Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 25

Kan onde mennesker forbedre sig?

Kan onde mennesker forbedre sig?

VILLE det ikke være skønt hvis alle mennesker kun gjorde det der er rigtigt? — Sådan er det bare ikke. Ingen gør det rigtige hele tiden. Ved du hvorfor vi alle sammen gør noget forkert en gang imellem selv om vi gerne vil gøre det rigtige? — Det er fordi vi er født med synd. Der er selvfølgelig nogle som gør noget der er meget forkert. Nogle hader andre og er med vilje onde mod dem. Tror du at de kan forandre sig og blive gode? —

Kig engang på den unge mand der står og passer på tøjet for dem som kaster sten mod Stefanus. Han har det hebraiske navn Saul, eller Saulus, men hans romerske navn er Paulus. Stefanus er en discipel af den store Lærer, og Saulus er ligefrem glad for at Stefanus bliver slået ihjel. Nu skal du høre hvorfor han er med til noget der er så ondt.

Saulus hører til en gruppe jøder der kaldes farisæerne. De har godt nok Guds ord, men de går mere op i hvad nogle af deres egne religiøse lærere har sagt. Det er det der får Saulus til at gøre noget der er ondt.

Da Stefanus blev arresteret i Jerusalem, var Saulus der. Stefanus blev ført frem for dommerne, og nogle af dem var farisæere. Der blev rettet mange beskyldninger mod Stefanus, men det gjorde ham ikke bange. Han tog straks ordet og fortalte dommerne mange ting om Jehova Gud og om Jesus.

Dét kunne dommerne ikke lide at høre. De vidste allerede en hel del om Jesus, for det var dem der lige havde dømt ham til døden!  Da Jesus var død, havde Jehova taget ham op til sig i himmelen. Men dommerne havde ikke forbedret sig efter at Jesus var død. Nu fortsatte de med at bekæmpe hans disciple.

Dommerne lod nogle mænd gribe Stefanus og føre ham uden for byen. Det er dér vi kan se Saulus stå og kigge på, mens mændene slår Stefanus til jorden og kaster sten mod ham. Han mener det er helt i orden at Stefanus bliver slået ihjel.

Hvorfor mener Saulus at det er godt at Stefanus bliver slået ihjel?

Hvorfor tror du Saulus ser sådan på det? — Det gør han fordi han har været farisæer hele sit liv og mener at det farisæernes ledere siger, er rigtigt. Han betragter dem som forbilleder og vil gerne efterligne dem. — Apostelgerninger 7:54-60.

Stefanus bliver slået ihjel. Hvad gør Saulus bagefter? — Han prøver at gøre det af med resten af Jesu disciple! Han trænger helt ind i deres hjem og slæber både mænd og kvinder ud. Så får han dem sat i fængsel. Mange af disciplene bliver tvunget til at rejse væk fra Jerusalem, men de holder ikke op med at forkynde om Jesus. — Apostelgerninger 8:1-4.

 Det får Saulus til at hade Jesu disciple endnu mere. Nu går han til ypperstepræsten, Kajfas, og får tilladelse til at rejse til byen Damaskus for at få fat i alle de kristne dér. Han har tænkt sig at føre dem til Jerusalem som fanger, så de kan blive straffet. Men på vejen til Damaskus sker der noget han ikke har regnet med.

Hvem er det der taler til Saulus, og hvad siger han at Saulus skal gøre?

Pludselig stråler et lys fra himmelen omkring ham, og en stemme siger: „Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?“ Det er Jesus der taler fra himmelen! Lyset er så kraftigt at Saulus bliver blind af det, og de folk der er med ham, må føre ham ind til Damaskus.

Tre dage senere viser Jesus sig i et syn for en discipel i Damaskus som hedder Ananias. Jesus giver Ananias besked på at gå hen og besøge Saulus, give ham synet tilbage og forkynde for ham. Det gør Ananias, og Saulus tager imod sandheden om Jesus. Han kommer også til at se igen. Fra nu af er hans liv helt forandret. Han bliver en trofast tjener for Gud. — Apostelgerninger 9:1-22.

Forstår du hvorfor Saulus var med til at gøre så meget ondt? — Det var fordi han havde lært noget der ikke passede. Han troede på nogle mennesker der ikke var trofaste mod Gud. Og han hørte til en gruppe der syntes at menneskers tanker var vigtigere end Guds ord. Men hvad var det så der fik Saulus til at vende om og begynde at gøre det gode, mens andre farisæere fortsatte med at kæmpe imod Gud? — Saulus var ikke imod det der er sandt. Da han blev overbevist om hvad der er rigtigt, var han parat til at gøre det.

Ved du hvordan det gik med Saulus? — Han blev en af Jesu apostle, og han blev kendt som apostelen Paulus. Han kom endda til at skrive flere af Bibelens bøger end nogen anden.

Det er altså muligt at forandre sig, ligesom Saulus gjorde. Måske vil det ikke altid være let. Der er nemlig én som gør alt hvad han kan, for at få folk til at gøre det forkerte. Ved du hvem det er? —  Jesus fortalte hvem det var, da han talte til Saulus fra himmelen på vejen til Damaskus. Han sagde: ’Jeg sender dig ud for at åbne folks øjne, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans myndighed til Gud.’ — Apostelgerninger 26:17, 18.

Ja, det er Satan Djævelen der prøver at få alle til at gøre noget som Gud siger er forkert. Synes du somme tider at det er svært at gøre det rigtige? — Det synes vi alle sammen. Satan gør det svært for os. Men der er også en anden grund til at det kan være svært at gøre det rigtige. Kender du den grund? — Det er at vi alle sammen er født med synd.

Den synd vi har i os, medfører at det tit er lettere for os at gøre det forkerte end det rigtige. Hvad kan vi stille op? — Vi må kæmpe for at gøre det der er rigtigt. Når vi anstrenger os, kan vi være sikre på at Jesus vil hjælpe, for han holder af os.

Mens Jesus var her på jorden, kom han til at holde af dem der havde gjort noget forkert, men havde forandret sig. Han vidste hvor svært det var for dem at lave om på sig selv. Der var for eksempel kvinder som havde haft sex med mange forskellige mænd for at få  penge. Det er selvfølgelig forkert. Bibelen kalder dem skøger eller prostituerede.

Hvorfor tilgiver Jesus denne kvinde der har gjort meget som er forkert?

Sådan en kvinde hørte engang om Jesus, og hun kom hen til ham i en farisæers hus. Hun tørrede sine tårer af hans fødder med sit eget hår og hældte olie der duftede godt, ud over hans fødder. Hun var så ked af alle de synder hun havde begået, at Jesus tilgav hende. Men farisæeren mente ikke at hun kunne blive tilgivet. — Lukas 7:36-50.

Ved du hvad Jesus engang sagde til nogle farisæere? — Han sagde: ’Skøgerne kommer til at gå ind i Guds rige før jer.’ (Mattæus 21:31) Det sagde han fordi skøgerne troede på ham og havde vendt om fra det forkerte de gjorde. Farisæerne, derimod, blev ved med at være onde mod Jesu disciple.

Når vi kan se i Bibelen at noget af det vi gør, er forkert, må vi altså være parate til at forandre os. Og når vi forstår hvad Jehova gerne vil have at vi gør, så skal vi være ivrige efter at gøre det. Det vil Jehova blive glad for, og han vil give os evigt liv.

Lad os sammen læse noget der kan hjælpe os til at holde os fra det der er forkert. Det er Salme 119:9-11, Ordsprogene 3:5-7 og 12:15.