Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 44

Vælg nogle venner der elsker Gud

Vælg nogle venner der elsker Gud

EN VEN er en man kan lide at snakke med og være sammen med. Det er vigtigt at have den rigtige slags venner. Hvem tror du er den allerbedste ven man kan have? — Det er Jehova Gud.

Kan vi da virkelig blive Jehova Guds venner? — Det kan vi godt, for Bibelen siger at Abraham, en mand der levede for meget længe siden, var „Jehovas ven“. (Jakob 2:23) Hvorfor var han Jehovas ven, tror du? — Bibelen siger at det var fordi han adlød ham. Han var lydig mod Gud, også når han blev bedt om at gøre noget der var rigtig svært. For at kunne være Guds ven må man gøre det han ønsker. Det gjorde Abraham, og det gjorde den store Lærer. — 1 Mosebog 22:1-14; Johannes 8:28, 29; Hebræerne 11:8, 17-19.

Hvorfor var Abraham „Jehovas ven“?

 Jesus sagde til sine apostle: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.“ (Johannes 15:14) Alt hvad Jesus sagde, kom jo fra Gud. Jesus mente altså at man var hans ven hvis man gjorde hvad Gud sagde man skulle gøre. Alle Jesu venner var nogle der elskede Gud.

Nogle af de bedste venner den store Lærer havde, var hans apostle. Det er dem der er billeder af på side 75 her i bogen. De rejste rundt og forkyndte sammen med ham. Det var dem Jesus var mest sammen med. De spiste sammen, talte om Gud sammen og gjorde mange andre ting sammen. Men Jesus havde også mange andre venner. Af og til besøgte han dem og havde det rart hos dem.

En familie som Jesus godt kunne lide at besøge, boede i landsbyen Betania, som lå uden for den store by Jerusalem. Det var Maria og Marta og deres bror, Lazarus. Kan du huske dem? — Jesus kaldte Lazarus for sin ven. (Johannes 11:1, 5, 11) Grunden  til at Jesus var så glad for de tre og for at besøge dem, var at de elskede Jehova og tjente ham.

Hvorfor kom Jesus ofte på besøg hos denne familie når han rejste til Jerusalem? Kender du deres navne?

Jesus var også venlig over for folk der ikke tjente Gud. Han besøgte dem og spiste sammen med dem. Det fik nogle til at sige at Jesus var „ven med skatteopkrævere og syndere“. (Mattæus 11:19) Men Jesus besøgte ikke disse mennesker fordi han syntes godt om den måde de levede på. Han gjorde det for at kunne fortælle dem om Jehova. Han prøvede at hjælpe dem til at ændre deres liv og begynde at tjene Jehova.

Hvorfor er Zakæus klatret op i et træ?

Sådan var det en dag hvor Jesus var i byen Jeriko. Han var på vej igennem byen for at komme til Jerusalem. En masse mennesker stimlede sammen, og en af dem var en mand der hed Zakæus. Han ville så gerne se Jesus. Men han var ikke ret høj, og han kunne ikke se for alle de mennesker der stod i vejen. Så løb han længere frem og klatrede op i et træ for at kunne se Jesus når han kom forbi.

Da Jesus kom hen til træet, kiggede han op og sagde: ’Skynd dig at komme ned, for i dag vil jeg tage hen og besøge dig.’ Men Zakæus var en rig mand der havde gjort mange forkerte ting. Hvorfor ville Jesus besøge sådan en mand? —

 Det var ikke fordi Jesus syntes godt om de ting manden havde gjort. Nej, det var fordi han gerne ville tale med Zakæus om Jehova. Jesus lagde mærke til hvor meget Zakæus gjorde bare for at komme til at se ham. Derfor vidste han at manden sikkert ville lytte til ham. Det var en god lejlighed til at fortælle ham om den måde Gud siger vi skal leve på.

Hvorfor er Jesus på besøg hos Zakæus, og hvad lover Zakæus at gøre?

Hvad skete der så? — Zakæus blev glad for det Jesus lærte ham. Han fortrød at han havde snydt folk for penge, og han lovede at betale dét tilbage som han havde snydt dem for. Så blev han en discipel af Jesus. Først da var det at Jesus og Zakæus blev venner. — Lukas 19:1-10.

Hvis vi nu gerne vil være som den store Lærer, vil vi så nogen sinde besøge mennesker der ikke er vores venner? — Ja, det kan godt være. Men vi gør det ikke fordi vi synes godt om den måde de lever på. Og vi vil bestemt heller ikke gøre noget forkert sammen med dem. Når vi besøger dem, er det for at kunne tale med dem om Gud.

 Vores nære venner er dem vi særlig godt kan lide at være sammen med. Det er vigtigt at de er den rigtige slags venner, at de er sådan nogle som Gud kan lide. Nogle mennesker ved måske ikke endnu hvem Jehova er. Men hvis de gerne vil lære om ham, kan vi hjælpe dem. Og når den tid kommer hvor de elsker Jehova lige så meget som vi gør, så kan de blive vores nære venner.

Der er også noget andet vi kan gøre for at finde ud af om én ville være en god ven for os. Vi kan lægge mærke til hvad han gør. Er han uvenlig over for andre og griner bare ad det bagefter? Det er forkert, synes du ikke? — Kommer han hele tiden i vanskeligheder? Vi har ikke lyst til at komme i vanskeligheder sammen med ham, vel? — Eller gør han ligefrem noget forkert med vilje og synes at han er smart fordi han ikke blev opdaget? Vi ved at Gud ser alting, også det som mennesker ikke opdager. Tror du at sådan nogle er gode at have som venner? —

Prøv at tage din bibel frem. Vi skal sammen se et sted der fortæller hvordan vi bliver påvirket af dem vi er sammen med. Det står i Første Korintherbrev, kapitel 15, vers 33. Har du fundet det? — Der står: „Bliv ikke vildledt. Dårligt selskab ødelægger gode vaner.“ Det betyder at hvis vi er meget sammen med nogle der gør noget forkert, bliver vi ligesom dem. Men også omvendt: Hvis vi er meget sammen med gode mennesker, hjælper de os til at få gode vaner.

Lad os aldrig glemme at den vigtigste person i vores liv er Jehova. Vi vil ikke ødelægge vores venskab med ham for noget som helst, vel? — Derfor må vi sørge for at vælge vores venner blandt dem der elsker Gud.

Hvor vigtigt det er at vælge den rette slags venner, kan ses i Salme 119:115, Ordsprogene 13:20, Andet Timoteusbrev 2:22 og Første Johannesbrev 2:15.