Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 19

Må man gerne slås?

Må man gerne slås?

KENDER du nogen børn der godt kan lide at spille stærke, og som let kommer op at slås? — Kan du lide at være sammen med dem? Eller vil du hellere være sammen med nogle der er flinke og gerne vil holde fred? — Den store Lærer sagde: „Lykkelige er de som stifter fred, for de vil blive kaldt ’Guds sønner’.“ — Mattæus 5:9.

Af og til gør andre noget som man bliver vred over. Er det ikke rigtigt? — Så får man måske lyst til at gøre gengæld. Det skete for Jesu disciple engang hvor de var på vej mod Jerusalem sammen med Jesus. Det skal jeg fortælle dig om.

De havde rejst et stykke vej. Så sendte Jesus nogle af disciplene i forvejen hen til en samaritansk landsby for at finde et sted hvor de kunne hvile sig. Men samaritanerne i landsbyen ville ikke have at de var der, for samaritanerne havde en anden tro. De kunne heller ikke lide nogen der rejste til Jerusalem for at tilbede Gud.

Hvad havde Jakob og Johannes lyst til at gøre for at straffe samaritanerne?

 Hvad ville du have gjort hvis du kom ud for det? Ville du være blevet hidsig? Ville du have prøvet at straffe folkene i landsbyen? — Det havde Jakob og Johannes, to af disciplene, lyst til at gøre. De sagde til Jesus: ’Skulle vi ikke kalde noget ild ned fra himmelen så de folk kan brænde op?’ Det var ikke så mærkeligt at Jesus kaldte dem for Tordensønnerne! Men Jesus svarede at sådan måtte man ikke behandle andre. — Lukas 9:51-56; Markus 3:17.

Måske bliver du selv behandlet dårligt nogle gange. Der kan være nogle børn som siger at de ikke vil lege med dig. Måske skubber de endda til dig og siger: „Gå din vej!“ Det er ikke rart når sådan noget sker, og man kan godt få lyst til at gøre gengæld. Men skal man det? —

Prøv at finde din bibel frem. Vi skal slå op og læse Ordsprogene, kapitel 24, vers 29. Der står: „Sig ikke: ’Som han har gjort mod mig, sådan vil jeg gøre mod ham. Jeg vil gengælde enhver efter hans gerninger.’“

Hvordan tror du det skal forstås? — Det betyder at vi ikke skal prøve at gøre gengæld. Vi må ikke behandle andre dårligt fordi de har behandlet os dårligt. Men hvad så hvis én vil have dig til at slås? Han prøver måske at ophidse dig ved at kalde dig nogle grimme ting, eller han griner ad dig og kalder dig en bangebuks. Hvad skal du så gøre? Må du gerne give ham bank? —

Lad os igen se hvad Bibelen siger. Slå op i Mattæusevangeliet, kapitel 5, vers 39. Her siger Jesus: „Modstå ikke den der er ond; men uanset hvem der giver dig en lussing på din højre kind, så vend også den anden til.“ Hvad mon Jesus mente med det? Hvis én slår dig rigtig hårdt på den ene side af hovedet, skal du så også bede ham om at slå dig på den anden side af hovedet? —

 Nej. Når Jesus talte om en „lussing“, tænkte han ikke på noget der gjorde ondt, men mere på noget som en anden ville gøre for at irritere dig. Den anden vil måske gerne have at du skal blive hidsig og begynde at slå igen. Hvad vil der ske hvis du slår igen? — Ja, så kommer der sikkert en slåskamp ud af det.

Men Jesus ønskede netop ikke at hans disciple skulle slås med nogen. Det var derfor han sagde at vi ikke skulle slå igen hvis nogen slog os. Vi må ikke lade os ophidse og begynde at slås. Hvis vi gør det, er vi ikke bedre end dem der begyndte.

Hvis det trækker op til ballade, hvad er så det bedste man kan gøre? — Det er at gå sin vej. Måske vil den anden skubbe eller slå et par gange til, men så sker der nok ikke mere. Dét at man går sin  vej, betyder ikke at man er bange. Nej, det betyder at man er modig nok til at beherske sig og gøre hvad der er rigtigt.

Hvad skal vi gøre hvis en anden vil slås med os?

Nu tænker du måske at du er så stærk at du godt kunne klare en slåskamp med den anden. Er det så i orden at gøre det? — Nej. Du ville måske vinde slåskampen, men den anden kunne jo komme tilbage med nogle af sine kammerater. De kunne finde på at tage knive eller andre farlige ting med. Kan du nu se hvorfor Jesus sagde at vi ikke skal slås med nogen? —

Hvad skal vi så gøre hvis vi ser andre slås? Skal vi prøve at hjælpe den ene eller den anden? — Bibelen fortæller os hvad vi skal gøre. I Ordsprogene, kapitel 26, vers 17, står der at hvis man blander sig i andres slåskamp er det som at ’gribe en hund i ørerne’.

Hvilken lighed er der mellem dét at holde en hund i ørerne og dét at blande sig i andres slagsmål? Man kan komme galt af sted — så lad være!

Hvad tror du der sker hvis du vil holde fast på en hund ved at holde den i ørerne? Det gør ondt på hunden, og den vil snappe efter dig, tror du ikke? Jo mere hunden vrider sig for at slippe løs, jo fastere må du holde i dens ører, og så vil den blive endnu mere vild. Hvis du slipper hunden, vil den sikkert være så arrig at den bider dig rigtig hårdt. Men du kan jo ikke blive ved med at stå og holde fast i dens ører, vel? —

Så galt kan det også gå hvis vi blander os i andre menneskers strid. Vi ved måske ikke engang hvad de slås om, eller hvem der begyndte. Den ene af dem er måske ved at få  bank, men måske har han stjålet noget fra den anden. Hvis vi hjælper ham, hjælper vi altså en tyv, og det var jo ikke det vi ville.

Hvad skal du så gøre hvis du ser andre slås? — Hvis det er i skolen og de slår hinanden meget slemt, kan det være nødvendigt at sige det til en lærer. Og hvis det ikke er i skolen, kan du måske sige det til din far eller mor eller en anden voksen. Vi skal ikke selv begynde at slås med dem.

Hvad skal man gøre hvis man ser nogen slås?

Rigtige disciple af Jesus gør alt hvad de kan for at holde fred. På den måde viser vi at vi er ivrige efter at gøre det der er rigtigt. Bibelen siger at en discipel af Jesus ’ikke bør strides med nogen, men bør være mild imod alle’. — 2 Timoteus 2:24.

Lad os se på nogle flere gode råd som kan hjælpe os til at holde fred med andre: Romerne 12:17-21, 1 Peter 3:10, 11.