Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 12

Jesus lærer os at bede til Gud

Jesus lærer os at bede til Gud

TALER du nogle gange med Jehova Gud? — Det vil han gerne have at du gør. Når man siger noget til Gud, kaldes det at bede en bøn, eller bare at bede. Jesus talte ofte til sin Far i himmelen. Somme tider ville han gerne være alene når han talte med Gud. Bibelen siger at han engang ’gik op på et bjerg for at være for sig selv og bede. Og selv om det blev sent, var han der alene.’ — Mattæus 14:23.

Hvornår kan du være alene og bede til Jehova? — Det kan du måske om aftenen lige før du lægger dig til at sove. Jesus sagde: ’Når du beder, så gå ind i dit inderste rum, luk din dør, og bed så til din Far.’ (Mattæus 6:6) Beder du en bøn til Jehova hver aften inden du sover? — Det skulle du gøre.

Jesus bad til Gud når han var alene . . . og når han var sammen med andre

Jesus kunne også bede til Gud når  han var sammen med andre. Da hans ven Lazarus var død, bad Jesus mens der var andre til stede, dér hvor den døde Lazarus var blevet lagt. (Johannes 11:41, 42) Jesus bad desuden når han holdt møde med sine disciple. Vi beder også til Jehova når vi er til møde i rigssalen, ikke? — I rigssalen er der én der beder bønnen for os. Når han taler til Gud, er det også på dine vegne, så lyt godt efter hvad han siger. Så vil du kunne sige „amen“ når bønnen er forbi. Ved du hvad det betyder at sige „amen“ efter en bøn? — Det betyder at man er enig i det der er blevet sagt. ’Det mener jeg også,’ betyder det. Så når vi siger „amen“, gør vi det til vores egen bøn.

Hvorfor må du høre godt efter når der bliver bedt en bøn ved et møde?

Jesus bad også en bøn i forbindelse med måltider. Han sagde tak til Jehova for maden. Siger du også altid tak før du spiser et måltid? — Det er godt at takke Jehova for maden før man spiser. Når flere spiser sammen, er der måske én der siger bønnen for de andre. Men hvad skal du gøre når du spiser alene, eller hvis du spiser sammen med nogle der ikke takker Jehova? — Ja, så må du selv bede en bøn.

Behøver det altid at være en bøn der kan høres? Eller tror du at Jehova kan høre det hvis vi kun beder en bøn i tankerne? —  Noget som skete med Nehemias, giver os svaret. Nehemias tilbad Jehova, og han arbejdede på et slot hvor perserkongen Artaxerxes boede. En dag blev Nehemias rigtig ked af det fordi han hørte at bymuren i Jerusalem stadig var brudt ned. Jerusalem var nemlig hans folks vigtigste by.

Hvornår kan du bede en bøn inden i dig selv, ligesom Nehemias gjorde?

Kongen spurgte Nehemias hvorfor han var så trist, men inden han svarede kongen, bad han en bøn inden i sig selv. Så fortalte han kongen hvorfor han var ked af det, og han spurgte om han måtte rejse til Jerusalem for at genopbygge bymuren. Hvad skete der mon så? —

Jehova hørte Nehemias’ bøn. Kongen lod ham rejse! Kongen gav endda Nehemias en masse træ der kunne bruges til genopbygning af muren. Gud kan altså godt  høre en bøn selv om man ikke beder den højt. — Nehemias 1:2, 3; 2:4-8.

Nu vil jeg spørge dig om noget andet. Skal vi altid bøje hovedet når vi beder til Jehova? Skal vi altid lægge os på knæ? Hvad tror du? — Jesus lagde sig nogle gange på knæ når han bad. Andre gange stod han op. Somme tider løftede han sit ansigt mod himmelen når han bad; det gjorde han for eksempel da han bad for Lazarus.

Hvad viser det os? — Det viser at den stilling man står eller sidder i, ikke er det vigtigste når man beder. Som regel er det godt at bøje hovedet og lukke øjnene. Men nogle gange vil man måske gerne lægge sig på knæ, sådan som Jesus gjorde. Husk at vi kan bede til Gud når som helst døgnet rundt, og han vil høre os. Det vigtigste ved bøn er at man virkelig tror at Jehova lytter. Tror du at Jehova lytter når du beder til ham? —

Hvad kan du tale med Gud om i bøn?

Hvad skal vi så sige i bøn til Jehova? — Prøv at fortælle mig: Hvad siger du til Jehova? — Han har givet os så mange ting som vi er glade for. Synes du ikke vi skulle sige tak for dem? — Vi kan takke ham for maden vi spiser. Men der er også den blå himmel, de grønne træer og alle de kønne blomster. Har du sagt tak for dem? — Dem har han jo også givet os.

Engang bad disciplene Jesus om at lære dem hvordan de skulle bede til Gud. Det gjorde den store Lærer så, og  han fortalte dem hvad der var vigtigst at nævne i bøn. Kender du de ting? — Find din bibel frem, og slå op i Mattæusevangeliet, kapitel 6. Her i vers 9 til 13 står den bøn som mange kalder fadervor. Lad os læse den sammen.

For det første lærte Jesus os at Guds navn skal med i vores bøn. Vi skal bede om at det må blive helliget, det vil sige betragtet som helligt. Hvad er Guds navn? — Ja, det er Jehova, og det er et navn vi holder meget af.

For det andet skal vi bede om at Guds rige må komme. Riget er så vigtigt fordi det er det der vil bringe fred på jorden og gøre jorden til et paradis.

For det tredje sagde den store Lærer at vi skal bede om at Guds vilje må ske på jorden ligesom den sker i himmelen. Hvis vi beder om det, må vi også gøre det som Gud ønsker.

Derefter lærte Jesus os at vi kan bede om at få mad hver dag. Så nævnte han at vi skal sige til Gud at vi fortryder det når vi har gjort noget forkert. Og vi skal bede Gud om at tilgive os. Men før han vil tilgive os, må vi selv tilgive andre som har gjort noget forkert over for os. Synes du det er let at tilgive? —

Til sidst sagde Jesus at vi skulle bede Jehova Gud om at beskytte os mod den onde, Satan Djævelen. Det er alt sammen gode ting at nævne i bøn til Gud.

Vi må tro på at Jehova hører når vi beder til ham. Og vi skal ikke bare bede ham om noget, men også huske at takke ham. Det glæder ham når vi mener det vi siger i bøn, og når vi beder ham om de rigtige ting. Så vil han give os det vi beder om. Tror du på det? —