds mirakel?

Et løfte til Jehova

Israelitterne gav et særligt løfte til Gud da de var ved Sinajs Bjerg.

De holdt ikke deres løfte

Mens Moses fik De Ti Bud, begik folket en stor synd.

Telthelligdommen

Pagtens ark stod i dette særlige telt.

De tolv spioner

Josva og Kaleb var anderledes end de ti andre mænd der udspionerede Kanaan.

De gjorde oprør mod Jehova

Kora, Datan, Abiram og 250 andre ignorerede noget vigtigt om Jehova.

Bileams æsel taler

Æslet så en som Bileam ikke kunne se.

Jehova valgte Josva

Gud gav Josva nogle befalinger som også kan hjælpe os i dag.

Rahab skjulte spionerne

Jerikos mure styrtede sammen. Men Rahabs hus blev stående selvom det var en del af muren.

Josva og gibeonitterne

Josva bad til Gud: ‘Sol, stå stille!’ Svarede Gud?

En ny leder og to modige kvinder

Efter Josvas død begyndte israelitterne at tilbede falske guder. Livet blev hårdt, men dommeren Barak, profetinden Debora og Jael med teltpløkken kom til hjælp!

Ruth og Noomi

To kvinder hvis mænd var døde, vendte tilbage til Israel. En af kvinderne, Ruth, gik ud for at arbejde i markerne, og her lagde Boaz mærke til hende.

Gideon besejrede midjanitterne

Da midjanitterne gjorde livet hårdt for Israel, råbte folket til Jehova om hjælp. Hvordan besejrede Gideons lille hær fjendens 135.000 soldater?

Hanna beder til Gud om at få en søn

Elkana tog Hanna, Peninna og børnene med for at tilbede ved telthelligdommen i Shilo. Der bad Hanna Gud om at få en søn. Et år senere fødte hun Samuel!

Jeftas løfte

Hvilket løfte gav Jefta, og hvorfor? Hvordan reagerede Jeftas datter på sin fars løfte?

Jehova taler til Samuel

Ypperstepræsten Elis to sønner var præster ved telthelligdommen, men de fulgte ikke Guds love. Samuel var anderledes, og Jehova talte til ham.

Jehova gjorde Samson stærk

Gud gjorde Samson stærk så han kunne kæmpe mod filistrene, men da Samson gjorde noget dumt, fangede filistrene ham.

Israels første konge

Jehova havde givet israelitterne dommere til at lede dem, men de ville have en konge. Samuel salvede Saul til konge, men senere forkastede Jehova Saul. Hvorfor?

David og Goliat

Jehova vælger David som Israels næste konge, og David viser hvorfor det var et godt valg.

David og Saul

Hvorfor hader den ene af dem den anden, og hvad gør den der bliver hadet?

Jonatan var modig og loyal

Kongens søn og David bliver rigtig gode venner.

Kong Davids synd

En dårlig beslutning giver en masse problemer.

Et tempel for Jehova

Gud godkender kong Salomons bøn og giver ham store privilegier.

Riget bliver delt

Mange israelitter holder op med at tjene Jehova.

En styrkeprøve på Karmels Bjerg

Hvem er den sande Gud? Jehova eller Baal?

Jehova styrkede Elias

Tror du han også kan styrke dig?

En enkes søn fik livet igen

To mirakler i samme hus!

En ond dronning bliver straffet

Jezabel får Nabot slået ihjel for at hun kan stjæle hans vingård! Jehova ser hvor ond hun er.

Jehova beskytter Joshafat

Den gode kong Joshafat beder til Gud da Juda bliver truet af fjendtlige nationer.

Krigeren og den lille pige

En lille israelitisk pige fortæller sin frue om Jehovas store magt – det resulterer i et mirakel!

Jehovas hær af ild

Hvordan Elisas medhjælper kommer til at se at ‘der er flere med os end med dem’.

Jojada var modig

En trofast præst sætter sig op imod en ond dronning.

Jehova var tålmodig med Jonas

Hvordan gik det til at en af Jehovas profeter blev slugt af en stor fisk? Hvordan kom han ud? Og hvad lærte Jehova ham?

Jehovas engel beskyttede Hizkija

Judas fjender siger at Jehova ikke vil beskytte sit folk, men de tager fejl!

Josija elskede Guds Lov

Josija bliver konge da han er otte år, og han hjælper sit folk til at tilbede Jehova.

Jehova sender Jeremias ud at forkynde

Det den unge profet sagde, gjorde de ældste i Juda meget vrede.

Jerusalem bliver ødelagt

Folket i Juda bliver ved med at tilbede falske guder, så Jehova overlader dem til sig selv.

Fire drenge der adlød Jehova

De unge judæere er besluttet på at være trofaste mod Jehova, også ved hoffet i Babylon.

Et rige der vil herske for evigt

Daniel forklarer hvad Nebukadnesars mærkelige drøm betyder.

De bøjede sig ikke

Shadrak, Meshak og Abed-Nego nægter at tilbede kongen af Babylons guldstatue.

