Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 38

Vi har grund til at elske Jesus

Vi har grund til at elske Jesus

FORESTIL dig at du sidder i en båd som er ved at synke. Ville du ikke være glad hvis der kom en og reddede dig? — Det ville du sikkert. Men hvad så hvis den der reddede dig, selv døde for at kunne gøre det? — Det var det Jesus Kristus gjorde. Som du har lært i kapitel 37, ofrede han sit liv for at vi kunne blive reddet.

Det var selvfølgelig ikke drukning han reddede os fra. Hvad var det så? Kan du huske det? — Han frelste os fra den synd og død vi alle sammen har arvet fra Adam. Nogle mennesker har opført sig meget slemt, men dem døde Jesus også for. Ville du sætte dit liv på spil for at redde sådan nogle mennesker? —

Bibelen siger: ’Det er ikke mange der ville dø for en anden, ikke engang for en der er retfærdig. For en der er god, ville nogle måske dø.’ Men Bibelen siger at Jesus døde „til gavn for ugudelige“, altså også for dem der ikke engang tjener Gud! Videre siger Bibelen: „Kristus døde for os mens vi endnu var syndere [stadig gjorde noget der var forkert].“ — Romerne 5:6-8.

Kan du huske en apostel som engang gjorde meget der var forkert? — Den samme apostel skrev: ’Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og dem er jeg den største af.’ Den apostel der skrev det, var Paulus. Han havde engang været ’uforstandig’ og ’ført et liv i slethed’, sagde han. — 1 Timoteus 1:15; Titus 3:3.

Tænk på hvor stor kærlighed Gud må have haft, siden han lod sin søn ofre livet for sådan nogle mennesker! Lad os tage Bibelen  frem og læse om det i Johannesevangeliet, kapitel 3, vers 16. Der står: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“

Hvad måtte Jesus udholde da han ofrede livet for os?

Jesus viste at han havde lige så stor kærlighed til os som hans Far havde. Måske kan du huske nogle af de ting Jesus blev udsat for den nat han blev taget til fange. Det læste vi om i kapitel 30 her i bogen. Han blev ført hen til ypperstepræsten Kajfas, hvor der blev ført retssag mod ham. Nogle falske vidner løj om Jesus, og nogle slog ham med knytnæver. Det var den nat hvor Peter nægtede at han kendte Jesus. Lad os forestille os at vi er der og kan se hvad der videre sker.

Nu er det ved at blive morgen. Jesus har slet ikke sovet den nat. Den retssag der blev ført mod ham om natten, var imod reglerne; derfor kalder præsterne nu i en fart Sanhedrinet sammen. Det er jødernes højeste domstol. Her anklager de igen Jesus for at have overtrådt Guds lov.

Så får præsterne Jesus bundet, og de fører ham hen til den mand der regerer landet på romernes vegne; han hedder Pilatus. De siger til Pilatus: ’Jesus er modstander af staten. Han skal slås ihjel.’ Men Pilatus kan mærke at præsterne lyver. Han siger til dem: ’Jeg kan ikke se at denne mand har gjort noget forkert. Jeg vil løslade ham.’ ’Nej!’ råber præsterne og de andre, ’slå ham ihjel!’

Senere prøver Pilatus igen at sige til folket at han vil løslade Jesus. Men præsterne får hele folkemængden til at råbe: ’Hvis du slipper ham fri, er du selv modstander af staten! Slå ham ihjel!’ Folkemængden råber højere og højere. Hvad mon Pilatus vil gøre? —

Han giver efter. Først lader han Jesus piske. Så overgiver han Jesus til soldaterne så de kan slå ham ihjel. De sætter en krans af  grene med torne på hans hoved og gør grin med ham ved at bøje sig ned for ham som om han var en konge med krone på hovedet. Så giver de Jesus en stor pæl, eller bjælke, som han skal bære, og de fører ham ud til et sted uden for byen der kaldes Hovedskalstedet. Dér slår de Jesus fast på pælen ved at hamre store søm igennem hans hænder og fødder. Så rejser de den op sådan at Jesus hænger på pælen. Han bløder, og det gør meget, meget ondt.

Jesus dør ikke med det samme. Mens han hænger på pælen, gør de øverste præster nar af ham. Og folk der går forbi, siger: ’Hvis du er Guds søn, kan du vel bare stige ned fra pælen!’ Men Jesus véd hvad  det er hans Far har udsendt ham for at gøre. Han véd at han må ofre sit fuldkomne liv for at vi kan få mulighed for at få evigt liv. Endelig, omkring klokken 3 om eftermiddagen, dør Jesus idet han råber til sin Far. — Mattæus 26:36–27:50; Markus 15:1; Lukas 22:39–23:46; Johannes 18:1–19:30.

Jesus var sandelig anderledes end Adam! Adam havde ikke kærlighed til Gud. Han var ulydig mod ham. Adam havde heller ikke nogen kærlighed til os. Det er på grund af hans synd at vi alle sammen er født som syndere. Men Jesus viste kærlighed både til Gud og til os. Han adlød altid Gud. Og han ofrede sit liv for at kunne gøre alt det godt igen som Adam havde ødelagt.

Hvordan kan vi vise at vi elsker Jesus?

Kan du se hvor vidunderligt det er, det som Jesus har gjort for os? — Når du beder til Jehova, takker du ham da for at han har givet os sin søn? — Apostelen Paulus var taknemmelig for det Jesus havde gjort for ham. Han skrev: ’Guds søn elskede mig og overgav sig selv for mig.’ (Galaterne 2:20) Jesus gav også sit liv for dig og mig. Han gav sit fuldkomne liv for at vi kunne få evigt liv! Det er en god grund til at elske Jesus, synes du ikke? —

Apostelen Paulus skrev til de kristne i byen Korinth: ’Kristi kærlighed opmuntrer os til at gøre noget.’ Hvad er det Kristi kærlighed opmuntrer os til at gøre? Hvad tror du? — Læg mærke til hvad Paulus svarer: „Kristus døde for alle for at de skal leve for  ham. De skal ikke leve for at gøre hvad de selv har lyst til.“ — Kursiveret af os; 2 Korinther 5:14, 15, New Life Version.

Hvordan kan du mon vise at du lever for at gøre det som Jesus ønsker? — Du kan for eksempel tale med andre om det du har lært om ham. Og her er noget andet som du kan tænke på: Hvad nu hvis du er alene hjemme så hverken din far eller mor eller nogen andre mennesker kan se hvad du laver? Vil du så se noget i fjernsynet eller på internettet som du véd at Jesus ikke ville bryde sig om? — Husk at Jesus lever og kan se hvad vi gør.

Hvem kan se alt hvad vi gør?

Vi har endnu en grund til at elske Jesus. Det er at vi gerne vil efterligne Jehova. ’Faderen elsker mig,’ sagde Jesus. Ved du hvorfor Jehova elsker Jesus, og hvorfor vi også skulle gøre det? — Det er fordi Jesus var villig til at ofre sit liv for at Guds vilje kunne ske. (Johannes 10:17) Lad os gøre som der står i Bibelen: ’Bliv Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vise kærlighed, ligesom Jesus også elskede jer og ofrede sit liv for jer.’ — Efeserne 5:1, 2.

Her er nogle skriftsteder der kan give os større værdsættelse af det som Jesus har gjort for os: Johannes 3:35, 15:9, 10, 1 Johannes 5:11, 12.