Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 20

Skal man altid prøve at være den første og vigtigste?

Skal man altid prøve at være den første og vigtigste?

KENDER du nogen der altid maser sig frem? — Det er måske en der altid skubber andre til side så han kan komme foran dem i en kø. Har du oplevet det? — Den store Lærer lagde mærke til at nogle voksne gerne ville komme først og have de bedste pladser. Det kunne han ikke lide. Nu skal du høre hvad der skete.

Har du set nogen der altid gerne vil frem foran andre?

Jesus var inviteret til middag, fortæller Bibelen. Det var hjemme hos en farisæer, en leder inden for jødernes tro. Da Jesus var kommet, så han hvordan de andre gæster der kom, prøvede at tage de allerbedste pladser. Det fik ham til at sige noget til gæsterne. Nu skal du høre hvad han fortalte dem.

 ’Når du er indbudt til en bryllupsfest,’ sagde Jesus, ’så skal du ikke gå hen og tage den bedste plads.’ Hvorfor sagde han det? — Jesus forklarede at der måske var indbudt én som var mere fornem. Se på billedet hvad der så ville ske. Værten ville komme hen og sige: ’Ryk tilbage så denne mand kan få din plads.’ Hvordan tror du gæsten ville føle sig tilpas? — Han ville være flov fordi alle de andre gæster kom til at se at han blev rykket ned til en plads der ikke var så fin.

Det Jesus ville vise, var at det ikke var rigtigt at ville have den bedste plads. Derfor sagde han: ’Når du er indbudt til en bryllupsfest, så gå ned og tag den bagerste plads. Måske vil den der har indbudt dig, komme ned og sige til dig: „Min gode ven, ryk højere op.“ Så får du den ære at blive flyttet til en finere plads mens alle de andre gæster ser det.’ — Lukas 14:1, 7-11.

Hvad ville Jesus lære os da han fortalte om dem der altid vil have de bedste og de forreste pladser?

Forstår du hvad det var Jesus ville sige? — Vi kan tage et eksempel der hjælper os til at få fat i det. Forestil dig at du skal ud at køre med bus. Bussen er næsten helt fyldt. Skal du så skynde dig ind og sætte dig på en tom plads mens ældre mennesker bliver nødt til at stå op? — Tror du at Jesus ville synes godt om det? —

Nogen vil måske sige at Jesus er ligeglad med hvad vi gør. Men tror du at han er det? — Da Jesus var til den store middag hos farisæeren, lagde han mærke til hvilke pladser de andre gæster tog. Mon ikke han også lægger mærke til os og til det vi gør? — Nu er Jesus i himmelen, så han har god mulighed for at følge med i det.

 Det kan give mange problemer når nogle altid gerne vil være de første og de vigtigste. Det kan føre til skænderier, og det kan gøre folk gale. Sådan går det somme tider når en flok børn skal med en bus. Så snart bussen stopper og dørene bliver lukket op, stormer børnene ind. De skynder sig hen for at få siddepladserne ved vinduerne. Og hvad kan der så ske? — De begynder at slås om pladserne.

Ja, det kan føre til meget ufred når nogen altid maser sig frem. Selv nogle af Jesu disciple fik problemer fordi de gerne ville være de første og vigtigste. Som kapitel 6 her i bogen fortalte, var de engang uenige om hvem af dem der var den største. Hvad gjorde Jesus så? — Han irettesatte dem. Men senere begyndte de sandelig at skændes om det samme igen. Nu skal du høre hvordan det begyndte.

Det er den sidste gang Jesus og hans apostle er på vej til byen Jerusalem. De er sammen  med nogle andre, og Jesus har talt med dem om Guds rige. Jakob og Johannes har gået og tænkt på dét at herske som konge sammen med Jesus i Guds rige. De har endda snakket med deres mor, Salome, om det. (Mattæus 27:56; Markus 15:40) Nu hvor de er på vej til Jerusalem, kommer Salome hen til Jesus, bøjer sig ned for ham og siger at der er noget hun gerne vil bede ham om.

’Hvad vil du bede mig om?’ spørger Jesus. ’Jo,’ siger hun, ’når dit rige bliver oprettet, vil du så ikke godt sætte mine to sønner lige ved siden af dig, den ene til højre for dig og den anden til venstre?’ De ti andre apostle hører hvad Jakob og Johannes har fået deres mor til at bede om. Og hvad tror du de synes om det? —

Hvad beder Salome Jesus om, og hvad svarer Jesus?

De bliver meget vrede på Jakob og Johannes. Derfor begynder Jesus at vejlede dem alle sammen. Først fortæller han at denne  verdens herskere elsker magt og høje stillinger. De vil gerne have at alle andre gør hvad de siger. Men sådan skal Jesu disciple ikke være. Nej, siger han, „enhver der ønsker at være først blandt jer, skal være jeres træl.“ — Mattæus 20:20-28.

Tænk lige over det! Ved du hvad en træl gør? — Han arbejder for andre. Han regner ikke med at andre skal arbejde for ham. Han tager aldrig den bedste plads, men altid den mest beskedne plads. Han opfører sig som den ringeste, ikke som den fornemste. Det var sådan Jesus sagde at man skulle være over for andre hvis man gerne ville være den første.

Hvad tror du det betyder for os? — Tror du en træl vil skændes med sin herre om hvem af dem der skal have den bedste plads? Eller vil han diskutere hvem af dem der først skal have mad? Hvad tror du? — Jesus sagde at en træl altid vil lade sin herre komme først. — Lukas 17:7-10.

Hvad skal vi da gøre i stedet for at prøve at komme først? — Vi skal være som tjenere for andre. Det betyder at vi regner andre for at have større betydning end os selv. Vi lader andre komme først. Kan du huske nogle måder man kunne gøre det på? — Prøv engang at blade tilbage til side 40 og 41, og kig igen på de forslag der er til noget du kan gøre for andre. Ved at gøre de ting lader du andre komme først.

Den store Lærer lod andre komme først. Det viste han ved at tjene andre. Den sidste aften han var sammen med sine apostle, lagde han sig endda ned på knæ og vaskede deres fødder. Hvis vi også er parate til at gøre noget for andre, viser vi at vi lader andre komme i første række. Det vil gøre både den store Lærer og hans Far, Jehova, glade.

Lad os læse nogle flere steder i Bibelen der viser at vi skal regne andre for at have større betydning end os selv: Lukas 9:48, Romerne 12:3, Filipperne 2:3, 4.