Et rige der er som et stort træ

Nebukadnesars drøm handler om hans egen fremtid.

Skriften på væggen

På hvilket tidspunkt foregår den mystiske hændelse, og hvad betyder ordene?

Daniel i løvekulen

Bed til Jehova hver dag, ligesom Daniel gjorde!

Ester redder sit folk

Hun var en forældreløs udlænding, men blev dronning.

Ezra underviste i Guds Lov

Efter at israelitterne havde lyttet til Ezra, aflagde de et særligt løfte til Gud.

Jerusalems mure

Nehemias fandt ud af at hans fjender ville angribe. Hvorfor blev han ikke bange?

Elisabeth får et barn

Hvorfor fik Elisabeths mand at vide at han ikke ville kunne tale igen før barnet var blevet født?

Gabriel besøger Maria

Han fortalte hende noget der ændrede hendes liv.

Engle forkynder at Jesus er blevet født

Hyrderne der hørte englene forkynde Jesus’ fødsel, reagerede hurtigt.

Jehova beskyttede Jesus

En ond konge ønskede Jesus død.

Jesus som ung

Hvordan imponerede han lærerne i templet?

Johannes forkynder at Messias kommer

Johannes blev profet. Han forkyndte at Messias snart ville komme. Hvordan reagerede folk?

Jesus bliver Messias

Hvad mener Johannes da han siger at Jesus er Guds Lam?

Djævelen frister Jesus

Djævelen frister Jesus tre gange. Hvordan bliver Jesus fristet? Hvordan svarer Jesus Djævelen?

Jesus renser templet

Hvorfor jager Jesus dyrene ud af templet og vælter pengevekslernes borde?

Kvinden ved brønden

En samaritansk er overrasket over at Jesus taler til hende. Hvorfor? Hvad fortæller Jesus hende som han ikke har fortalt nogen andre?

Jesus forkynder om Riget

Jesus siger til nogle af sine disciple at han vil gøre dem til “menneskefiskere”. Senere lærer han 70 af sine disciple at forkynde om den gode nyhed.

Jesus gør mange mirakler

Uanset hvor han tager hen, er der syge mennesker der kommer til ham for at få hjælp, og han helbreder dem. Han oprejser endda en lille pige fra de døde.

Jesus vælger tolv apostle

Hvilket arbejde udvælger han dem til at gøre? Kan du huske deres navne?

Bjergprædikenen

Jesus lærer mange mennesker nogle meget vigtige ting.

Jesus lærer sine disciple at bede

Hvad lærer Jesus sine disciple at de skal blive ved med at bede om?

Jesus sørger for mad til rigtig mange

Hvad viser det her mirakel om Jesus og Jehova?

Jesus går på vandet

Kan du forestille dig hvordan apostlene havde det da de så det her mirakel?

Jesus helbreder på sabbatten

Hvorfor er det ikke alle der er glade for at han gør det?

Jesus oprejser Lazarus fra de døde

Da Jesus ser Maria græde, begynder han også at græde. Men snart bliver de rigtig glade.

Jesus’ sidste påske

Jesus giver sine apostle meget vigtig vejledning den sidste aften de er sammen.

Jesus bliver arresteret

Judas Iskariot fører en stor gruppe mennesker bevæbnet med sværd og køller ud til Getsemane Have så de kan arrestere Jesus.

Peter siger at han ikke kender Jesus

Hvad sker der i gården til Kajfas’ hus? Og hvad sker der med Jesus inde i huset?

Jesus dør på Gólgata

Hvorfor befaler Pilatus at Jesus skal slås ihjel?

Jesus bliver oprejst fra de døde

Hvilke utrolige ting sker der i dagene efter at Jesus er blevet slået ihjel?

Jesus viser sig for fiskerne

Hvad gør han for at få deres opmærksomhed?

Jesus vender tilbage til himlen

Inden han gør det, giver han sine disciple nogle meget vigtige instruktioner.

Disciplene får hellig ånd

Hvilken mirakuløs evne giver den hellige ånd dem?

Der var ikke noget der kunne stoppe dem

De religiøse ledere der fik Jesus henrettet, forsøger nu at lukke munden på hans disciple. Men det kan de ikke.

Jesus vælger Saulus

Saulus er en stor fjende af de kristne, men det ændrer sig snart.

Cornelius får hellig ånd

Hvorfor sender Gud Peter hen til den her mand som ikke er jøde?

Folk i mange lande bliver kristne

Apostlen Paulus og hans missionærmakkere begynder forkyndelsesarbejdet i lande langt væk.

En fangevogter lærer om sandheden

Både en dæmon, et jordskælv og et sværd er med i den her historie!

Paulus og Timotheus

De to mænd er gode venner og tjener Jehova sammen i mange år.

Paulus bliver sendt til Rom

Det er en meget farlig rejse, men der er ikke noget der kan stoppe ham.

Åbenbaringen til Johannes

Jesus viser ham nogle syner om fremtiden.

‘Lad dit rige komme’

Åbenbaringen til Johannes viser hvordan Guds rige vil ændre livet på jorden.